Wouter Vervaeck

15/05 —Staatsblad.be: na 27 jaar nieuwe website voor het Belgisch Staatsblad

De intussen iconische lay-out uit de jaren ’90 met wolkjes als achtergrond is niet langer. Deze ochtend werd de gloednieuwe website van het Belgisch Staatsblad gelanceerd. Het Staatsblad is niet enkel gemoderniseerd, maar ook veel gebruiksvriendelijker geworden. Wie opzoekingen wil doen en publicaties consulteren, kan dat voortaan eenvoudiger en efficiënter. Ook alle wetboeken zijn voortaan …

15/05 —Staatsblad.be: na 27 jaar nieuwe website voor het Belgisch Staatsblad Read More »

15/05 — De digitalisering van Justitie anno 2024: een stand van zaken

Met de digitalisering van het Belgisch Staatsblad (JustPublish) en de nieuwe website Staatsblad.be is opnieuw een belangrijke stap gezet in de digitalisering van Justitie. Van de gelegenheid maakt minister van Justitie Paul Van Tigchelt graag gebruik om een stand van zaken van de digitalisering van Justitie te geven. De digitaliseringstrein is op de rails gezet …

15/05 — De digitalisering van Justitie anno 2024: een stand van zaken Read More »

11/05 —Processen maandenlang vertragen door rechters systematisch te wraken niet langer mogelijk 

De voorbije jaren zien we een sterke toename van het aantal wrakingen van rechters. Zo is er in het ressort Antwerpen-Limburg een verdrievoudiging vastgesteld de voorbije jaren. Dat is deels te wijten aan het oneigenlijk gebruik van het instrument om processen te vertragen. Een wet van minister van Justitie Paul Van Tigchelt die dit aan …

11/05 —Processen maandenlang vertragen door rechters systematisch te wraken niet langer mogelijk  Read More »

10/05 —Maffiabazen kunnen voortaan onderworpen worden aan bijzonder veiligheidsregime in gevangenis

Gedetineerden die banden hebben met de georganiseerde misdaad en die van binnen de gevangenis een ernstig gevaar blijven vormen voor maatschappelijke veiligheid, kunnen voortaan onderworpen worden aan een bijzonder veiligheidsregime. Het wetsontwerp dat dit mogelijk maakt, werd afgelopen woensdag goedgekeurd door het federaal parlement. Minister Van Tigchelt wil via dit veiligheidsregime voorkomen dat de kopstukken …

10/05 —Maffiabazen kunnen voortaan onderworpen worden aan bijzonder veiligheidsregime in gevangenis Read More »

08/05 —Nieuwe regels en tarieven voor gerechtsdeurwaarders moeten schuldenspiraal helpen doorbreken 

De plenaire vergadering van het federaal parlement heeft het wetsontwerp van minister van Justitie Van Tigchelt met maatregelen tegen de overmatige schuldenlast goedgekeurd. Samen met een nieuw KB dat de tarieven voor gerechtsdeurwaarders vereenvoudigt en transparanter maakt, wordt komaf gemaakt met de regels die bijdragen aan de negatieve schuldenspiraal waarin mensen soms terechtkomen. Hiervoor werd …

08/05 —Nieuwe regels en tarieven voor gerechtsdeurwaarders moeten schuldenspiraal helpen doorbreken  Read More »

03/05 —Talloze projecten tegen georganiseerde drugshandel, druggerelateerd geweld en verslavingsproblematiek krijgen ondersteuning

Ministerraad keurt toewijzing van budgetten uit ‘Drugsfonds’ goed De federale regering investeert fors in de strijd tegen georganiseerde drugshandel, druggerelateerd geweld en de verslavingsproblematiek. Ter ondersteuning van verscheidene projecten die moeten bijdragen aan deze strijd, werd in oktober vorig jaar door de regering 10 miljoen euro vrijgemaakt voor 2024 en een jaarlijkse 5 miljoen euro …

03/05 —Talloze projecten tegen georganiseerde drugshandel, druggerelateerd geweld en verslavingsproblematiek krijgen ondersteuning Read More »

03/05 — Nieuwe maatregelen voor een betere beveiliging van onze havens

Wet Maritieme Beveiliging wordt uitgebreid Een nieuw wetsontwerp van minister van Justitie en Noordzee Paul Van Tigchelt om de beveiliging in de havens en havenfaciliteiten te versterken, werd donderdagavond goedgekeurd door de plenaire vergadering van het federaal parlement. Met dit nieuwe regelgevend kader wordt verder gebouwd op de wet Maritieme Beveiliging die op 1 januari …

03/05 — Nieuwe maatregelen voor een betere beveiliging van onze havens Read More »

03/05 — Nieuwe maatregel voor potentieel gevaarlijke psychiatrische patiënten: de vrijwillige behandeling onder voorwaarden

Voor personen met een psychiatrische aandoening die een potentieel gevaar vormen voor zichzelf of voor de samenleving kan de rechter voortaan de vrijwillige behandeling onder voorwaarden bevelen. Dit is een nieuwe maatregel die het midden houdt tussen de gedwongen opname en de vrijwillige behandeling. Hierdoor wordt meer toezicht mogelijk op een vrijwillige behandeling van personen …

03/05 — Nieuwe maatregel voor potentieel gevaarlijke psychiatrische patiënten: de vrijwillige behandeling onder voorwaarden Read More »

02/05 — België breidt samenwerking met Colombia en de Verenigde Naties uit in de strijd tegen de georganiseerde drugshandel

In de strijd tegen georganiseerde internationale drugshandel heeft minister van Justitie en Noordzee Paul Van Tigchelt een overeenkomst gesloten met de UNODC, dat internationaal voor de Verenigde Naties de strijd tegen de georganiseerde drugshandel coördineert. Hiervoor wordt 250.000 euro vrijgemaakt. Doel is om efficiënter informatie te kunnen uitwisselen met de bronlanden. Met name over verdachte schepen, …

02/05 — België breidt samenwerking met Colombia en de Verenigde Naties uit in de strijd tegen de georganiseerde drugshandel Read More »

23/04 — Forensisch drugsexpertisecentrum nieuw wapen in de strijd tegen de drugsmaffia

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) neemt een gloednieuw forensisch drugsexpertisecentrum in gebruik, ter ondersteuning van de politie, douane en magistratuur in de strijd tegen de drugshandel. In samenspraak met het Nationaal Drugscommissariaat heeft minister van Justitie Paul Van Tigchelt hiervoor een jaarlijks werkingsbudget van een half miljoen euro vrijgemaakt. In het expertisecentrum …

23/04 — Forensisch drugsexpertisecentrum nieuw wapen in de strijd tegen de drugsmaffia Read More »

19/04 — Processen via videoverbinding in de lift: nieuwe wet en applicatie JustCourt moeten gebruik nog meer veralgemenen

Het wetsontwerp van minister van Justitie Van Tigchelt dat videoconferentie in de hoven en rechtbanken een sluitende juridische basis geeft, werd donderdagavond goedgekeurd door de plenaire vergadering van het federaal parlement. Digitale of hybride zittingen bij Justitie zitten in de lift en kunnen voortaan nog algemener worden toegepast. De nieuwe wet valt samen met de …

19/04 — Processen via videoverbinding in de lift: nieuwe wet en applicatie JustCourt moeten gebruik nog meer veralgemenen Read More »

08/04 — Noordzee-Veiligheidspact: België gaat samen met vijf Noordzeelanden kritieke onderwaterinfrastructuur beveiligen

