31/10 — Vacatures voor versterking bij parket Brussel gepubliceerd

11 magistraten en 15 parketjuristen gezocht

Vandaag zijn 11 vacante plaatsen voor substituut-procureur des Konings bij het parket van Brussel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de beslissing van de regering van 21 oktober 2023 om het wettelijk kader van 119 magistraten volledig op te vullen. Magistraten, laureaten voor het examen beroepsbekwaamheid en geslaagden voor de gerechtelijke stage kunnen vanaf vandaag dus postuleren. Ook voor 15 parketjuristen zijn de vacatures sinds vorige vrijdag opengezet.

De voorbije drie jaar werd sterk geïnvesteerd in personeel voor de parketten. Deze budgetverhoging bedraagt bijna 30 miljoen euro per jaar. Dit gaat niet alleen over de aanwerving van magistraten, maar ook over parketjuristen, criminologen, deskundigen en administratief personeel. Zo heeft dit in Brussel reeds geleid tot de aanwerving van 49 extra voltijdse equivalenten aan ondersteunend personeel. In tegenstelling tot verschillende andere parketten heeft de budgetverhoging bij het parket van Brussel echter niet gezorgd voor een toename van het aantal magistraten. Het parket van Brussel telt echter slechts 95 benoemde magistraten op een wettelijk kader van 119. Dit is onder andere te wijten aan pensioneringen en interne promoties. Zo steeg de bezetting van magistraten bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg van 88% naar 98% tussen eind 2020 en vandaag.

Eerder dit jaar werden reeds 14 vacante plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en de benoemingsprocedures zijn lopende. Voor elk van deze plaatsen waren kandidaten en voor vijf plaatsen werd al een kandidaat voorgedragen door de Hoge Raad voor de Justitie. De regering besliste bovendien op 21 oktober om 5,6 miljoen euro extra te voorzien ter versterking van het parket van Brussel. Dit budget dient voor een volledige opvulling van het wettelijk kader aan magistraten, een uitbreiding van het kader met nog eens 5 extra magistraten en de aanwerving van extra contractuele parketjuristen.

Minister van Justitie Paul Van Tigchelt ging van bij zijn aanstelling onmiddellijk in overleg met het parket-generaal en het parket van Brussel om ervoor te zorgen dat deze versterkingen er zo snel mogelijk komen. Juristen kunnen sinds vorige vrijdag solliciteren bij het parket van Brussel voor één van de 15 opengestelde functies van parketjurist via www.om-mp.be/jobs.

Vandaag zijn bovendien 11 bijkomende vacante plaatsen voor magistraten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Magistraten, laureaten voor het examen beroepsbekwaamheid en geslaagden voor de gerechtelijke stage kunnen vanaf nu postuleren. Dankzij het verhoogde budget en de publicatie kan het wettelijk kader volledig worden ingevuld. Tegen het einde van het jaar worden ook de extra plaatsen, om tot een kader van 124 magistraten te komen, gepubliceerd.

Paul Van Tigchelt, minister van Justitie: “De versterking van het Brusselse parket is volop bezig. Er waren al een vijftigtal ondersteunende medewerkers bijgekomen. Een aantal magistraten die zich in het voorjaar kandidaat stelden voor een post bij het Brussels parket kunnen in de komende weken al aan de slag. En voor de plaatsen die we vandaag publiceerden, hopen we binnen het half jaar de kandidaten te benoemen. In een modern parket is het aantal ondersteunende medewerkers minstens even belangrijk als het aantal magistraten. Vandaar het belang van de snelle aanwerving van 15 contractuele parketjuristen. Ik ben ooit begonnen als parketjurist om vervolgens parketmagistraat te worden en ik kan elke jurist een job bij het parket alleen maar warm aanbevelen. Het is een zeer boeiende manier om maatschappelijk engagement op te nemen.”