Forse investeringen in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit

Op 9 maart vond de grootste gerechtelijke en politionele actie ooit plaats in ons land. Politie en justitie konden 1 miljard berichten onderscheppen van meer dan 100.000 gebruikers wereldwijd. Er werd een zware eerste slag toegebracht aan de georganiseerde criminaliteit. En dit is nog maar het begin. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden voorzien extra middelen in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.

Op 9 maart vond de grootste tussenkomst van politie en parket ooit in ons land plaats: meer dan 1.600 politiemensen, waarvan 260 van de speciale eenheden DSU van de federale politie, voor in totaal meer dan 200 huiszoekingen. Hiermee werd er gisteren een eerste zware slag toegebracht aan de georganiseerde criminaliteit.

Deze regering heeft vanaf dag één van haar aantreden van de aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit een topprioriteit gemaakt. Daarom werd en wordt fors geïnvesteerd in extra middelen. Die maken niet alleen dat we de criminelen die in dit netwerk betrokken zijn kunnen opsporen, vervolgen, straffen én hun criminele vermogens afnemen, maar ook dat we de slagkracht van politie en justitie de komende jaren kunnen versterken.

Volgende initiatieven werden en worden onder meer genomen:

 • Er werd meer personeel voorzien bij justitie in Antwerpen om dit dossier te ondersteunen. Het Openbaar Ministerie en de zetel, vooral in Antwerpen, werden al versterkt met 61 mensen, waarvan er reeds 56 werkzaam zijn. Het gaat hier om personeel dat direct inzetbaar is: parketjuristen en administratief ondersteunend personeel. Concreet:
  • 30 mensen voor het Openbaar ministerie, waarvan er reeds 28 begonnen zijn;
  • 31 mensen voor de zetel, waarvan er reeds 28 actief zijn.
 • Binnenlandse Zaken laat het politiebudget deze legislatuur progressief en structureel verhogen: 50 miljoen euro in 2021, oplopend tot 100 miljoen euro in 2024.
  • De personele versterking van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) is ingezet. Reeds eind vorig jaar, in december, werden 450 plaatsen intern geopend waarvan 100 plaatsen voor de FGP Antwerpen. Daarnaast zoeken we ook naar 90 gespecialiseerde hoofdinspecteurs en minstens 50 gespecialiseerde burgerprofielen.
  • De FGP zal 125 nieuwe voertuigen krijgen. Hiervoor wordt 3,5 miljoen euro uitgetrokken. Bovendien kunnen inbeslaggenomen voertuigen van criminelen ook ter beschikking worden gesteld van de gerechtelijke politie. Thans gaat dit om 40 voertuigen.
  • We zetten in op de verdere digitalisering van onze organisatie en investeren in IT-projecten.
 • Daarnaast zullen 25 mensen van de NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), gespecialiseerd in het onderscheppen van telecommunicatie de FGP in Antwerpen ondersteunen.
 • Er werd 600.000 euro uitgetrokken voor hoogtechnologisch materiaal voor dit onderzoek voor de FGP (vooral voor de FGP Antwerpen) en voor het federale parket om deze doorbraak te kunnen forceren.
 • In het kader van het Europees herstelplan (RRF) en de investeringen vanuit justitie versterken we de NTSU. Deze eenheid van de federale politie staat sinds 2003 in voor de identificatie, observatie en de interceptie van privé-telecommunicatie. De dienst krijgt een toelage van 32 miljoen euro samengesteld uit 22 miljoen euro Europese toelage en 10 miljoen euro investering vanuit het extra budget van justitie.
 • Er worden middelen uitgetrokken om justitie te versterken in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Dat gaat onder meer over buitgerichte recherche, strafuitvoeringsonderzoeken en cybercriminaliteit. Zo kunnen we zorgen voor een buitgerichte aanpak. Daarbij stropen we criminelen van hun illegaal vermogen met zware geldboetes en verbeurdverklaring van villa’s en luxewagens. Ook wanneer het geld via duistere constructies wordt weggesluisd, kunnen strafuitvoeringsonderzoeken dit achterhalen.
 • België zal een extra magistraat sturen naar Eurojust, het agentschap van de EU die nationale overheden helpt om samen te werken in de strijd tegen zware georganiseerde misdaad waarbij meer dan één EU-land betrokken is.

Daarmee voegt deze regering de daad bij het woord en investeert ze fors in veiligheid. Bij het aantreden van de ministers Van Quickenborne en Verlinden stelden ze een personeelstekort aan bij de FGP van 13%. Bij de FGP Antwerpen bleek dit zelfs 25%. Er werd onmiddellijk overgegaan tot actie en fors geïnvesteerd. De resultaten van deze investeringen plukken we nu al bij de eerste stappen in dit onderzoek en zullen de komende tijd op het terrein het verschil maken. Ook de komende jaren is het belangrijk om te blijven investeren.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “Ik heb de voorbije maanden vastgesteld dat er veel dynamisme, veel innovativiteit, veel flexibiliteit, veel engagement en veel beroepsfierheid is bij de federale gerechtelijke politie en justitie. Ik ben al deze politiemensen en magistraten bijzonder erkentelijk. Vanaf dag één van de start van deze regering hebben we budgetten vrijgemaakt. We investeren fors in hun werking en in dit onderzoek in het bijzonder. Deze operatie vergt veel van onze politie en justitie. Met deze bijkomende middelen kunnen we een vuist maken tegen de georganiseerde criminaliteit.”

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken: “Onze diensten verdienen terecht alle lof voor de grondig voorbereide operatie die gisteren ook een publieke fase kende.  Maar we mogen niet naïef zijn en op onze lauweren rusten. Willen we de georganiseerde criminaliteit een stap voor blijven dan zullen we verder moet investeren.  Zo kan de politie haar kerntaak – het beschermen van de bevolking – nog beter waarmaken.”

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *