Afgelopen maand al 1.011 lik-op-stukboetes voor drugsbezit op festivals

Wie betrapt wordt kan voortaan boete tot 1.000 euro krijgen

Wie wordt betrapt op het bezit van drugs kan daarvoor een lik-op-stukboete krijgen. Het bedrag is afhankelijk van de soort drugs en de hoeveelheid. Voortaan kunnen deze boetes, onder impuls van minister Van Quickenborne, oplopen tot 1.000 euro. Op en rond festivals worden er deze zomer volop controles gehouden. De voorbije maand juli zijn er al 1.011 lik-op-stukboetes voor drugsbezit opgelegd, voornamelijk op festivals. Sinds de invoering van het systeem op 1 januari 2022 gaat het om 7.855 boetes, goed voor 954.625 euro. De meest voorkomende drugs waren cannabis, XTC en cocaïne. Minister Van Quickenborne wil een duidelijke boodschap geven aan festivalgangers: “Wie naar festivals gaat met drugs op zak, riskeert daar een stevige prijs voor te betalen. Die aanpak is nodig. Drugs zijn niet alleen illegaal, maar ook zeer schadelijk en potentieel dodelijk. Gebruikers financieren bovendien mee de georganiseerde misdaad die verantwoordelijk is voor een golf van geweld in ons land. Ook wie sporadisch gebruikt, draagt daaraan bij”.  

Op 1 januari 2022 voerde minister van Justitie Van Quickenborne samen met het openbaar ministerie lik-op-stukboetes in voor drugsbezit. Wie betrapt wordt op bezit of gebruik van drugs, krijgt sindsdien meteen de rekening gepresenteerd. Men mag dit letterlijk interpreteren. De drugs worden in beslag genomen en de gebruiker krijgt een onmiddellijke minnelijke schikking, een lik-op-stukboete, opgelegd, ter plaatse te betalen via een QR-code of binnen de 15 dagen via overschrijving. Het bedrag kan oplopen tot 75, 150 of 300 euro, naargelang de soort drugs en de aangetroffen hoeveelheid. Problematische gebruikers worden doorverwezen naar de hulpverlening. Mogelijke dealers die met grotere hoeveelheden op zak worden betrapt, komen hiervoor niet in aanmerking, maar worden strafrechtelijk vervolgd. 

De idee achter deze lik-op-stukboetes is dat gebruikers meteen worden gecorrigeerd en er niet langer een gevoel van straffeloosheid heerst. Veel dossiers over inbeslaggenomen gebruikershoeveelheden werden geseponeerd. Dankzij het systeem met de lik-op-stukboetes verloopt de afhandeling van gebruikersdossiers veel vlotter. Bij de parketten en rechtbanken komt zo tijd vrij om zich te focussen op de criminele netwerken achter de drugshandel. De rechten van verdediging zijn bovendien gevrijwaard want lik-op-stukboetes kunnen betwist worden en bij een dagvaarding is nog een beroepsprocedure mogelijk.  

Voor cannabis gaat om boetes tot 150 euro, voor XTC of andere synthetische drugs kan dit oplopen tot 300 euro. Ook voor cocaïne gold een maximumbedrag van 300 euro. Onder impuls van minister Van Quickenborne worden de maximumbedragen voor cocaïne voortaan echter opgetrokken. Bij 6 tot 10 gram kan de boete 1.000 euro bedragen in plaats van 300 euro. Tot 5,99 gram kan de boete tot 300 euro oplopen in plaats van 150. In sommige gevallen viel de boete immers lager uit dan de straatwaarde. De betrapte persoon in kwestie kan ook een dagvaarding in snelrecht krijgen of in een hersteltraject belanden. Het is de procureur die daarover beslist, geval per geval. 

Naast het feit dat cocaïnegebruik zeer schadelijk is voor de gezondheid, moeten de gebruikers beseffen dat zij het verdienmodel van een bijzonder gewelddadige drugsmaffia in stand houden. Het geld dat ze hiervoor betalen houdt mee de strijd in stand die drugsclans voeren in de straten van Antwerpen en andere plaatsen. 

Veel controles tijdens festivalzomer  

Intussen is het systeem van lik-op-stukboetes al goed ingeburgerd bij politie en parket: sinds de nationale invoering op 1 januari 2022 zijn reeds 7.855 lik-op-stukboetes voor druggebruik uitgeschreven, samen goed voor 954.625 euro. Zo’n 5.200 boetes waren voor het bezit van cannabis, 1.500 voor het bezit van XTC of MDMA en zo’n 1.000 voor het bezit van cocaïne.  

Van de 7.855 lik-op-stukboetes zijn er 1.011 verwerkt in de maand juli 2023, voornamelijk uitgeschreven op of rond festivals en evenementen of langs de invalswegen. Met deze cijfers wil minister Van Quickenborne de gebruikers erop wijzen dat politie en parket meer controleren, in beslag nemen en sanctioneren als er drugs wordt gevonden. Op het festival Tomorrowland alleen al werden 360 lik-op-stukboetes uitgeschreven. 

Op heel wat festivals en events of in de omgeving errond plannen de politiezones deze zomer nog intensieve controles. Drugshonden worden zowel ingezet op de locatie zelf én bij controles langs de invalswegen. Niet enkel op grote festivals zoals Pukkelpop maar ook op kleinere evenementen zoals WeCanDance in Zeebrugge en Kamping Kitsch in Kortrijk zal er uitvoerig gecontroleerd worden.

Minister Van Quickenborne was gisteravond aanwezig op een politiecontrole door de Lokale Politie Blankenberge/Zuienkerke in de marge van het event The Underground in Blankenberge. Ook de douane met een drugshond, de Scheepvaartpolitie en aspirant-inspecteurs van de West-Vlaamse Politieschool namen deel aan de actie.

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “Wie naar festivals gaat met drugs op zak, riskeert daar een stevige prijs voor te betalen. Die aanpak is nodig. Drugs zijn niet alleen illegaal, maar ook zeer schadelijk en potentieel dodelijk. Gebruikers financieren bovendien mee de georganiseerde misdaad die verantwoordelijk is voor een golf van geweld in ons land. Vroeger werden dossiers rond kleine hoeveelheden drugs vaak geseponeerd maar dat gaf een verkeerd signaal. Ook wie sporadisch gebruikt, draagt daaraan bij. Sinds de invoering van de lik-op-stukboetes zijn al 7.855 uitgeschreven voor drugs. Gebruikers zijn gewaarschuwd: de politie controleert fors en zal dat blijven doen.