We maken justitie straffer

We maken justitie kordater en krachtiger. Wanneer mensen de indruk hebben dat er te veel straffeloosheid is, dan vreet dat aan het vertrouwen in justitie. Door meer straffen uit te voeren en hardleerse en zware criminelen strenger te straffen, keren we het tij.

10 concrete acties

1. Nultolerantie voor geweld tegen politie en hulpdiensten

Onze politiemensen en hulpdiensten zijn te vaak het mikpunt van ernstig fysiek geweld. Dat is onaanvaardbaar. Ze zorgen voor onze veiligheid en in deze moeilijke coronatijden beschermen ze ook onze volksgezondheid. Samen met het parket zorgen we ervoor dat elke dader effectief wordt vervolgd. Daar staat tegenover dat de politie steeds een keurkorps moet zijn en haar geweldsmonopolie nooit mag misbruiken.

2. Meer straffen uitvoeren

Er is te veel straffeloosheid. Korte gevangenisstraffen worden te vaak niet uitgevoerd. Door het eerste misdrijf onmiddellijk te bestraffen, voorkom je dat iemand beroepscrimineel wordt. Gevangenisstraffen zijn niet altijd de beste straffen. Ook alternatieve straffen en fikse boetes kunnen een effectieve manier zijn om de straffeloosheid aan te pakken. 

3. Een sterke Federale Gerechtelijke Politie om zware criminaliteit te bestrijden

De Federale Gerechtelijke Politie is onmisbaar voor de opsporing van zware criminaliteit die vaak een gespecialiseerde aanpak vereist. We breiden hun troepen uit en zetten tegenover de criminelen die steeds gesofisticeerdere methodes gebruiken een leger gespecialiseerde speurders. 

4. Streng voor seksuele misdrijven

Ons land scoort heel slecht in het bestrijden van seksueel geweld. De hervorming van het Strafwetboek is een werk van lange adem. Daarom herschrijven we op korte termijn het hoofdstuk seksuele misdrijven zodat dit nu al kan ingepast worden in het huidig Strafwetboek. Dit zijn we aan alle slachtoffers verplicht.

5. Strijd tegen terrorisme

De aanslagen van 22 maart 2016 hebben voor een kentering gezorgd in ons veiligheidsbeleid. Sindsdien werken diensten samen en werken landen samen. It takes a network to defeat a network. De recente aanslag toont dat we nog steeds alert moeten zijn. Daarom zetten we haatpropagandisten op de terroristenlijst en patrouilleren we op het internet. Onze boodschap is duidelijk: zij die hier haat en terreur komen zaaien, vervolgen we, veroordelen we en zetten we het land uit.

6. We pakken financiële en fiscale misdrijven hard aan 

Justitie moet te allen tijde tonen dat misdaad niet loont. Te vaak blijven financiële en fiscale misdrijven onbestraft. We schakelen meer financiële experts in op de parketten en werken samen met de financiële sector. Het aantal vervolgingen voor witwassen is aan het stijgen, maar dat moet nog veel beter. 

7. Handen af van onze kinderen

In de strijd tegen kinderuitbuiting werken we samen met Child Focus. Wij drijven de strijd tegen de uitbuiting van kinderen verder op. De regels worden aangepast om beter rekening te houden met nieuwe fenomenen op het internet, zoals sexting en grooming. We betrekken sociale mediabedrijven, focussen op de begeleiding en opvolging van zedendelinquenten en voeren een verplichte opleiding voor magistraten in.

8. Jacht op georganiseerde misdaad 

Professionele criminelen hebben vaak maar één doel: winsten opstapelen. Daarom moeten we ze raken waar het pijn doet: in de geldbuidel. We stropen misdaadbendes met zware geldboetes en verbeurdverklaring van hun luxewagens en villa’s en voorkomen dat ze hun geld via duistere constructies kunnen wegsluizen.

9. Buitenlandse criminelen terug naar land van herkomst

De repatriëring van buitenlandse criminelen is niet evident. De vorige legislatuur werd er aanzienlijke vooruitgang geboekt. Dit beleid zetten we verder. Niet-Belgische gedetineerden moeten hun straf uitzitten in hun land van herkomst. Gedetineerden die bij vrijlating of strafeinde geen verblijfsrecht meer hebben in België worden gerepatrieerd.

10. Strenger en eenvoudiger strafrecht

We hervormen het strafwetboek. Ingewikkelde en onduidelijke procedures vergroten de kans op procedurefouten. We maken de regels eenvoudiger en transparanter zodat procedures correct afgehandeld kunnen worden.

Lees hier ons volledig plan voor justitie.

Heb je zelf ideeën om justitie straffer te maken? Stuur ze ons hier door.