De toegenomen aanwezigheid van Russische spionageschepen in de Noordzee en de sabotage van de Nord Streampijpleidingen heeft de beveiliging van kritieke onderwaterinfrastructuur in de Noordzee hoog op de agenda gezet. Op de Noordzeetop van 24 april 2023 in Oostende kwamen op Belgisch initiatief verschillende landen bijeen om betere samenwerking te bespreken over de beveiliging van …

08/04 — Noordzee-Veiligheidspact: België gaat samen met vijf Noordzeelanden kritieke onderwaterinfrastructuur beveiligen Read More »

05/04 — Belangrijke hervormingen rond spijtoptanten, guilty plea, verruimde minnelijke schikking en verjaring zijn een feit

De mogelijkheden voor Justitie om gebruik te maken van een spijtoptant zijn verruimd. Ook het toepassingsgebied van de procedure van de voorafgaande erkenning van schuld is breder. Het principe van de verruimde minnelijke schikking is dan weer verstrengd en transparanter gemaakt. En moord- en roofmoordzaken met een grote maatschappelijke impact kunnen voortaan onverjaarbaar worden verklaard. …

05/04 — Belangrijke hervormingen rond spijtoptanten, guilty plea, verruimde minnelijke schikking en verjaring zijn een feit Read More »

04/04 — Dienst Vreemdelingenzaken mag voortaan smartphones van illegale criminelen uitlezen

Vijf ambtenaren van Dienst Vreemdelingenzaken mogen voortaan benoemd worden tot Officier van de Gerechtelijke Politie. Dit houdt concreet in dat zij smartphones en laptops van criminelen die illegaal in het land verblijven mogen uitlezen, op zoek naar gegevens die tot hun ware identiteit kunnen leiden. Hiermee moet onder andere de terugkeer van criminelen zonder verblijfsrecht …

04/04 — Dienst Vreemdelingenzaken mag voortaan smartphones van illegale criminelen uitlezen Read More »

18/03 — Strikter vervolgingsbeleid van haatmisdrijven en discriminatie

Het vervolgingsbeleid van haatmisdrijven en discriminatie in ons land is verder verfijnd en aangescherpt. De richtlijnen voor politie en parket kregen een grondige update. Minister van Justitie Paul Van Tigchelt licht de omzendbrief hieromtrent maandagmorgen toe tijdens een conferentie van referentiemagistraten en referentieambtenaren inzake discriminatie en haatmisdrijven in Luik. Een haatmisdrijf kan veel gedaanten aannemen. …

18/03 — Strikter vervolgingsbeleid van haatmisdrijven en discriminatie Read More »

15/03 — Nieuwe geheime entiteit BSC zorgt voor veilige communicatie van geclassificeerde informatie

Ons land heeft een gloednieuw communicatiesysteem in gebruik genomen voor ministers, topambtenaren, diplomaten en cruciale veiligheidsfuncties. Dit moet ervoor zorgen dat gevoelige informatie, geclassificeerde gegevens en onderlinge communicatie niet onderschept of afgeluisterd kan worden door buitenlandse mogendheden of criminele organisaties. De technologie met gesloten ecosysteem werd volledig in België ontwikkeld met eigen componenten, door de …

15/03 — Nieuwe geheime entiteit BSC zorgt voor veilige communicatie van geclassificeerde informatie Read More »

06/03 — Beveiliging Belgische havens versterkt met lancering meldpunt PortWatch 

Verdachte situaties in Belgische zeehavens kunnen vanaf vandaag gemeld worden op het nieuwe meldpunt PortWatch, de laatste nieuwe tool in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Het platform komt er op initiatief van de minister van Noordzee, DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer en de Federale Politie. Criminele activiteiten in onze Belgische havens nemen …

06/03 — Beveiliging Belgische havens versterkt met lancering meldpunt PortWatch  Read More »

01/03 — Vijfde transitiehuis van het land komt in Edingen 

In de Henegouwse faciliteitengemeente Edingen komt er in het najaar van 2024 opnieuw een transitiehuis. Dat is een kleinschalig doorgangshuis voor gedetineerden die zich bijna aan het einde van hun straf bevinden. Daar worden zij onder intensieve begeleiding klaargestoomd en voorbereid om opnieuw deel te nemen aan de samenleving. De ministerraad keurde de kandidatuur voor …

01/03 — Vijfde transitiehuis van het land komt in Edingen  Read More »

29/02 — Voortaan meer DNA-onderzoekstechnieken mogelijk in strafzaken

De plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft vandaag een wet van minister van Justitie Van Tigchelt aangenomen die meer DNA-onderzoekstechnieken mogelijk maakt. Zo kunnen speurders dankzij het nieuw wettelijk kader aan familiale zoeking doen: het opsporen van verdachten via een match met gekende DNA-profielen van naaste familieleden. In zedendossiers is voortaan DNA-matching op …

29/02 — Voortaan meer DNA-onderzoekstechnieken mogelijk in strafzaken Read More »

16/02 — Verhoogd veiligheidsregime in gevangenissen voor sleutelfiguren van georganiseerde misdaad

Minister Van Tigchelt bezocht Extra Beveiligde Inrichting in Vught In de gevangenissen bestaat vandaag reeds een verhoogd veiligheidsregime voor bepaalde gedetineerden: indien zij een gevaar vormen voor hun medegedetineerden en het gevangenispersoneel. Of voor leden van terroristische netwerken om te voorkomen dat ze radicaal gedachtegoed verspreiden. Nu er steeds meer veroordeelden en verdachten voor feiten van …

16/02 — Verhoogd veiligheidsregime in gevangenissen voor sleutelfiguren van georganiseerde misdaad Read More »

06/02 — Vierde transitiehuis van het land in Hamme

In het voorjaar van 2025 opent een transitiehuis in de Oost-Vlaamse gemeente Hamme. Dat is een kleinschalig doorgangshuis voor gedetineerden die zich bijna aan het einde van hun straf bevinden. Daar worden zij onder intensieve begeleiding klaargestoomd en voorbereid om opnieuw deel te nemen aan de samenleving. De ministerraad keurde de kandidatuur voor het transitiehuis …

06/02 — Vierde transitiehuis van het land in Hamme Read More »

30/01 — Gevangeniswezen koopt tien hoogtechnologische toestellen die meer dan 150 soorten drugs detecteren

Het Belgische Gevangeniswezen koopt tien hoogtechnologische drugsdetectietoestellen aan om ruimtes te onderzoeken op sporen van drugs en om gevonden substanties te scannen. De toestellen kunnen meer dan 150 soorten drugs onderscheiden. Op het scherm verschijnt niet enkel welk soort drugs, maar ook meteen informatie over de gezondheidsrisico’s en mogelijke gedragsproblemen die ermee gepaard gaan. Zo …

30/01 — Gevangeniswezen koopt tien hoogtechnologische toestellen die meer dan 150 soorten drugs detecteren Read More »

26/01 — Europese strijd tegen georganiseerde misdaad is prioriteit van Belgisch voorzitterschap tijdens Raad van Europese Justitieministers

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie zit minister van Justitie Van Tigchelt vandaag samen met de ministers van Justitie uit de 26 andere lidstaten. Hoog op de agenda staat de strijd tegen de georganiseerde misdaad, meer bepaald de oprichting van een netwerk van gespecialiseerde magistraten en het …

