Vonnissen vredegerechten voortaan digitaal beschikbaar

Op minder dan 2 jaar tijd bijna de helft rechterlijke uitspraken online
Wie zijn of haar vonnis van het vredegerecht wil inkijken, kan dat voortaan digitaal via Just-on-web, de centrale online toegangspoort van Justitie. Dankzij deze nieuwe koppeling is intussen bijna de helft van alle vonnissen die de Belgische rechtbanken jaarlijks uitspreken digitaal beschikbaar. Het gaat om meer dan 460.000 vonnissen per jaar op een totaal van ongeveer 1 miljoen. Sinds november 2021 zijn immers ook de vonnissen van de politierechtbank digitaal ter beschikking gesteld. Het is een nieuwe stap richting een centrale databank voor alle vonnissen en arresten, die in het najaar beschikbaar wordt.


Vrederechters behandelen burgerlijke zaken zoals burenruzies, onbetaalde facturen, huurgeschillen en de bescherming van kwetsbare personen. In 2022 werden ruim 210.000 vonnissen uitgesproken door vrederechters. Tot op heden moesten de betrokkenen in deze zaken zich nog naar het vredegerecht begeven om kennis te nemen van het vonnis of wachten tot het per post in de bus valt. Dat is echter niet meer van deze tijd. Mensen organiseren hun hele leven met enkele klikken en Justitie mag niet achterblijven.

Minister van Justitie Van Quickenborne zet sinds zijn aantreden hard in op de digitalisering van Justitie op alle vlakken, met Just-on-web als centrale online toegangspoort. De website werd in oktober 2021 gelanceerd en bundelt online diensten, die op regelmatige basis verder worden uitgebreid. Vandaag is het onder andere al mogelijk om strafdossiers in te kijken, akten van de burgerlijke stand digitaal op te vragen, bewindvoeringen via het Centraal Register van bescherming van de personen op te volgen, verzoekschriften in te dienen of stukken neer te leggen, een beëdigd vertaler-tolk op te zoeken, je verkeersboetes te beheren en facturen aan Justitie in te dienen.

Half miljoen vonnissen
Sinds november 2021 zijn ook de vonnissen van de politierechtbank beschikbaar op Just-on-web.be voor de betrokkenen in de rechtszaak. Dit gaat om zo’n 250.000 vonnissen op jaarbasis. Daar zijn sinds vandaag de vonnissen van de vredegerechten bijgekomen, wat nagenoeg een verdubbeling in het aantal uitspraken betekent. Het gaat om bijna de helft van 1 miljoen vonnissen en arresten die jaarlijks door rechters worden uitgesproken in ons land. De koppeling maakt deel uit van de ruimere digitalisering van Justitie. Het doel is om te komen tot een centrale databank waar alle vonnissen en arresten van alle hoven
en rechtbanken van het land beschikbaar worden. Aan deze databank wordt volop gewerkt om deze tegen dit najaar toegankelijk te maken via Just-on-web.

Niet meer naar de griffie of wachten op post
Betrokkenen kunnen het vonnis van het vredegerecht eenvoudig opvragen. Ze melden zich aan met hun eID of via itsme. Deze nieuwe digitale dienstverlening heeft veel voordelen. Burgers en rechtspersonen kunnen op afstand en 24/7 hun vonnis inkijken en hoeven niet meer naar de griffie van de rechtbank te gaan om een kopie te verkrijgen of het vonnis opvragen via post. De burger ontvangt wel nog een kennisgeving van het vonnis per brief of per e-mail indien het e-mailadres bekend is.

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “De digitalisering van Justitie is in het verleden vaak al mislukt. We pakken het nu anders aan. Niet door een grote revolutie te beloven, maar wel door stap voor stap vooruitgang te boeken. We zien opnieuw dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt. Op minder dan twee jaar tijd zijn we erin geslaagd om al bijna de helft van de vonnissen die uitgesproken worden door een rechter digitaal beschikbaar te maken. Deze manier van werken heeft alleen maar voordelen. Het toont dat Justitie er weldegelijk in kan slagen om te digitaliseren. We hebben nog een lange weg af te leggen maar de trein zit op het spoor en we rijden met volle vaart verder.”