We maken justitie sneller

“Justice delayed is justice denied”. We moeten ervoor zorgen dat ons rechtssysteem sneller en beter werkt. Dat kan door te digitaliseren en te moderniseren. In een tijdperk waarin mensen met enkele computerklikken hun hele leven organiseren, kan justitie niet achterblijven. Bij justitie werken heel veel gedreven mensen. We geven hen meer middelen en digitaliseren hun administratieve werk zodat ze meer tijd hebben voor hun kerntaken.

10 concrete acties

1. Eén digitale toegangspoort tot justitie: Just-On-Web

Justitie heeft al heel wat digitale tools. We bundelen alles en maken het overzichtelijk via één website. Iedereen kent Tax-On-Web. We gaan hetzelfde doen voor justitie met Just-On-Web. Burgers, advocaten en magistraten kunnen er dossiers raadplegen, stukken toevoegen en communiceren met justitie. Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. 

2. Videozittingen 

Corona heeft de digitalisering in de rechtbanken een boost gegeven. Er werden videozittingen georganiseerd en stukken werden massaal vaker digitaal neergelegd. We moeten deze vooruitgang nog versnellen. Waarom naar het gerechtsgebouw rijden en uren wachten wanneer het even goed digitaal van thuis uit kan?

3. Snelle boetes tegen straffeloosheid  

We schakelen over op snelle digitale boetes voor kleinere criminaliteit waar het parket door de hoge werkdruk vandaag niet altijd tijd voor heeft. De politie-agent kan die onmiddellijk innen via een betaalterminal of QR-code. Zo stoppen we de straffeloosheid. We ontlasten de rechtbanken en zo hebben politie en parket meer tijd om criminelen op te pakken en te vervolgen.

4. Lik-op-stukbeleid voor veel voorkomende criminaliteit 

Daders van eenvoudig identificeerbare misdrijven, zoals straatcriminaliteit, winkeldiefstal en rellen, maar ook intra-familiaal geweld en jeugdcriminaliteit, krijgen binnen de tijdspanne van enkele maanden een gepaste afhandeling. Zo spelen we kort op de bal en verkleinen we de kans op recidive. 

5. Sneller klaarheid door kortere procedures 

Procedures moeten sneller verlopen. Dat doen we door te digitaliseren en een aantal regels slim aan te passen, met respect voor de rechten van alle partijen.

6. Niet elk conflict moet voor de rechtbank komen 

Heel wat zaken kunnen beter opgelost worden op alternatieve manieren, zoals bemiddeling. Dat vermindert de gerechtelijke achterstand en partijen voelen zich vaak beter bij de uitkomst.

7. Modern burgerlijk recht van de 21e eeuw 

Veel van onze wetgeving dateert nog van de 19e eeuw. We passen de regels aan zodat ze beter rekening houden met nieuwe vormen van gezinssamenstelling en de evoluties in de maatschappij.

8. Minder, maar modernere gerechtsgebouwen 

Een moderne justitie moet het met minder, maar betere gerechtsgebouwen doen. Gebouwen waar mensen zich welkom voelen en gemakkelijk hun weg vinden. Open en toegankelijk.  

9. Betere verdeling van de middelen en autonomie  

Momenteel worden de middelen van de hoven en rechtbanken verdeeld op basis van een berekeningswijze uit de jaren ‘70. Dit moet anders. We geven ze meer autonomie om het budget te verdelen volgens werklast en dit in ruil voor resultaten.

10. Trots om voor justitie te werken

We willen dat justitie een aantrekkelijke werkgever wordt waar mensen met plezier voor willen werken. We zorgen voor een statuut en een moderne werkplek met de nieuwste laptops en software. Meer gemotiveerde mensen leveren ook een betere dienstverlening aan de burger. 

Lees hier ons volledig plan voor justitie.

Heb je zelf ideeën om justitie sneller te maken? Stuur ze ons hier door.