België en Panama gaan meer informatie uitwisselen in de strijd tegen internationale drugssmokkel

In de strijd tegen de georganiseerde internationale drugshandel hebben minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne en de Panamese minister van Maritieme Zaken Noriel Arauz een akkoord gesloten om meer informatie uit te wisselen onder meer over verdachte schepen, ladingen en onregelmatigheden aan boord en in de havens. Tevens werden er afspraken gemaakt over gespecialiseerde opleidingen voor zeevarenden zodat ze verdachte handelingen en ladingen beter kunnen herkennen en melden. Minister Van Quickenborne was daarvoor de voorbije dagen aanwezig in Panama. 

Zo’n 22% van de wereldvloot vaart onder Panamese vlag en dat zijn meer dan 8.000 schepen. Panama is daarmee de grootste vlaggenstaat ter wereld. Ook heel wat vrachtschepen die vertrekken uit bronlanden voor internationale drugstrafiek zoals Colombia met de havens van Antwerpen of Zeebrugge als bestemming, varen onder Panamese vlag. Dit maakt deze schepen en het personeel dat erop werkt extra kwetsbaar voor infiltratie door de georganiseerde misdaad en het smokkelen van drugs.  

Daarnaast is Panama een van de opkomende landen van waaruit internationale trafiek van cocaïne georganiseerd wordt. Uit de halfjaarlijkse cijfers van de Belgische douane midden 2022 bleek dat Panama in de top 3 terecht is gekomen als bronland inzake inbeslagnames in de haven van Antwerpen. De inspanningen van politie en douane in Brazilië en Colombia zorgen ervoor dat criminele organisaties hun strategie en werkterrein aanpassen en nieuwe havens, zoals in Panama aanboren.  

Minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne was voorbije dagen aanwezig in Panama als organisator van een Blue Leaders-conferentie gericht op de bescherming van de oceanen. In de marge hiervan vonden meerdere overleggen plaats met de Panamese regeringsleden, veiligheidsdiensten en maritieme organisaties. Met de Panamese minister van Maritieme Zaken Noriel Arauz sloot hij een akkoord in het kader van de strijd tegen de internationale drugshandel. Zowel België als Panama onderschrijven immers het gemeenschappelijk belang van het tegengaan van criminele activiteiten zoals drugshandel bij maritiem transport. Uitvoerige besprekingen over de aanpak van dit fenomeen vertaalden zich in concrete engagementen die door beide ministers werden ondertekend.  

Ten eerste werken we aan een gestructureerde informatie-uitwisseling tussen de Panamese scheepvaartautoriteiten en de Belgische collega’s. Het is de bedoeling om info over verdachte handelingen op en rond schepen, aanwezigheid van onbevoegden, dubieuze ladingen en risicovolle containers aan elkaar te melden. Ook engageren beide landen zich om elkaar op de hoogte te houden bij het ontdekken van nieuwe smokkelmethodes. Voor het opstarten van een pilootproject om deze informatie gestructureerd uit te wisselen is 200.000 euro voorzien. 

Het tweede deel van het akkoord gaat over het organiseren van opleidingen voor zeevarenden om verdachte handelingen en ladingen beter te leren herkennen en te melden. Deze specifieke opleiding zal onderdeel worden van de basisopleiding zodat alle zeevarenden hiermee vertrouwd zijn. In België is zo’n cursus sinds de Wet Maritieme Beveiliging reeds verplicht voor bepaalde functies op het schip. Daarnaast engageren beide landen zich om de procedures voor het melden van verdachte handelingen en ladingen eenvoudiger en laagdrempeliger te maken. Tevens zullen België en Panama hun rederijen aansporen om een strikt integriteitsbeleid te voeren. Tot slot werd ook afgesproken om elkaars opleidingen voor zeevarenden en de daaruit volgende vaarbevoegdheidsbewijzen te erkennen.  

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie en Noordzee: “22% van alle vrachtschepen wereldwijd vaart onder Panamese vlag. Dat betekent dat er een grotere kans is dat vrachtschepen die vertrekken uit bronlanden voor cocaïnehandel zoals Colombia met België als bestemming kwetsbaar zijn voor drugstrafiek. Daarom is het van groot belang dat we afspraken maken met de Panamese autoriteiten om dit probleem samen aan te pakken. We gaan veel meer informatie rond verdachte schepen, handelingen, ladingen en werkwijzen van criminelen delen met elkaar zodat we de pakkans verhogen. Ook zetten we sterk in op opleidingen om zeevarenden weerbaarder te maken tegen drugstrafiek en we zorgen ervoor dat ze verdachte handelingen eenvoudig kunnen melden.”