26/01 — Europese strijd tegen georganiseerde misdaad is prioriteit van Belgisch voorzitterschap tijdens Raad van Europese Justitieministers Read More »

20/01 — Nieuwe wetgeving rond bodycams sinds vandaag van kracht 

Een bodycam is een nuttig instrument om politiemensen beter hun job te laten doen. Dankzij bodycambeelden is er meer bewijsmateriaal, ontstaan minder woord-tegen-woorddiscussies en worden conflicten sneller ontmijnd. Het gebruik ervan was echter nog niet volledig wettelijk geregeld. Daarom hebben ministers Van Tigchelt en Verlinden een wettelijk kader gecreëerd dat sinds vandaag van kracht is. …

20/01 — Nieuwe wetgeving rond bodycams sinds vandaag van kracht  Read More »

18/01 — Aanpak van de gerechtelijke archieven in Antwerpen 

In de kelders van het Vlinderpaleis en het hof van beroep van Antwerpen bevinden zich vele kilometers aan gerechtelijke archieven. Het bewaren en het beheer ervan vergt veel plaats en tijd. Alleen al in 2023 werd er meer dan 200 ton aan archieven vernietigd in de provincie Antwerpen. In sommige archiefkelders zijn de voorbije jaren bovendien …

18/01 — Aanpak van de gerechtelijke archieven in Antwerpen  Read More »

11/01 — Misbruik in de kerk: geen wedde voor wie strafblad heeft

Regering keurt wetsontwerp minister Van Tigchelt goed Bedienaars van erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen zullen niet langer een wedde ontvangen van de FOD Justitie indien zij geen blanco uittreksel van hun strafregister kunnen voorleggen. De ministerraad keurde vandaag een wetsontwerp van minister van Justitie Van Tigchelt dat hierin voorziet goed. Het gaat om een maatregel die …

11/01 — Misbruik in de kerk: geen wedde voor wie strafblad heeft Read More »

11/01 — Slachtoffers van terrorisme en opzettelijk geweld krijgen langer de tijd om financiële hulp aan te vragen

Slachtoffers terrorisme en andere opzettelijke gewelddaden hebben voortaan twee jaar langer de tijd om een verzoek in te dienen voor een financiële tussenkomst van het slachtofferfonds. Een wetswijziging hieromtrent van minister van Justitie Paul Van Tigchelt werd donderdagavond goedgekeurd door de plenaire vergadering van het federaal parlement. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de noden van heel …

11/01 — Slachtoffers van terrorisme en opzettelijk geweld krijgen langer de tijd om financiële hulp aan te vragen Read More »

11/01 — Vijf nieuwe wapens in de strijd tegen criminaliteit

De plenaire vergadering van het federaal parlement heeft vandaag het ‘Wetsontwerp om Justitie menselijker, sneller en straffer te maken 3’ van minister van Justitie Paul Van Tigchelt aangenomen. Hieronder lichten wij vijf belangrijke zaken uit het wetsontwerp toe: (1) de nieuwe snelrechtprocedure voor aangehouden personen, (2) een strengere bestraffing van weerspannigheid met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, …

11/01 — Vijf nieuwe wapens in de strijd tegen criminaliteit Read More »

11/01 — Politie kan voortaan onbeperkt en eenvoudig lokfietsen inzetten om dievenbendes op te sporen

De politie kan voortaan veelvuldig lokfietsen met GPS-trackers inzetten zonder dat daarbij omslachtige procedures aan te pas komen. Het nieuw wettelijk kader voor lokfietsen en andere voertuigen is sinds begin dit jaar van kracht. De politiezones en de parketten, die hiervoor al langer vragende partij waren, kunnen nu veel doeltreffender aan de slag met de lokfiets. …

11/01 — Politie kan voortaan onbeperkt en eenvoudig lokfietsen inzetten om dievenbendes op te sporen Read More »

15/12 — Wettelijk kader voor de strijd tegen lachgas: bezit, verkoop en vervoer wordt strafbaar

Een ontwerp van Koninklijk Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en de minister van Justitie Paul Van Tigchelt om de strijd aan te gaan tegen het oneigenlijk gebruik van lachgas, werd vandaag door de ministerraad goedgekeurd. Hierdoor zullen de politiediensten en Justitie beschikken over een duidelijk wettelijk kader om het oneigenlijk bezit, …

15/12 — Wettelijk kader voor de strijd tegen lachgas: bezit, verkoop en vervoer wordt strafbaar Read More »

15/12 — Dossier Sky ECC: kaap van 1.000 veroordelingen bereikt 

Op 9 maart 2021 gingen politie en parket over tot grootste gerechtelijke actie ooit in ons land na de kraak van een miljard versleutelde berichten van het criminele cryptofoonnetwerk Sky ECC. De georganiseerde misdaad werd ongeziene klappen toegebracht. Deze week werd de indrukwekkende kaap van 1.000 veroordelingen bereikt. Deze zijn het voorbije jaar in een …

15/12 — Dossier Sky ECC: kaap van 1.000 veroordelingen bereikt  Read More »

05/12 — Verklaring van Rechten bij politieverhoor bekroond

Het nieuw model voor de verklaring van rechten kaapte de Prijs voor Duidelijke Taal weg op de jaarlijkse Avond van de Wablieft-prijs. Wablieft is het centrum voor duidelijke taal in Vlaanderen. Via hun krant, tekstadvies en boeken ijveren ze voor meer klare taal in onze samenleving. De prijs is de verdienste van een groep experten …

05/12 — Verklaring van Rechten bij politieverhoor bekroond Read More »

23/11 — UZ Leuven als eerste Forensisch Medisch Instituut van het land

Nieuwe aanpak moet zorgen voor meer autopsies en aantrekkelijker beroep van wetsdokter De dienst forensische geneeskunde van UZ Leuven is door Justitie erkend als het eerste Forensisch Medisch Instituut (FMI) van het land. Dat is een expertisecentrum waar wetsdokters gebruik kunnen maken van dezelfde hoogtechnologische apparatuur bij autopsies en ze zich verder kunnen professionaliseren en …

23/11 — UZ Leuven als eerste Forensisch Medisch Instituut van het land Read More »

20/11 — Honderden niet-begeleide minderjarigen krijgen voogd dankzij samenwerking met CAW’s

Zo’n 300 à 400 extra niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zullen een voogd toegewezen krijgen dankzij de aanwerving van 15 nieuwe werknemervoogden, waarvan 10 door verschillende Vlaamse CAW’s. De minister van Justitie sloot hiervoor een protocolakkoord met de CAW’s. Werknemervoogden nemen een groot aantal voogdijen tegelijkertijd op waardoor de wachtlijst van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen aanzienlijk zou moeten verminderen. …

20/11 — Honderden niet-begeleide minderjarigen krijgen voogd dankzij samenwerking met CAW’s Read More »

15/11 — Lijst uitgesloten personen vanaf woensdag opnieuw verplicht in wedkantoren

Schorsing in kortgeding vernietigd door hof van beroep Vanaf 1 december 2023 moeten wedkantoren opnieuw identiteitscontroles uitvoeren om na te gaan of hun klanten meerderjarig zijn en al dan niet op de lijst met uitgesloten personen (EPIS) staan. Eerder had de rechtbank van eerste aanleg van Namen het koninklijk besluit dat voorziet in de verplichte …

15/11 — Lijst uitgesloten personen vanaf woensdag opnieuw verplicht in wedkantoren Read More »

13/11 — Eerste detentiehuizen van Wallonië komen in Luik en Jemeppe-sur-Sambre

De uitvoering van de korte straffen gaat hand in hand met de opening van verschillende detentiehuizen in het land. De eerste Waalse detentiehuizen komen in Luik en in Jemeppe-sur-Sambre in de provincie Namen. In deze kleinschalige instellingen zullen kortgestrafte veroordeelden uit de regio hun gevangenisstraf uitzitten. Anders dan in een klassieke gevangenis ligt de focus …

13/11 — Eerste detentiehuizen van Wallonië komen in Luik en Jemeppe-sur-Sambre Read More »

6/11 — JustRestart: volledige digitalisering van collectieve schuldenregeling

Sneller, menselijker en straffer voor zowel schuldenaars als schuldeisers  Kampt u als burger met ernstige financiële problemen en wenst u hulp bij de aflossing van uw schulden? Daarvoor kan u voortaan terecht bij de onlineapplicatie ‘JustRestart’, die in opdracht van Justitie werd ontwikkeld door de Ordes van Advocaten (OVB en OBFG). Dankzij deze nieuwe applicatie …

6/11 — JustRestart: volledige digitalisering van collectieve schuldenregeling Read More »

31/10 — Vacatures voor versterking bij parket Brussel gepubliceerd

11 magistraten en 15 parketjuristen gezocht Vandaag zijn 11 vacante plaatsen voor substituut-procureur des Konings bij het parket van Brussel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de beslissing van de regering van 21 oktober 2023 om het wettelijk kader van 119 magistraten volledig op te vullen. Magistraten, laureaten voor het examen …

31/10 — Vacatures voor versterking bij parket Brussel gepubliceerd Read More »

29/10 — Zwarte lijst van malafide ondernemers voortaan op Just-on-web

Applicatie JustBan beschermt potentiële slachtoffers Voortaan kan men met enkele kliks nagaan of een ondernemer betrouwbaar is. Sinds 20 oktober 2023 kan iedereen het Centraal Register van Bestuursverboden (JustBan) raadplegen via Just-on-web, het digitale portaal van Justitie. Dit register vermeldt alle personen en ondernemers die een bestuursverbod opgelegd kregen van de rechtbank en daardoor voor een bepaalde periode …

29/10 — Zwarte lijst van malafide ondernemers voortaan op Just-on-web Read More »

27/10 — Eerste gedetineerden aangekomen in transitiehuis Gent

De eerste gedetineerden hebben deze week hun intrek genomen in het nieuwe transitiehuis van Gent. Dat is een kleinschalig doorgangshuis voor langgestrafte gedetineerden die zich bijna aan het einde van hun straf bevinden. Er is plaats voor 16 deelnemers die er onder intensieve begeleiding actief aan hun re-integratie in de maatschappij werken. Minister van Justitie …

27/10 — Eerste gedetineerden aangekomen in transitiehuis Gent Read More »

26/10 — Kwetsbare personen worden beter beschermd

Parlement keurt wetsontwerp met nieuwe regels bewindvoering goed In ons land worden zo’n 140.000 kwetsbare personen bijgestaan door een bewindvoerder. De overgrote meerderheid van die bewindvoerders doet dat in eer en geweten. In het verleden kwamen echter verschillende voorbeelden van wanpraktijken bij bewindvoeringsdossiers aan het licht, waarbij kwetsbare personen te weinig geholpen worden of zelfs …

26/10 — Kwetsbare personen worden beter beschermd Read More »

Verduidelijking van anti-casseurswet naar aanleiding van de manifestatie op 5 oktober

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt in Brussel een manifestatie plaats naar aanleiding van de anti-casseurswet die voorziet in een bijkomende straf voor relschoppers die herhaaldelijk en doelbewust vreedzame betogingen kapen met geweld tegen politiemensen en op grote schaal vernielingen aanbrengen. Zo zal een rechter bij een veroordeling kunnen beslissen dat individuele personen die geweld …

Verduidelijking van anti-casseurswet naar aanleiding van de manifestatie op 5 oktober Read More »

Oplossing voor vernietiging van vrijwillig ingeleverde wapens

Eindelijk digitaal register voor wapenhandelaars en verscherpte regels voor wapenbeurzen Wapens die vrijwillig worden binnengebracht in het politiecommissariaat, zullen eindelijk vernietigd mogen worden. Tot op heden bleek er een lacune te zijn in de wapenwet waardoor deze wapens zich blijven opstapelen in de politiekantoren. Een wetsontwerp en koninklijk besluit van minister Van Quickenborne lossen dit …

Oplossing voor vernietiging van vrijwillig ingeleverde wapens Read More »

Aangepaste gokautomaten in dagbladhandels moeten minderjarigen en uitgesloten personen beter beschermen

In het verleden werden dagbladhandels vaak als achterpoortje in de wetgeving gebruikt door gokoperatoren. Door een verstrenging van de regels daalt het aantal dagbladhandels waar gokautomaten staan. Toch blijft het belangrijk om jongeren en kwetsbare spelers te beschermen tegen de gevaren van het gokken. Daarom worden gokoperatoren verplicht om de gokmachines in dagbladhandels uit te …

Aangepaste gokautomaten in dagbladhandels moeten minderjarigen en uitgesloten personen beter beschermen Read More »

Hervorming moet einde maken aan problemen bij bewindvoering

In ons land worden zo’n 140.000 kwetsbare personen bijgestaan door een bewindvoerder. De overgrote meerderheid van die bewindvoerders doet dat in eer en geweten. Een wetsontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne pakt de kleine groep van nalatige, buitensporige en frauduleuze bewindvoerders aan. In het verleden kwamen verschillende voorbeelden van wanpraktijken bij bewindvoeringsdossiers aan …

Hervorming moet einde maken aan problemen bij bewindvoering Read More »

Ook Antwerpen krijgt een detentiehuis

Antwerpen wordt na Genk en Kortrijk de derde centrumstad waar er een detentiehuis komt. Dat is een kleinschalige instelling waar kortgestrafte veroordeelden uit de regio hun gevangenisstraf uitzitten. Minister Van Quickenborne laat namelijk de korte gevangenisstraffen opnieuw uitvoeren en dat moet op termijn grotendeels gebeuren in detentiehuizen, waar de focus ligt op zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en …

Ook Antwerpen krijgt een detentiehuis Read More »

Derde transitiehuis van het land komt in Leuven

In Leuven zal volgend jaar een transitiehuis openen. Dat is een kleinschalig doorgangshuis voor langgestrafte gedetineerden die zich bijna aan het einde van hun straf bevinden. Daar worden zij onder intensieve begeleiding klaargestoomd en voorbereid om opnieuw deel te nemen aan de samenleving. Er zal plaats zijn voor 16 gedetineerden. Leuven zal de derde stad …

Derde transitiehuis van het land komt in Leuven Read More »

Beroep van advocaat wordt voor eerst in decennia gemoderniseerd

Beter tuchtrecht, statuut van advocaat-werknemer en aangepaste stage Voor het eerst in decennia wordt het beroep van advocaat gemoderniseerd. Deze wettelijke hervorming moet de aantrekkelijkheid van het beroep in de toekomst garanderen, de kwaliteit van de dienstverlening verzekeren en de transparantie verhogen. De ministerraad keurde het wetsontwerp van minister van Justitie Van Quickenborne goed. De …

Beroep van advocaat wordt voor eerst in decennia gemoderniseerd Read More »

Mobiel stalkingalarm voortaan ook in Vlaams-Brabant beschikbaar

Intrafamiliaal geweld is een enorm onderbelicht maatschappelijk probleem. Ook na het stopzetten van de relatie is voor veel van deze slachtoffers de nachtmerrie nog niet voorbij. Jaarlijks registreert de politie nationaal gemiddeld 20.000 aangiftes van stalking, vaak gepleegd door ex-partners. In de strijd tegen intrafamiliaal geweld werd in maart 2022 het mobiel stalkingalarm geïntroduceerd, na …

Mobiel stalkingalarm voortaan ook in Vlaams-Brabant beschikbaar Read More »

Een onderneming oprichten en beheren in enkele kliks met JustAct op Just-on-web

Voortaan kan men terecht op Just-on-web om een vennootschap of een vzw op te richten. De toepassing JustAct op Just-on-web, het digitale portaal van de FOD Justitie, vervangt zo het intussen verouderde eGriffie. Het bespaart ondernemers veel administratieve rompslomp die komt kijken bij het oprichten en beheren van een onderneming. In een volgende fase zullen …

Een onderneming oprichten en beheren in enkele kliks met JustAct op Just-on-web Read More »

Ministerraad keurt snelle unitbouw voor detentiehuizen goed

Genk wordt tweede centrumstad met een detentiehuis Kortgestrafte veroordeelden uit de Genkse regio zullen in de toekomst hun straf kunnen uitzitten in een detentiehuis. Dat is een kleinschalige strafinstelling waar de focus, veel meer dan in een klassieke gevangenis, ligt op zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en re-integratie in de samenleving zonder te hervallen in strafbare feiten. Eén …

Ministerraad keurt snelle unitbouw voor detentiehuizen goed Read More »

Vanaf 1 september worden ook straffen onder de 2 jaar uitgevoerd

Al 598 straffen tussen 2 en 3 jaar worden sinds september 2022 uitgevoerd+ Sinds september 2022 voert Justitie de korte gevangenisstraffen tussen 2 en 3 jaar opnieuw uit, voor het eerst in 50 jaar. Hierdoor zijn intussen 598 straffen toch uitgevoerd in de gevangenis. Minister Van Quickenborne wil zo straffeloosheid tegengaan. Vanaf 1 september 2023 …

Vanaf 1 september worden ook straffen onder de 2 jaar uitgevoerd Read More »

Vertaling van officieel document nodig in het buitenland? Dankzij online tool niet langer naar Brussel voor een stempel

Na half jaar al 10.000 elektronische legalisaties Sinds een half jaar hoeven burgers en beëdigd vertalers niet langer naar Brussel voor een stempel op de vertaling van officieel document om die in het buitenland te kunnen gebruiken. Minister van Justitie Van Quickenborne liet 2.500 beëdigd vertalers aansluiten op het platform eLegalization van de FOD Buitenlandse …

Vertaling van officieel document nodig in het buitenland? Dankzij online tool niet langer naar Brussel voor een stempel Read More »

Facturen aan Justitie worden gemiddeld maand sneller betaald sinds digitale applicatie Justinvoice

Sinds de lancering van Justinvoice op Just-on-web een jaar geleden, betaalt Justitie haar gerechtsdeskundigen en externe dienstverleners veel sneller uit. Bij het begin van de legislatuur bedroeg de gemiddelde betalingstermijn van binnengekomen facturen liefst 50 dagen. Uit de statistieken van 1 jaar Justinvoice blijkt dat uitbetalingen nu gemiddeld 18 dagen duren. Daarmee is de gemiddelde …

Facturen aan Justitie worden gemiddeld maand sneller betaald sinds digitale applicatie Justinvoice Read More »

Al 596 winkeldieven kregen een lik-op-stukboete

Wie betrapt wordt op winkeldiefstal kan een lik-op-stukboete tot 350 euro krijgen, onmiddellijk te betalen via QR-code. Sinds de invoering van het lik-op-stukbeleid op 1 januari 2022, zijn er al 596 dergelijke boetes opgelegd ten aanzien van winkeldieven. Meer dan de helft van die boetes werd in het laatste half jaar uitgedeeld. Het gebruik van …

Al 596 winkeldieven kregen een lik-op-stukboete Read More »

Inzet van lokfietsen tegen dievenbendes wordt veel makkelijker

Wetsontwerp maakt komaf met omslachtige procedures  De politie zal binnenkort makkelijker fietsen met GPS-trackers kunnen inzetten om fietsdievenbendes op te sporen. De ministerraad keurde recent een wetsontwerp van minister van Justitie Van Quickenborne goed dat onder andere de regels rond de inzet van lokfietsen sterk versoepelt. De wetswijziging komt er op vraag van heel wat …

Inzet van lokfietsen tegen dievenbendes wordt veel makkelijker Read More »

Afgelopen maand al 1.011 lik-op-stukboetes voor drugsbezit op festivals

Wie betrapt wordt kan voortaan boete tot 1.000 euro krijgen Wie wordt betrapt op het bezit van drugs kan daarvoor een lik-op-stukboete krijgen. Het bedrag is afhankelijk van de soort drugs en de hoeveelheid. Voortaan kunnen deze boetes, onder impuls van minister Van Quickenborne, oplopen tot 1.000 euro. Op en rond festivals worden er deze …

Afgelopen maand al 1.011 lik-op-stukboetes voor drugsbezit op festivals Read More »

Oplossing voor de vele kilometers gerechtelijke archieven: het digitaal dossier

In de kelders van de hoven en rechtbanken van ons land bevinden zich vele kilometers aan gerechtelijke archieven. Het bewaren en het beheer ervan vergt veel plaats en tijd. In verschillende archiefkelders zijn de voorbije jaren bovendien problemen ontstaan door schimmelvorming op dossiers. Ook de overstromingen in Wallonië in 2021 spaarden de Justitie-archieven niet. De …

Oplossing voor de vele kilometers gerechtelijke archieven: het digitaal dossier Read More »

Nieuw Strafwetboek gaat naar parlement

Oud Strafwetboek dateert al van 1867  De ministerraad keurde het wetsontwerp over Boek II van het Strafwetboek definitief goed in tweede lezing. Nadat in mei ook Boek I werd goedgekeurd, is daarmee het volledige ontwerp van het nieuw Strafwetboek dat minister Van Quickenborne uitwerkte, klaar voor bespreking in het parlement. De krijtlijnen zijn de gevangenisstraf …

Nieuw Strafwetboek gaat naar parlement Read More »

Verstrengde regels rond overheidsopdrachten om spionage en sabotage te vermijden

Om ons land te behoeden van spionage en sabotage zijn er nieuwe regels voorzien inzake overheidsopdrachten. Zo kunnen bedrijven die niet betrouwbaar zijn of gegevensbeveiliging niet kunnen garanderen, sneller worden geweerd om mee te dingen naar een openbare aanbesteding. De ministerraad heeft de verscherpte regels vandaag bekrachtigd. Bepaalde gunningen voor overheidsopdrachten aan bedrijven houden risico’s …

Verstrengde regels rond overheidsopdrachten om spionage en sabotage te vermijden Read More »

“Elk slachtoffer van mensenhandel telt, laat niemand achter”

