Al 475 extra mensen aan de slag in de gevangenissen sinds vorige zomer

Jobdagen moeten tekorten in Haren, Dendermonde, Beveren en Mechelen opvullen

Het personeelstekort in de Belgische gevangenissen wordt maand na maand een stukje verder weggewerkt. De versnelde aanwervingsprocedure die in juli 2022 werd ingevoerd in combinatie met de aanwervingscampagnes zoals ‘Aan de bak in den bak’ beginnen duidelijk vruchten af te werpen. Zo was er in juli vorig jaar een bezetting van 94%, terwijl dat in dezelfde gevangenissen nu 98,4% is. Ook bij de nieuwe gevangenissen van Haren en Dendermonde die afgelopen jaar werden geopend, wordt ook nog volop aangeworven. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel. Er zijn nog 600 openstaande plaatsen, die voornamelijk geconcentreerd zijn bij een aantal gevangenissen. Daarom vinden binnenkort jobdagen plaats in de gevangenissen van Haren, Dendermonde, Beveren en Mechelen. Geïnteresseerden kunnen nu al een kijken nemen op werkenbijjustitie.be.

Het gevangeniswezen lijdt net zoals andere publieke en private sectoren onder krapte op de arbeidsmarkt. De voorbije jaren raakten de personeelskaders moeilijk opgevuld. Dit kwam mede door lange aanwervingsprocedures. Ter illustratie: in 2021 stelden zich zo’n 5.000 mensen kandidaat voor een job in de gevangenis maar doorheen de procedure haakte al de helft af. Velen hadden immers al een andere aanbieding gekregen. Minister van Justitie Van Quickenborne besloot daarom om een versnelde, contractuele aanwervingsprocedure in te voeren. Sinds juli 2022 kunnen de gevangenissen lokaal rekruteren, waarbij een contract tot maximaal twee jaar wordt aangeboden, met de mogelijkheid om over te schakelen naar een statutaire benoeming. Binnen enkele weken na de sollicitatie en medische proeven kunnen de nieuwe personeelsleden reeds aan de slag.

Meer dan 98% van de personeelskaders opgevuld

Na 9 maanden is het duidelijk dat de versnelde aanwervingsprocedure een positieve evolutie teweegbrengt in de invulling van de personeelskaders in de gevangenissen. Ook campagnes via advertenties, op sociale media, standjes op festivals en jobdagen misten hun effect niet. Sinds de zomer van 2022 werden in totaal 1.014 nieuwe medewerkers aangeworven voor de penitentiaire inrichtingen. In 2023 gaat het reeds om 439 nieuwe medewerkers. In combinatie met de uitstroom door onder andere pensioneringen, komt dit sinds de zomer van 2022 op netto 475 nieuwe medewerkers. Met uitzondering van de nieuwe gevangenissen in Haren en Dendermonde is op dit moment 98,4% van de personeelskaders voor bewakingsfuncties in de gevangenissen opgevuld, terwijl dit percentage in juli 2022 nog 94% bedroeg. 

Geen reden tot euforie

Ondanks die globale positieve evolutie is er nog geen reden tot euforie. Justitie is nog steeds op zoek naar zo’n 600 bewakingsassistenten, veiligheidsassistenten en detentiebegeleiders, maar ook naar administratief personeel, maatschappelijk assistenten en verpleegkundigen. Bovendien concentreren de grootste tekorten zich in bepaalde gevangenissen. In de gloednieuwe gevangenissen van Haren en Dendermonde zijn er nog heel wat versterkingen nodig om alle vleugels te kunnen openen in de strijd tegen overbevolking in de gevangenissen. In Haren werken momenteel zo’n 400 voltijdse equivalenten en daar moeten nog er nog zo’n 300 bijkomen om volledig operationeel te kunnen worden. In de nieuwe gevangenis van Dendermonde, waar zo’n 240 voltijdse equivalenten aan te slag zijn, worden nog een vijftigtal voltijdse equivalenten gezocht. Voor het langer openhouden van een vleugel van de oude gevangenis van Dendermonde, die momenteel wordt gerenoveerd, worden nog zo’n 80 penitentiair beambten gezocht

Ook in de gevangenis van Antwerpen, Beveren en Mechelen zijn er respectievelijk 28, 12 en 11 voltijdse equivalenten nodig. Deze onderbezetting weegt op de huidige personeelsleden en de gedetineerden. Daarom staan in vier penitentiaire inrichtingen  de komende tijd jobdagen op het programma: op 22 april in Haren, op 29 april in Dendermonde, op 6 mei in Beveren en op 13 mei in Mechelen. Kandidaten moeten zich hiervoor op voorhand inschrijven zodat ze gescreend kunnen worden om veiligheidsredenen. Meer info via deze link. De jobdagen in Antwerpen is reeds achter de rug.

Deze jobdagen bewezen reeds effectief te zijn. Op de jobdag in de gevangenis van Aarlen in maart, waar men 27 openstaande vacatures heeft, waren er 140 kandidaten. Onder hen werden 70 sollicitanten geschikt bevonden bij het selectiegesprek.

Solliciteren tijdens de jobdagen

Tijdens deze jobdag krijgen de kandidaten een blik achter de schermen, kunnen ze kennis maken met de potentiële nieuwe collega’s en komen ze te weten wat de functies precies inhouden. Zo zijn we niet alleen op zoek naar klassieke bewakingsprofielen, maar ook detentiebegeleiders. Tijdens die jobdag kunnen kandidaten reeds solliciteren en op gesprek komen bij de directie. Als dit positief verlopen is, volgt er in de week erna een medische proef en kan men binnen enkele weken reeds aan de slag. Geïnteresseerden kunnen nu al een kijkje nemen op werkenbijjustitie.be en reeds solliciteren. Ook in de gevangenissen van Hasselt, Merksplas, Leuven, Oudenaarde, Turnhout en Wortel zijn er nog openstaande vacatures. In Wallonië zijn er nog vacatures in onder meer Aarlen, Ittre, Leuze en Sint-Hubert.

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “Door krapte op de arbeidsmarkt en trage aanwervingsprocedures kampt het gevangeniswezen met ernstige personeelstekorten. Dit weegt op het welzijn van het personeel en de gedetineerden. De versnelde aanwervingsprocedure, de mediacampagnes en jobdagen die we organiseerden hebben op heel wat plaatsen voor een kentering gezorgd. Maar het werk is nog niet af. We hebben nog heel veel mensen nodig in de nieuwe gevangenissen van Haren en Dendermonde op volle capaciteit te laten draaien. In gevangenissen zoals die van Antwerpen, Beveren en Mechelen is de onderbezetting echt prangend. Daarom organiseren we de komende weken nog extra jobdagen.”