1 jaar SKY ECC: Een ongezien succes in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit

1 jaar geleden vond de grootste gerechtelijke en politionele actie ooit plaats in ons land naar aanleiding van het kraken van SKY-cryptofoons. Belgische politie en justitie konden 1 miljard berichten onderscheppen van meer dan 100.000 gebruikers wereldwijd. Er werd een zware  slag toegebracht aan de georganiseerde criminaliteit. Er zijn sindsdien 2.000 verdachten geïdentificeerd en 276 nieuwe dossiers opgestart. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bedanken de diensten voor hun inzet en blijven investeren in politie en justitie om deze strijd verder te zetten.

Op 9 maart 2021 heeft de federale gerechtelijke politie 48 mensen opgepakt bij 200 huiszoekingen.  Door berichten van versleutelde telefoons te onderscheppen, kon de politie ruim twee jaar lang de communicatie van de georganiseerde misdaad volgen.  

Verdachten geïdentificeerdDossiers opgestart
2000276

Met deze actie werd er een eerste zware slag toegebracht aan de georganiseerde criminaliteit maar het was ook de start van heel wat nieuwe onderzoeken. Er zijn momenteel ongeveer 400 lopende gerechtelijke onderzoeken en sinds maart 2021 werden 276 nieuwe dossiers opgestart. In totaal zijn reeds 2.000 verdachten geïdentificeerd door de gerechtelijke diensten bij politie en justitie en zijn er 888 verdachten gearresteerd. Er vonden acties plaats in heel het land en ook in het buitenland. In onze gevangenissen zitten er momenteel meer dan 250 verdachten in voorhechtenis door het dossier SKY ECC.   

Dankzij dit dossier kunnen de gerechtelijke diensten de georganiseerde misdaad in ons land bloot leggen en bestrijden, maar ook de uitwassen aanpakken: corruptie, geweld en witwaspraktijken.  

Van meet af aan heeft de federale regering politie en justitie gesteund in deze strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Het Openbaar Ministerie en de zetel, vooral in Antwerpen, werden al versterkt met meer dan 60 mensen die actief zijn op dit dossier. En ook bij de federale gerechtelijke politie zijn er bijna 200 effectieven bijgekomen. Van 4.197 in oktober 2020 naar 4.387 in december 2021.   

Er wordt fors geïnvesteerd in extra middelen. Daarom werd er 7 miljoen euro voorzien voor 141 medewerkers bij het openbaar ministerie en de zetel. Dit maakt het mogelijk dat de parketten, de onderzoeksrechters, de onderzoeksgerechten en de strafrechters de toevloed aan dossiers goed kunnen verwerken.  

Ook de federale  politie wordt versterkt met 70 miljoen euro dit jaar, oplopend tot 100 miljoen euro in 2024. Met deze bijkomende middelen kunnen er 195 extra gespecialiseerde speurders worden aangeworven.   

Op die manier en dankzij de gigantische inspanningen van velen bij justitie en politie kunnen we de georganiseerde misdaad in dit land verder terugdringen. 

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “Met het dossier SKY ECC hebben we een grote slag toegebracht aan de georganiseerde misdaad. Om de honderden miljoenen berichten te ontginnen, is gebruik gemaakt van artificial intelligence en machine learning om  woordcombinaties met criminele inhoud filteren. Met deze techniek  gaan we momenteel over tot een tweede fase, namelijk Engelstalige en Albanese communicatie ontleden. Beide talen worden veelvuldig gebruikt in de onderschepte berichten. Vervolgens zullen we een algoritme ontwikkelen dat dubieuze geldstromen, bijvoorbeeld met cryptomunten, traceert. Deze nieuwe vorm van datagestuurd onderzoek is een krachtige tool voor onze speurders. Dit willen we maximaal benutten.” 

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken: “De doorbraak in het SKY ECC-dossier op 9 maart 2021 was het resultaat van gericht en efficiënt politiewerk dat ook vandaag nog nazindert. Al mijn respect voor de inzet, de professionaliteit en het doorzettingsvermogen van zowel het Federaal Parket als de Federale Gerechtelijke Politie in dit dossier. Ik ben ook de vele politiemensen, zowel federaal als lokaal, die na 9 maart 2021 de geleverde inspanningen hebben verdergezet dankbaar. Ook in de toekomst zetten we de strijd tegen de internationale georganiseerde criminaliteit verder, en investeren we in de Federale Gerechtelijke Politie. Met bijkomende mankracht en technologische hulpmiddelen blijven we de georganiseerde criminaliteit een stap voor. Samen maken we onze samenleving veiliger. Want dat is de ambitie van deze regering, dat is waar ik me voor zal blijven inzetten.” 

Perscontact 

Edward Landtsheere 

Woordvoerder minister Van Quickenborne 

edward@teamjustitie.be  

+32 479 44 93 29