Justitie steunt de Blue Hart-campagne tegen mensenhandel van de Verenigde Naties, in samenwerking met de lokale overheden, de drie gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel (PAG-ASA, Payoke en Sürya) en Myria. Dit jaar is de campagne gericht op bewustmaking rond verontrustende ontwikkelingen en tendensen die de Verenigde Naties in kaart brengt in het Globaal Rapport over mensenhandel 2022. Om meer …

“Elk slachtoffer van mensenhandel telt, laat niemand achter” Read More »

Risk Warning System en doorloopvorderingen moeten burgers en bedrijven beter beschermen tegen phishing

Een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit van de voorbije jaren is phishing. Elke dag worden nieuwe burgers en bedrijven het slachtoffer van deze vorm van oplichting waarbij criminelen mensen oplichten en vervolgens in een mum van tijd de bankrekening(en) plunderen. De regering wil burgers en bedrijven hier beter tegen beschermen. Daarom komt er …

Risk Warning System en doorloopvorderingen moeten burgers en bedrijven beter beschermen tegen phishing Read More »

Tweede detentiehuis van ons land geopend in Vorst

In Vorst (Brussel) is vandaag het tweede detentiehuis van ons land officieel geopend. Er is plaats voor 57 bewoners die er een korte gevangenisstraf uitzitten. Vanaf de eerste dag van hun straf worden zij begeleid om hun leven op het rechte pad te krijgen door middel van een zinvolle dagbesteding, opleiding en het zoeken naar …

Tweede detentiehuis van ons land geopend in Vorst Read More »

Strafdossiers worden steeds meer digitaal ingekeken

Jaar na lancering digitaal dossier al meer dan 6.600 inzages via Just-on-webSinds eind juni 2022 is het mogelijk om via Just-on-web digitaal toegang te krijgen tot je strafdossier. Na een jaar maakt Justitie een eerste balans op: al 6.600 betrokken partijen bij een proces hebben hun dossier digitaal reeds ingekeken, bijvoorbeeld van thuis of op …

Strafdossiers worden steeds meer digitaal ingekeken Read More »

Juridische procedures sportsector vangen bot: drastische beperking van gokreclame vanaf 1 juli van kracht

Het koninklijk besluit van minister van Justitie Van Quickenborne dat gokreclame in België drastisch moet beperken, treedt op 1 juli in werking. Verschillende rechtbanken van eerste aanleg in Vlaanderen en Brussel, bij wie talloze actoren uit de sportsector afzonderlijk procedures in kortgeding aanspanden, hebben de spoedeisendheid van deze procedures reeds verworpen. In een recente beschikking …

Juridische procedures sportsector vangen bot: drastische beperking van gokreclame vanaf 1 juli van kracht Read More »

Repressie maakt plaats voor rehabilitatie: van 5 naar 22 herstelkamers in de correctionele rechtbanken

Liefst 70% van de gedetineerden in ons land komt binnen de vijf jaar opnieuw voor een rechter. Met deze hoge recidivecijfers is België een van de slechtste leerlingen van de Europese klas. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil dit percentage fors terugdringen en trok bij het begin van de legislatuur de nodige budgetten uit …

Repressie maakt plaats voor rehabilitatie: van 5 naar 22 herstelkamers in de correctionele rechtbanken Read More »

‘Bevel tot betalen’ maakt einde aan de straffeloosheid van wanbetalers

Wetsontwerp goedgekeurd in eerste lezing in de commissie Justitie Bij verkeersboetes bestaat het systeem van ‘bevel tot betalen’ al langer wanneer iemand een opgelegde boete niet betaalt. Een dagvaarding voor de rechtbank is niet meer nodig en de FOD Financiën kan de invordering gedwongen opstarten via de belastingen, loonbeslag of een deurwaarder. Het is een …

‘Bevel tot betalen’ maakt einde aan de straffeloosheid van wanbetalers Read More »

Mobiel stalkingalarm vanaf september ook in Antwerpen beschikbaar

Intrafamiliaal geweld is een enorm onderbelicht maatschappelijk probleem. Ook na het stopzetten van de relatie is voor veel van deze vrouwen de nachtmerrie nog niet voorbij. Jaarlijks registreert de politie gemiddeld 20.000 aangiftes van stalking, vaak door ex-partners. In de strijd tegen intrafamiliaal geweld werd in maart 2022 het mobiel stalkingalarm geintroduceerd, na opzienbarende resultaten …

Mobiel stalkingalarm vanaf september ook in Antwerpen beschikbaar Read More »

Justitie blijft sterke resultaten boeken in strijd tegen drugsmaffia

Honderden drugscriminelen veroordeeld in enkele maanden tijd  Justitie zet haar strijd tegen de georganiseerde misdaad onverminderd verder. In het dossier Sky ECC zijn de laatste maanden opnieuw honderden veroordelingen uitgesproken en kennen in totaal al 853 personen hun vonnis. Dit is opnieuw een sterke vooruitgang ten opzichte van het totaal van 488 dat in maart …

Justitie blijft sterke resultaten boeken in strijd tegen drugsmaffia Read More »

Verklaring van rechten bij arrestatie: voortaan helder en in beter begrijpbare taal

Wie gerechtelijk wordt gearresteerd, heeft onder andere recht op een vertrouwelijk gesprek met een advocaat, recht om te zwijgen, recht op een tolk, recht op medische bijstand en meer. De opsomming van deze rechten wordt op papier overhandigd en ook uitgelegd aan de verdachte. Uit onderzoek is echter gebleken dat niet iedereen even goed de …

Verklaring van rechten bij arrestatie: voortaan helder en in beter begrijpbare taal Read More »

Vorming in Kazerne Dossin voortaan onderdeel van basisopleiding Gevangeniswezen

De veranderde aanpak in gevangenissen vertaalt zich ook in de opleidingen voor het gevangenispersoneel. Nieuwe penitentiair beambten – cipiers in de volksmond -, veiligheidsassistenten en detentiebegeleiders krijgen voortaan een vorming in de Kazerne Dossin in Mechelen als onderdeel van de basisopleiding. De bedoeling is om hen aan de hand van historische casussen inzicht te geven …

Vorming in Kazerne Dossin voortaan onderdeel van basisopleiding Gevangeniswezen Read More »

Commissie Justitie zet licht op groen voor reparatie Transgenderwet

Genderfluïde personen die hun geslachtsregistratie opnieuw willen laten aanpassen bij de burgerlijke stand zullen dit binnenkort onbeperkt kunnen. De onherroepelijkheid wordt geschrapt en ook de omslachtige procedure voor de familierechtbank wordt afgeschaft. De commissie Justitie van het federaal parlement heeft hiervoor vandaag het licht op groen gezet, door een wetsontwerp van minister van Justitie Van …

Commissie Justitie zet licht op groen voor reparatie Transgenderwet Read More »

Beveiligingsmaatregel moet samenleving beschermen tegen blijvend gevaarlijke veroordeelden

De ministerraad heeft na een positief advies van de Raad van State het wetsontwerp over Boek I van het nieuw Strafwetboek in tweede lezing goedgekeurd, alsook een wetsontwerp over beveiligingsmaatregelen. Dit kan worden opgelegd aan zeer gevaarlijke veroordeelden, die niet te behandelen zijn, na het einde van hun gevangenisstraf met bijhorende terbeschikkingstelling. Indien zij nog …

Beveiligingsmaatregel moet samenleving beschermen tegen blijvend gevaarlijke veroordeelden Read More »

Specialisten uit private sector ingeschakeld in strijd tegen computercrime en fraude

