Specialisten uit private sector ingeschakeld in strijd tegen computercrime en fraude

Versnelde opleiding en aanwerving voor gespecialiseerde hoofdinspecteurs bij de politie

De politie werft voortaan veel sneller experten aan die onder andere computercriminaliteit en economische en financiële fraude moeten opsporen. Deze specialisten kunnen nu het hele jaar door solliciteren en hoeven tijdens hun opleiding niet meer alle klassieke politiecursussen zoals voor verkeer en openbare ordehandhaving te doorlopen. Hierdoor worden veel meer experten sneller inzetbaar in hun vakdomein. Vandaag vond de proclamatie plaats van 32 kersverse gespecialiseerde hoofdinspecteurs. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne kwam hen feliciteren. De regering maakte het versnelde aanwervingsbeleid immers wettelijk mogelijk. Dat laatste mist zijn effect niet. 

Om criminaliteitsvormen zoals phishing, hacking, financiële fraude en witwaspraktijken beter te kunnen bestrijden, zoekt de politie extra hoofdinspecteurs ter versterking. In de verhoogde strijd tegen deze fenomenen is nood aan profielen die reeds een diploma in hun expertisegebied op zak hebben, zoals onder andere IT-specialisten en fiscalisten uit de private sector. Deze mensen worden ingezet binnen de gespecialiseerde secties van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) zoals de ‘Federal Computer Crime Unit’ en de cel ‘ECOFIN’ en bij de recherches van lokale politiezones. 

Overstap naar politie uit maatschappelijke overtuiging 

Heel wat mensen uit de private sector zijn geïnteresseerd in een job bij de politie omdat ze op die manier actief kunnen bijdragen aan een veiligere samenleving. Zo is er bijvoorbeeld Erwin, die net is begonnen aan de opleiding tot hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie. “Met mijn bachelor bedrijfsbeheer heb ik tot mijn 38 jaar gewerkt in uiteenlopende privébedrijven. Ik werkte tot voor kort bij een Belgische grootbank, waar ik klantenadvies gaf over sparen, beleggen en verzekeren. Omdat het technische aspect zoals nieuwe hardware- en softwaretoepassingen mij enorm interesseert, gaf ik ook opleidingen over veilig online bankieren. Maar ondanks de fijne collega’s en mijn positieve ingesteldheid merkte ik dat ik toch iets miste. Ik wilde ook maatschappelijk iets bijbrengen. Met mijn diploma kon ik zowel solliciteren voor ECOFIN als voor de Computer Crime Unit bij de politie. Ik koos voor het laatste”, getuigt Erwin, die na zijn opleiding aan de slag gaat bij de FGP Oost-Vlaanderen.

Sabine (55) komt eveneens uit het bankwezen en bekleedde functies zoals professional relations officer, kredietexpert en kantoordirecteur. “Sinds 2018 was ik franchisehouder van een plaatselijk bankkantoor. Maar toen ik op een vacature van de FGP Brussel stootte, trok ik mijn stoute schoenen aan. Na het afleggen van de verschillende testen begon ik op 1 maart 2023 aan mijn opleiding. Ik ben blij dat ik deze stap heb gezet en binnenkort mee financiële fraude mag bestrijden bij de cel ECOFIN van de FGP Brussel”, aldus Sabine.

Afvallers wegens te lange opleiding 

Voor veel specialisten zoals Erwin en Sabine die uit de private sector komen en mee criminaliteit willen bestrijden, waren er echter struikelblokken om de overstap daadwerkelijk te maken. Ze moesten immers heel wat stadia doorlopen alvorens ze effectief bij de politie aan de slag konden gaan binnen hun vakdomein. Tot voor kort omvatte de opleiding bijvoorbeeld ook klassieke politiecursussen wijkwerking, verkeerswetgeving en handhaving van de openbare orde. Deze onderdelen zijn evenwel weinig relevant om op fenomenen zoals internetcriminaliteit en financiële of economische fraude te werken. Een ander struikelbrok was dat er slechts twee keer per jaar gesolliciteerd kon worden. Hierdoor studeerden er jaarlijks slechts zo’n 30 hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie af, terwijl er een veelvoud aan geïnteresseerden is. 

