Facturen aan Justitie worden gemiddeld maand sneller betaald sinds digitale applicatie Justinvoice

Sinds de lancering van Justinvoice op Just-on-web een jaar geleden, betaalt Justitie haar gerechtsdeskundigen en externe dienstverleners veel sneller uit. Bij het begin van de legislatuur bedroeg de gemiddelde betalingstermijn van binnengekomen facturen liefst 50 dagen. Uit de statistieken van 1 jaar Justinvoice blijkt dat uitbetalingen nu gemiddeld 18 dagen duren. Daarmee is de gemiddelde termijn ingekort met een maand. Minister van Justitie Van Quickenborne toont zich tevreden over de snelle positieve evolutie in amper één jaar tijd dankzij de nieuwe digitale oplossing. “Net zoals in de private sector wordt verwacht, moet ook Justitie haar dienstverleners en experten tijdig betalen. Dat is niet meer dan normaal. Lange betalingstermijnen dragen bovendien bij tot een trage rechtsgang en het feit dat sommige experten niet meer met Justitie wilden werken. Justinvoice maakt tastbaar hoe we Justitie sneller maken dankzij te digitaliseren.” 

Justitie doet elke dag beroep op vertalers, tolken, wetsdokters, gerechtspsychiaters, slotenmakers, takeldiensten en andere externe dienstverleners. De betalingen ten aanzien van deze externe dienstverleners liepen doorheen de jaren echter zware achterstand op door trage administratieve procedures en omslachtige communicatie via e-mail of post. Per factuur ging heel wat correspondentie heen-en-weer, bijvoorbeeld indien bepaalde stukken ontbraken bij de indiening. Zo is onder andere een validatie van de factuur nodig door de opdrachtgever zoals een onderzoeksrechter of procureur des Konings.  

Deze administratieve rompslomp zorgde voor heel wat vertraging binnen Justitie. Bovendien namen bepaalde experten liever geen opdrachten voor Justitie meer aan vanwege de trage betalingen. Op die manier dreigde niet enkel een vertraging van de rechtsgang maar ook een tekort aan experten. Bij het begin van de legislatuur eind 2020 bedroeg de gemiddelde betalingstermijn ten aanzien van de externe dienstverleners zo’n 50 werkdagen. Amper 53% van de facturen werd binnen de 30 dagen betaald. Minister Van Quickenborne staat erop dat de partners van Justitie correct en tijdig betaald worden, zoals het ook geldt in de private sector.  

Digitalisering als hefboom  

Om snellere betalingen te bekomen, lanceerde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne 1 jaar geleden Justinvoice, een onlineapplicatie die werd toegevoegd aan Just-on-web. Via Justinvoice kunnen deskundigen hun factuur digitaal indienen. Ook de doorstroming van de facturen richting de taxatie- en vereffeningsbureaus werd geautomatiseerd en de omslachtige procedures werden sterk vereenvoudigd. De taxatie- en vereffeningsbureaus zijn ook versterkt met extra personeel. Deze veranderingen zorgen ervoor dat er efficiënter gewerkt kan worden en er minder papierwerk en briefwisseling nodig is. Een dossier kan bovendien pas opgeladen worden als het nodige stukken bevat en dus volledig is. 

Deze zaken zorgen ervoor dat Justitie haar dienstverleners sneller betaalt. Intussen bedraagt de gemiddelde betalingstermijn nog 18 dagen als er gebruik wordt gemaakt van Justinvoice. De gemiddelde betalingstermijn is dus met een maand ingekort ten opzichte van eind 2020. Bovendien wordt 91% van de facturen die binnenkomen bij de taxatie- en vereffeningsbureaus binnen de 30 dagen betaald.  

De applicatie raakt ook steeds meer ingeburgerd bij de experten en externe dienstverleners. In september 2022 bijvoorbeeld werden er 2.500 facturen volledig digitaal ingediend en verwerkt, terwijl dit in juni 2023 reeds om zo’n 6.400 facturen ging. Sinds de lancering van Justinvoice zijn in totaal meer dan 52.000 facturen ingediend en is het aantal individuele gebruikers reeds opgelopen tot bijna 1.700. Vooral gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, vertalers en takeldiensten vinden massaal de weg naar Justinvoice.  

De volgende stap in dit digitaliseringsproces is dat de opdrachtgevers, zoals de onderzoeksrechter en procureur, aangesloten op worden Justinvoice. Zo kunnen zij de facturen ook meteen digitaal goedkeuren, wat een nog snellere afhandeling en betaling moet teweegbrengen.  

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “Net zoals in de private sector verwacht wordt, moet ook Justitie haar dienstverleners en experten tijdig betalen. Dat is niet meer dan normaal. De hoge betaalachterstand en de lange betaaltermijnen bij Justitie waren onaanvaardbaar. Dit zorgde voor een trage rechtsgang en het feit dat sommige experten niet meer met Justitie wilden werken. Dit zijn we stap voor stap aan het verbeteren. Justinvoice maakt tastbaar hoe we Justitie sneller maken dankzij te digitaliseren.”