Versnelde opleiding en aanwerving voor gespecialiseerde hoofdinspecteurs bij de politie De politie werft voortaan veel sneller experten aan die onder andere computercriminaliteit en economische en financiële fraude moeten opsporen. Deze specialisten kunnen nu het hele jaar door solliciteren en hoeven tijdens hun opleiding niet meer alle klassieke politiecursussen zoals voor verkeer en openbare ordehandhaving te …

Specialisten uit private sector ingeschakeld in strijd tegen computercrime en fraude Read More »

Noordzee-Veiligheidspact moet kritieke infrastructuren op zee veiligstellen

Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne organiseerde vandaag tijdens de Noordzeetop in Oostende een rondetafel waarbij veiligheidsadviseurs uit de negen Noordzeelanden de koppen bijeenstaken over hoe we kunnen samenwerken om onze energie- en telecominfrastructuur in de Noordzee beter te beveiligen. Dat gaat van onderzeese gaspijpleidingen en stroomkabels over telecomverbindingen en windenergieparken tot installaties die nodig …

Noordzee-Veiligheidspact moet kritieke infrastructuren op zee veiligstellen Read More »

Justitie krijgt meer slagkracht in de strijd tegen digitaal seksueel geweld

Seksueel getinte beelden die zonder toestemming verspreid worden op het internet zijn zeer ernstige feiten die terecht strafbaar zijn als seksueel misdrijf. Bij slachtoffers geeft het vaak aanleiding tot onterechte schaamte, psychologische problemen, isolement, depressie en in sommige gevallen zelfs zelfdoding. Naast het opsporen en berechten van de dader, is het van groot belang om …

Justitie krijgt meer slagkracht in de strijd tegen digitaal seksueel geweld Read More »

Vonnissen vredegerechten voortaan digitaal beschikbaar

Op minder dan 2 jaar tijd bijna de helft rechterlijke uitspraken onlineWie zijn of haar vonnis van het vredegerecht wil inkijken, kan dat voortaan digitaal via Just-on-web, de centrale online toegangspoort van Justitie. Dankzij deze nieuwe koppeling is intussen bijna de helft van alle vonnissen die de Belgische rechtbanken jaarlijks uitspreken digitaal beschikbaar. Het gaat …

Vonnissen vredegerechten voortaan digitaal beschikbaar Read More »

4e Dag van de Rechtsstaat – Speech minister van Justitie Vincent Van Quickenborne

Dames en heren,Sta mij toe om deze Dag van de Rechtsstaat te openen met een belangrijke historische zin die werd uitgesproken door een Belgische rechtbank: “La force ne créant pas le droit”. Vrij vertaald: macht maakt geen recht. Die zin werd uitgesproken door het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege van ons land, in haar …

4e Dag van de Rechtsstaat – Speech minister van Justitie Vincent Van Quickenborne Read More »

Bestuursverboden tegen frauduleuze ondernemers binnenkort makkelijker op te leggen en beter te controleren

Commissie Economie keurt twee wetsontwerpen minister Van Quickenborne goed De commissie Economie van het federaal parlement keurde vandaag twee wetsontwerpen van minister van Justitie goed met betrekking tot het opleggen van bestuursverboden en de naleving ervan. De wetsontwerpen moeten ervoor zorgen dat door een rechter uitgesproken bestuursverboden beter nageleefd en gecontroleerd worden en bestuursverboden ook …

Bestuursverboden tegen frauduleuze ondernemers binnenkort makkelijker op te leggen en beter te controleren Read More »

Al 475 extra mensen aan de slag in de gevangenissen sinds vorige zomer

Jobdagen moeten tekorten in Haren, Dendermonde, Beveren en Mechelen opvullen Het personeelstekort in de Belgische gevangenissen wordt maand na maand een stukje verder weggewerkt. De versnelde aanwervingsprocedure die in juli 2022 werd ingevoerd in combinatie met de aanwervingscampagnes zoals ‘Aan de bak in den bak’ beginnen duidelijk vruchten af te werpen. Zo was er in …

Al 475 extra mensen aan de slag in de gevangenissen sinds vorige zomer Read More »

Justitie betaalt deskundigen veel sneller via applicatie Justinvoice

Sinds de lancering van Justinvoice, de digitale betalingstool van Justitie, worden gerechtsdeskundigen en externe dienstverleners op wie Justitie een beroep doet, veel sneller uitbetaald. In 2021 betaalde Justitie amper 53% van de facturen binnen de 30 dagen en bedroeg de gemiddelde betalingstermijn 50 dagen. Intussen gaat het om 89% binnen de 30 dagen en een …

Justitie betaalt deskundigen veel sneller via applicatie Justinvoice Read More »

Verbetering van guilty plea-procedure moet Justitie sneller, menselijker en straffer maken

Minister Van Quickenborne wil dat Justitie meer gebruik kan maken van het principe van de ‘voorafgaande erkenning van schuld’. Hierbij hebben de slachtoffers immers zekerheid dat de schade vergoed wordt, is er minder kans op een procedureslag en kunnen de rechtbanken sneller werken. De procedure bestaat reeds maar wordt amper gebruikt wegens te omslachtig en …

Verbetering van guilty plea-procedure moet Justitie sneller, menselijker en straffer maken Read More »

Verruimde minnelijke schikking wordt strenger en transparanter

Het principe van de verruimde minnelijke schikking, in de volksmond ‘de afkoopwet’, wordt verstrengd en transparanter gemaakt. Dat heeft de ministerraad, op voorstel van minister van Justitie Van Quickenborne, afgelopen vrijdag beslist. Minnelijke schikkingen die getroffen worden tussen verdachten en het Openbaar Ministerie zullen voortaan in alle openbaarheid worden uitgesproken. Daarnaast zal er een bestuursverbod …

Verruimde minnelijke schikking wordt strenger en transparanter Read More »

Wetsontwerp moet spijtoptantenwet nieuw leven inblazen

Potentieel krachtig wapen tegen georganiseerde misdaad en terrorisme   De huidige spijtoptantenregeling werd sinds de invoering slechts twee keer ingezet. Dit komt door bepaalde procedurele moeilijkheden. Nochtans kan dit een belangrijk instrument zijn om doorbraken te forceren in complexe dossiers waarin verdachten zich beroepen op hun zwijgrecht. Ervaringen uit Italië en de Verenigde Staten leren …

Wetsontwerp moet spijtoptantenwet nieuw leven inblazen Read More »

Ministerraad keurt belangrijke wetswijziging goed in strijd tegen extremisme en terrorisme

De ministerraad heeft vandaag een wetsontwerp en een ontwerp van koninklijk besluit van ministers van Justitie Van Quickenborne en Binnenlandse Zaken Verlinden goedgekeurd omtrent de werking van de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces, ook gekend als ‘de OCAD-lijst’. Dit moet ervoor zorgen dat de informatiedeling omtrent extremistische figuren beter verloopt en er sneller maatregelen worden …

Ministerraad keurt belangrijke wetswijziging goed in strijd tegen extremisme en terrorisme Read More »

Gevangenis zkt. klinisch psychologen en orthopedagogen

Van 3 naar 10 gevangenissen met professionele drughulpverlening  Volksgezondheid strijdt samen met Justitie tegen druggebruik in de gevangenissen. Het aantal gevangenissen met professionele drugsbehandelingsprogramma’s wordt uitgebreid van 3 naar 10. Ter ondersteuning werft Volksgezondheid nog eens 14 klinische psychologen of orthopedagogen aan om geestelijke gezondheidszorg te voorzien, met bijzondere aandacht voor de verslavingsproblematiek. Deze vacatures …

