Justitie betaalt deskundigen veel sneller via applicatie Justinvoice

Sinds de lancering van Justinvoice, de digitale betalingstool van Justitie, worden gerechtsdeskundigen en externe dienstverleners op wie Justitie een beroep doet, veel sneller uitbetaald. In 2021 betaalde Justitie amper 53% van de facturen binnen de 30 dagen en bedroeg de gemiddelde betalingstermijn 50 dagen. Intussen gaat het om 89% binnen de 30 dagen en een gemiddelde betalingstermijn van 20 dagen. De lancering van Justinvoice op Just-on-web in juni 2022 en het automatiseren van betalingsprocedures werpen hun vruchten af. Intussen worden maandelijks reeds 7.000 facturen digitaal ingediend. Minister Van Quickenborne toont zich tevreden over de snelle positieve evolutie dankzij de nieuwe digitale oplossing.  

Justitie moet elk jaar gemiddeld zo’n 200.000 facturen betalen voor geleverde prestaties van externe personen zoals vertalers, tolken, wetsdokters, gerechtspsychiaters, slotenmakers, takeldiensten en anderen. De betalingstermijn ten aanzien van deze externe dienstverleners liep echter achterstand op door trage administratieve procedures en communicatie via e-mail of post. Per factuur ging bovendien heel wat correspondentie heen-en-weer indien bepaalde stukken ontbraken bij de indiening. Zo is onder andere een validatie van de factuur nodig door de opdrachtgever zoals een onderzoeksrechter of procureur des Konings.  

Deze administratieve rompslomp zorgde voor heel wat vertraging binnen Justitie. In 2021 bedroeg de gemiddelde betalingstermijn ten aanzien van de externe dienstverleners zo’n 50 werkdagen. Amper 53% van de facturen werd binnen de 30 dagen betaald. Minister Van Quickenborne staat erop dat de partners van Justitie correct en tijdig betaald worden, zoals het ook geldt in de private sector. Bovendien namen bepaalde experten liever geen opdrachten voor justitie meer aan vanwege de trage betalingen. Op die manier dreigde niet enkel een vertraging van de rechtsgang maar ook een tekort aan experten.   

Digitalisering als hefboom  

Om snellere betalingen te bekomen, lanceerde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne begin juni 2022 Justinvoice, een onlineapplicatie die werd toegevoegd aan Just-on-web. Op Justinvoice kunnen deskundigen hun factuur digitaal indienen. Ook de doorstroming van de facturen richting de taxatie- en vereffeningsbureaus werd geautomatiseerd en de omslachtige procedures werden sterk vereenvoudigd. De taxatie- en vereffeningsbureaus zijn ook versterkt met extra personeel. Deze veranderingen zorgen ervoor dat er efficiënter gewerkt kan worden, er minder papierwerk nodig is en minder onderlinge correspondentie moet gebeuren. Een dossier kan ook maar opgeladen worden als er geen stukken of goedkeuringen door de opdrachtgever ontbreken.  

Deze zaken zorgen ervoor dat Justitie haar dienstverleners sneller betaalt. Intussen bedraagt de gemiddelde betalingstermijn nog 20 dagen. 90% van de facturen die binnenkomen bij de taxatie- en vereffeningsbureaus worden binnen de 30 dagen betaald. Justinvoice raakt ook steeds meer ingeburgerd bij de experten en externe dienstverleners. In september 2022 bijvoorbeeld werden er 2.500 facturen volledig digitaal ingediend en verwerkt. In maart 2023 ging dit reeds om meer dan 7.000 facturen. Sinds de lancering van Justinvoice zijn in totaal meer dan 38.000 facturen ingediend en is het aantal individuele gebruikers van Justinvoice reeds opgelopen tot meer dan 1.500. Vooral gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, vertalers en takeldiensten vinden massaal de weg naar Justinvoice.  

In de toekomst worden de opdrachtgevers zoals de onderzoeksrechters en/of procureurs aangesloten op Justinvoice, zodat zij de facturen digitaal kunnen goedkeuren, wat een nog snellere afhandeling en betaling moet teweegbrengen. 

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “Net zoals in de private sector verwacht wordt, moet ook Justitie haar dienstverleners en experten tijdig betalen. De hoge betaalachterstand en de lange betaaltermijnen bij Justitie waren onaanvaardbaar. Dit zorgde voor een trage rechtsgang en het feit dat sommige experten niet meer met Justitie wilden werken. Dit zijn we stap voor stap aan het verbeteren. Justinvoice bewijst dat digitalisering een hefboom kan zijn voor een snellere, menselijkere en straffere Justitie.”