15/12 — Dossier Sky ECC: kaap van 1.000 veroordelingen bereikt 

Op 9 maart 2021 gingen politie en parket over tot grootste gerechtelijke actie ooit in ons land na de kraak van een miljard versleutelde berichten van het criminele cryptofoonnetwerk Sky ECC. De georganiseerde misdaad werd ongeziene klappen toegebracht. Deze week werd de indrukwekkende kaap van 1.000 veroordelingen bereikt. Deze zijn het voorbije jaar in een stevige stroomversnelling geraakt. In het begin van het jaar lag dit aantal nog op 344. De verwachting is dat dit cijfer nog sterk zal stijgen aangezien het aantal opgestarte dossiers en geïdentificeerde verdachten en dagvaardingen nog elke dag stijgt.  

De kraak van meer dan een miljard versleutelde berichten van het cryptofoonnetwerk Sky ECC was een ware game changer in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Voor het eerst konden onderzoekers volledige criminele netwerken en de vertakkingen in kaart brengen: van de straatdealers, granaatgooiers en uithalers tot de drugsbaronnen aan de top. Bovendien stootten de speurders op ongeziene gruwelijkheden en folterpraktijken uit de onderwereld. Ook werd snel duidelijk dat delen van de legale bovenwereld geïnfiltreerd en gecorrumpeerd werden door de georganiseerde misdaad.  

Voor de buitenwereld werd de omvang van het dossier Sky ECC duidelijk op 9 maart 2021, toen simultaan 200 huiszoekingen plaatsvonden in ons land. Het was de grootste gerechtelijke actie die ons land ooit kende. Om de verwachte toevloed aan dossiers te kunnen verwerken, werden in de maanden voorafgaand reeds versterkingen doorgevoerd bij Justitie. Het Openbaar Ministerie en de rechtbank werden begin 2021 versterkt met 61 mensen die werken op Sky ECC-dossiers.  

Kaap van 1.000 veroordelingen bereikt  

Intussen loopt reeds onderzoek tegen 3.627 verdachten in 575 opgestarte dossiers. De provincie Antwerpen spant de kroon met in totaal 2075 verdachten en 383 dossiers. Er is in totaal reeds voor 179 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen. Het aantal veroordelingen heeft deze week bovendien een mijlpaal bereikt: er zijn intussen 1.000 individuele veroordelingen uitgesproken door Justitie, verdeeld over 81 rechtszaken. Dat is een gemiddelde van ongeveer 12 veroordeelden per rechtszaak. Meer dan de helft van de 1.000 veroordeelden tekende beroep aan. Dat is niet verwonderlijk gezien in bepaalde zaken zeer zware celstraffen worden uitgesproken.   

Einde nog niet in zicht 

De sterke stijging van het aantal veroordeelden zal zich in de toekomst ongetwijfeld doorzetten, aangezien er op dit moment 622 personen gedagvaard zijn. Dat wil zeggen dat er een datum voor hun proces vast ligt. Zo start komende maandag het ENCRO-proces op de site Justitia, met 125 verdachten. Andere processen zijn lopende. Verder bevinden zich talloze verdachten momenteel op het niveau van de raadkamer en de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Zo’n 850 personen zijn momenteel nog het voorwerp van onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter. Tegen honderden anderen loopt een opsporingsonderzoek.  

Paul Van Tigchelt, minister van Justitie: “In de Sky ECC-dossiers worden aan de lopende band zware drugscriminelen vervolgd en veroordeeld. Elke week zijn we getuige van nieuwe dossiers, verdachten, processen en veroordelingen. Het is duidelijk dat we de georganiseerde misdaad in ons land stevige klappen toebrengen. We halen niet alleen veel drugscriminelen van de straat. Aan wie in hun voetsporen wil treden, tonen we ook dat een carrière binnen het milieu vroeg of laat verkeerd afloopt.”