Gevangenis zkt. klinisch psychologen en orthopedagogen Read More »

Eerste luik reparatie Transgenderwet goedgekeurd door ministerraad

De ministerraad heeft vandaag het eerste luik goedgekeurd van de reparatie van de zogeheten Transgenderwet, dit conform de opmerkingen in het arrest van het Grondwettelijk Hof die aanleiding gaven tot vernietiging van bepaalde elementen uit de Transgenderwet van 25 juni 2017. In deze eerste fase wordt de zogenoemde onherroepelijkheid en de procedure voor de familierechtbank …

Eerste luik reparatie Transgenderwet goedgekeurd door ministerraad Read More »

Reactie – Pro League wil beperkingen gokreclame juridisch aanvechten

Minister Van Quickenborne is niet verrast dat de Pro League overweegt juridische stappen te zetten om het KB dat drastische beperkingen oplegt aan gokreclame te bestrijden. De goksector bestrijdt al langer elke maatregel ter bescherming van gokverslaafden op alle mogelijke juridische manieren. Dat een sportorganisatie als de Pro League nu hetzelfde overweegt te doen, valt …

Reactie – Pro League wil beperkingen gokreclame juridisch aanvechten Read More »

Verborgen ruimtes in voertuigen worden strafbaar

Politie onderschept recordhoeveelheid cash en drugs in verborgen ruimtes Het uitrusten van een wagen met een verborgen ruimte zal binnenkort strafbaar worden. Politie en parket stellen immers sinds enkele jaren vast dat criminele bendes auto’s uitrusten met verborgen ruimtes om drugs, wapens of crimineel geld ongezien mee te kunnen vervoeren. In 2022 ontdekte de federale …

Verborgen ruimtes in voertuigen worden strafbaar Read More »

Boeddhisme wordt de achtste erkende levensbeschouwing in België

Het boeddhisme zal in ons land officieel erkend worden als niet-confessionele levensbeschouwing. De ministerraad keurde vandaag het wetsontwerp van minister van Justitie Van Quickenborne omtrent deze erkenning goed. De Boeddhistische Unie van België wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de boeddhistische gemeenschap in België en officiële gesprekspartner van de Belgische overheid. De eerste boeddhistische centra in …

Boeddhisme wordt de achtste erkende levensbeschouwing in België Read More »

Minister bestudeert eenzame opsluiting voor grootste drugscriminelen in Italië

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne bracht dinsdag in Rome een werkbezoek om te onderzoeken hoe ons land de opsluiting van kopstukken verantwoordelijk voor het narcoterrorisme moet organiseren. Italië heeft immers veel ervaring in het bestrijden van de georganiseerde misdaad. De minister bezocht onder andere een gevangenis met een speciale vleugel waar maffiabazen volgens een …

Minister bestudeert eenzame opsluiting voor grootste drugscriminelen in Italië Read More »

Grootste verhuis van gedetineerden ooit in ons land

271 gedetineerden nemen hun intrek in de nieuwe gevangenis van Dendermonde  In Dendermonde verhuizen vandaag 271 gedetineerden van de oude naar de nieuwe gevangenis. Dit is de grootste transfer van gedetineerden ooit in ons land. Om dit transport veilig en gestructureerd te laten verlopen, worden zo’n 200 gevangenismedewerkers, 232 politiemensen, 4 celwagens, een helikopter, een …

Grootste verhuis van gedetineerden ooit in ons land Read More »

Nieuwbouw voor Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Het NICC, of voluit het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, krijgt een gloednieuw gebouw dat eindelijk voldoet aan de hedendaagse internationale standaarden. De ministerraad keurde vrijdag het plan goed van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. De staat van de huidige gebouwen op de site …

Nieuwbouw voor Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Read More »

2 jaar SKY ECC: bijna 3.000 verdachten en reeds 1.125 jaar celstraf uitgesproken

Dag op dag twee jaar geleden gingen politie en parket over tot de grootste gerechtelijke en politionele actie ooit in ons land. Dit was het gevolg van de kraak van een miljard versleutelde berichten van het criminele cryptofoonnetwerk SKY ECC. Twee jaar later wordt hieruit nog steeds informatie verzameld die tot nieuwe onderzoeken leidt, met …

2 jaar SKY ECC: bijna 3.000 verdachten en reeds 1.125 jaar celstraf uitgesproken Read More »

Vandaag gepubliceerd in Belgisch Staatsblad: gokreclame verboden vanaf 1 juli 2023

Het koninklijk besluit dat gokreclame in ons land fors aan banden legt, is ondertekend door de koning en vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de rigoureuze beperkingen op gokreclame officieel vanaf 1 juli 2023 in werking treden. Minister van Justitie Van Quickenborne is tevreden over deze belangrijke stap vooruit in de strijd …

Vandaag gepubliceerd in Belgisch Staatsblad: gokreclame verboden vanaf 1 juli 2023 Read More »

Advocaten en burgers kunnen hun strafdossiers voortaan online raadplegen

Betrokkenen in strafzaken zoals slachtoffers, nabestaanden, advocaten en verdachten kunnen voortaan hun dossier digitaal inkijken via de applicatie JustConsult op Just-on-web, de centrale toegangspoort van Justitie. De digitalisering van het strafdossier is in een nieuwe fase aanbeland, waarbij alle gerechtelijke onderzoeken online ter beschikking worden gesteld aan zij die recht hebben op inzage. Kort voor …

Advocaten en burgers kunnen hun strafdossiers voortaan online raadplegen Read More »

België en Panama gaan meer informatie uitwisselen in de strijd tegen internationale drugssmokkel

In de strijd tegen de georganiseerde internationale drugshandel hebben minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne en de Panamese minister van Maritieme Zaken Noriel Arauz een akkoord gesloten om meer informatie uit te wisselen onder meer over verdachte schepen, ladingen en onregelmatigheden aan boord en in de havens. Tevens werden er afspraken gemaakt over …

België en Panama gaan meer informatie uitwisselen in de strijd tegen internationale drugssmokkel Read More »

Veiligheid van de Staat mag voortaan rechtstreeks zoeken in politiedatabank

Op de ministerraad van vrijdag 17 februari is een koninklijk besluit van minister Van Quickenborne goedgekeurd dat voorziet in een rechtstreekse toegang van de Veiligheid van de Staat (VSSE) tot de Algemene Nationale Gegevensdatabank (ANG) van de politie. Hierdoor zal de VSSE sneller informatie kunnen bekomen in haar onderzoeken en ook breder en dieper zoeken. …

Veiligheid van de Staat mag voortaan rechtstreeks zoeken in politiedatabank Read More »

Hulp aan slachtoffers en nabestaanden van aanslag Schaarbeek valt onder zelfde regeling als daden van terrorisme

Beslissing van de regering maakt zo snellere financiële hulp mogelijk  De aanslag op twee agenten van de politiezone Brussel Noord op 10 november in Schaarbeek, waarbij politieman Thomas Monjoie om het leven kwam en zijn collega ernstig gewond raakte, zal wat betreft de hulp aan slachtoffers en nabestaanden dezelfde regeling krijgen zoals geldt voor daden …

Hulp aan slachtoffers en nabestaanden van aanslag Schaarbeek valt onder zelfde regeling als daden van terrorisme Read More »