26/01 — Europese strijd tegen georganiseerde misdaad is prioriteit van Belgisch voorzitterschap tijdens Raad van Europese Justitieministers

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie zit minister van Justitie Van Tigchelt vandaag samen met de ministers van Justitie uit de 26 andere lidstaten. Hoog op de agenda staat de strijd tegen de georganiseerde misdaad, meer bepaald de oprichting van een netwerk van gespecialiseerde magistraten en het bundelen van de diplomatieke krachten ten aanzien van derde landen. Daarnaast zal Minister Van Tigchelt bespreken hoe sekswerk in de verschillende lidstaten wordt benaderd. Tot slot hebben veel landen interesse getoond in onze aanpak van kleinschalige detentie, waarvan minister Van Tigchelt de resultaten in de verf wil zetten bij zijn collega’s.

Georganiseerde misdaad

Voor minister Van Tigchelt is het cruciaal dat er nauwer wordt samengewerkt op Europees vlak in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Niet alleen omdat de lidstaten krachtiger kunnen optreden in blok, maar ook om waterbedeffecten te vermijden. Als er een aanvoerlijn wordt afgesneden in Antwerpen, zullen internationale criminele organisaties ongetwijfeld meer via andere opereren. Zo werd reeds anti-narcocoalitie opgericht voor betere samenwerking tussen de 6 landen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië) die het meest met internationale drugshandel worden geconfronteerd. De European Port Alliance is een belangrijk orgaan om de beveiliging van de havens op elkaar af te stemmen. Er werd ook aan Europol gevraagd om de criminele netwerken in Europa in kaart te brengen zodat deze beter kunnen bestreden worden.

Maar er moeten nog extra stappen worden gezet. Daarom zal minister Van Tigchelt pleiten voor een Europese krachtenbundeling op diplomatiek gebied, zowel ten aanzien van landen van waaruit drugs wordt verscheept als de landen waar drugscriminelen zich schuilhouden. Door met één stem te spreken en een diplomatiek blok te vormen, kan er meer druk worden uitgeoefend op landen die niet willen meewerken om bijvoorbeeld criminelen uit te leveren.

Ook zal minister Van Tigchelt werken aan de oprichting van een Europees netwerk van magistraten die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van criminele organisaties. Bij het Sky ECC-onderzoek bijvoorbeeld, is door ons land een schat aan informatie verzameld die ook in het buitenland voor meer dan 6.000 arrestaties heeft gezorgd. Maar dit soort samenwerkingen moeten uitgediept worden en structureel gebeuren. Door de oprichting van een gespecialiseerd netwerk van magistraten kan er in een vroeg stadium van een onderzoek sneller cruciale informatie worden uitgewisseld, zodat er meteen simultaan onderzoek volgt in de andere desbetreffende landen. De onderzoeken kunnen zo bovendien beter op elkaar worden afgestemd, wat moet zorgen voor beter resultaat en meer grensoverschrijdend bewijsmateriaal. Zo kunnen misdaadbendes beter op Europees niveau worden ontmanteld en wordt niet enkel een tak in een specifiek land opgedoekt. Een grote ondersteunende rol in dit netwerk moet weggelegd zijn voor het agentschap Eurojust.

Sekswerk

Daarnaast zal minister Van Tigchelt het thema sekswerk behandelen, in de overtuiging dat er binnen de Europese Unie inspanningen moeten worden geleverd om de rechten en arbeidsomstandigheden van sekswerkers te verbeteren. Doordat sekswerk in veel landen een illegale status heeft, ontbreekt het sekswerkers vaak aan sociale rechten, sociale bescherming en een vlotte toegang tot onder andere gezondheidszorg en Justitie. Minister Van Tigchelt zal, vertrekkend vanuit de Belgische ervaringen, het debat openen over hoe de rechten van sekswerkers beter beschermd kunnen worden. In België werd, als tweede land ter wereld, sekswerk uit de strafwet gehaald. Mensenhandel en misbruik van prostitutie blijven uiteraard strafbaar. Hierdoor kunnen sekswerkers reeds op zelfstandige basis hun job uitoefenen. Intussen wordt in ons land een wettelijk kader voor arbeidsovereenkomsten voor sekswerkers opgesteld.

Kleinschalige detentie Tot slot hebben veel landen interesse getoond in onze aanpak van kleinschalige detentie. Minister Van Tigchelt wil de resultaten in de verf zetten bij zijn collega’s uit de 26 andere lidstaten. Kleinschalige detentie is een manier om gedetineerden beter te laten rehabiliteren en te re-integreren in de samenleving, wat moet zorgen voor minder recidive. Kleinschaligheid laat immers toe om op maat van de veroordeelde te werken, hen meer verantwoordelijkheid te geven en het beveiligingsniveau beter af te stemmen op de doelgroep. Minister Van Tigchelt zal toelichten hoe de Belgische Justitie inzet op de uitbouw van de detentiehuizen. Daar worden de bewoners in kleine groep actief voorbereid op hun vrijlating, met behulp van detentiebegeleiders. De bewoners kunnen onder andere buitenshuis gaan werken en opleidingen volgen. Ook binnenshuis moeten zij zelfredzaam zijn en instaan voor het koken, poetsen en andere dagelijkse routines. Zo worden ze gestimuleerd om hun leven in handen te nemen zonder te hervallen in criminaliteit.