De Federale Gerechtelijke Politie kaartte dit probleem aan bij de bevoegde ministers. Er was nood aan meer en vooral snellere indiensttredingen van gespecialiseerde profielen. Daarom werden het regelgevend kader, de specifieke opleiding en het aanwervingsbeleid hertekend in samenspraak met de syndicale organisaties. Ook werden veel meer vacatures opengezet, zodat er meer kandidaten kunnen aangenomen worden. Specialisten zullen bovendien het hele jaar door kunnen solliciteren en niet enkel op 2 specifieke momenten. Hierdoor kunnen voortaan jaarlijks zo’n 120 hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie afstuderen in plaats van een dertigtal. De focus komt voortaan volledig te liggen op het gerechtelijk werk. Zo duurt de opleiding tot hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie nu 14 maanden, stages inbegrepen. 

Al 51 nieuwe kandidaten gestart

Vandaag vond in Brussel de proclamatie plaats van 32 kersverse hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie: 15 Nederlandstaligen en 17 Franstaligen. Zij doorliepen nog de oude opleiding en gaan binnenkort aan de slag bij de Federale Gerechtelijke Politie of lokale recherche. Minister van Justitie Van Quickenborne kwam de nieuwe politiemensen persoonlijk feliciteren.  

De nieuwe manier van opleiden en aanwerving mist zijn effect alvast niet. Op 1 maart 2023 zijn reeds 51 kandidaten met een opleiding tot gespecialiseerd hoofdinspecteur gestart. In oktober 2023 start een volgende groep aan de opleiding. Solliciteren om hiervan deel uit te maken, kan nog steeds. Heb je een achtergrond in IT of in de financiële sector en wil je bijdragen aan een veiligere samenleving? Bekijk dan de vacatures op www.jobpol.be.  

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “In de strijd tegen onder andere phishing, hacking, financiële fraude en witwaspraktijken heeft de Federale Gerechtelijke Politie nood aan heel wat extra gespecialiseerde hoofdinspecteurs. Talloze experten willen hun verantwoordelijkheid opnemen om achter deze criminelen aan te zitten. Maar de opleiding duurde zeer lang en er kwamen heel wat onderdelen in aan bod die weinig relevant zijn voor deze profielen, waardoor velen afhaakten. Daarom hebben we de regels hieromtrent en de opleiding aangepast. Specialisten die computercriminaliteit en financiële fraude willen bestrijden, kunnen voortaan sneller aan de slag gaan. Dat zien we ook in de cijfers: al 51 mensen schreven zich in voor de opleiding die op 1 maart van start ging. Zo krijgen we veel meer de juiste mensen op de juiste plaats.”

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken: “Met deze nieuwe lichting van hoofdinspecteurs zetten we politiemedewerkers onmiddellijk in binnen hun specialisatie. Het is een voorbeeld van hoe het politieonderwijs afgestemd wordt op de noden van het terrein. Met een hertekende opleiding en een ander aanwervingsbeleid zullen we vanaf nu sneller en meer hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie kunnen opleiden en inzetten. Het is één van de vele maatregelen om onze Federale Gerechtelijke Politie te versterken in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Ook maken we hierdoor van onze politie een meer aantrekkelijke werkgever: we kunnen gespecialiseerde profielen warm maken voor een job bij de politie en hen de garantie bieden dat ze met hun expertise ook heel snel aan de slag kunnen.”

Eric Snoeck, directeur-generaal van de Federale Gerechtelijke Politie: “Ik verwelkom graag al deze nieuwe hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie in de IT of economische en financiële criminaliteit. Zij zijn stuk voor stuk van onschatbare waarde in de strijd tegen cybercriminaliteit en bij het actief najagen van illegaal verkregen vermogen (‘follow the money’). De opleiding kreeg intussen ook een nieuw jasje, waardoor geïnteresseerden sneller inzetbaar zijn binnen de Federale Gerechtelijke Politie. Wij hopen alvast te mogen rekenen op veel interesse, want er is heel wat werk aan de winkel.”

Sandrine Simon, hoofd basisopleidingen van de Nationale Politieacademie: “Deze pas afgestudeerde hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie zijn alvast klaar om hun steentje bij te dragen aan een veiligere samenleving door – om één van hen te citeren – « niet langer vanaf de zijlijn toe te kijken, maar actief deel te nemen aan het onderzoeken en oplossen van criminaliteit. » We zijn bijzonder verheugd dat we de komende jaren nog veel meer gemotiveerde en gespecialiseerde aspiranten zullen mogen opleiden, heel gericht, zodat ook zij zich kunnen inzetten voor een veiligere samenleving.”