06/03 — Beveiliging Belgische havens versterkt met lancering meldpunt PortWatch 

Verdachte situaties in Belgische zeehavens kunnen vanaf vandaag gemeld worden op het nieuwe meldpunt PortWatch, de laatste nieuwe tool in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Het platform komt er op initiatief van de minister van Noordzee, DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer en de Federale Politie.

Criminele activiteiten in onze Belgische havens nemen vele verschillende gedaantes aan, zoals onder meer drugssmokkel, onbevoegde personen en voertuigen, gaten in omheiningen of toegangsbadges die doorgegeven worden. Vanaf 6 maart kan iedereen die iets verdachts ziet of hoort dat melden op PortWatch.be, gaande van havenpersoneel, vrachtwagenchauffeurs over de bemanning van schepen en pleziervaarders tot de toevallige voorbijganger. Een melding maken, kan volledig anoniem.   

Eén uniek meldpunt voor alle verdachte situaties  

Het platform moet een antwoord bieden op de huidige versnippering en lacunes aan meldpunten in ons land. Vandaag bestaan er verschillende meldpunten gericht op specifieke vormen van criminaliteit, zoals drugssmokkel, en voor verschillende locaties en doelgroepen. Al die meldpunten worden onmiddellijk of op termijn geïntegreerd in het nieuwe platform PortWatch. Op PortWatch.be kan je elke verdachte situatie melden, ongeacht in welke haven je je bevindt. Dat is extra handig en herkenbaar voor wie in verschillende havens komt, zoals vrachtwagenchauffeurs.   

Uniforme behandeling zorgt voor betere informatiedoorstroming  

PortWatch zorgt niet alleen voor meer duidelijkheid bij melders, maar ook voor een uniforme behandeling van meldingen. Alle meldingen belanden bij het AIK, het arrondissementeel Informatiekruispunt van de politie. Het AIK dispatcht de melding naar de bevoegde dienst.  Door die uniforme behandeling wordt ook de informatiedoorstroming geoptimaliseerd en kunnen later ook verbanden gelegd worden. Wordt er een melding gedaan over bijvoorbeeld een verdachte wagen in de haven van Antwerpen? Dan zal die vanaf nu eenvoudiger gelinkt kunnen worden aan gelijkaardige meldingen in andere havens. Let wel, voor dringende oproepen en noodsituaties blijft het noodnummer 101 van toepassing.   

Paul Van Tigchelt, minister van Noordzee: “Het is duidelijk dat als we de georganiseerde misdaad in onze havens willen terugdringen, dat we alle ogen en oren op het terrein nodig hebben. Elk verdachte handeling of vreemde aanwezigheid die gemeld wordt kan ertoe bijdragen om criminele netwerken op te sporen en te vervolgen. PortWatch is een laagdrempelige manier om dat in al onze havens mogelijk te maken en om snel informatie door te spelen aan de juiste diensten.” 

Carina Van Cauter, gouverneur Oost-Vlaanderen: “De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt een samenwerking tussen overheden, bedrijven en burgers. Een anoniem meldpunt is essentieel om de nodige informatie op een veilige manier te delen. Zonder veiligheid geen welvaart, investeren in veilige havens is cruciaal voor de welvaart van onze regio.” 

Peter Claeyssens, Directeur-Generaal Scheepvaart: “De laatste jaren versterkten we stapsgewijs de wetgeving rond maritieme beveiliging. We gaven zowel federale diensten als bedrijven meer mogelijkheden om de strijd aan te gaan met georganiseerde misdaad, zoals drugssmokkel. PortWatch is daarin een logische volgende stap. Ik roep iedereen op om verdachte situaties te melden. Samen gaan we voor veilige havens.” 

Niet voor publicatie:   PortWatch werkt alleen als het voldoende bekend is. Schrijft u de komende maanden nog artikelen over havengerelateerde thema’s? Vermeld gerust PortWatch en breng het meldpunt mee onder de aandacht. Zo zorgt ook u voor veilige havens.