Grootste gerechterlijke en politionele tussenkomst ooit tegen de georganiseerde criminaliteit

Op 9 maart vond de grootste gerechtelijke en politionele actie ooit plaats in ons land. Het Federaal Parket en de Federale Politie bewijzen met deze succesvolle samenwerking de georganiseerde criminaliteit een stap voor te zijn. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden volgen de actie van nabij op en onderstrepen het belang van dit onderzoek.

Na meer dan 2 jaar intensief onderzoek, vonden vandaag een 200-tal huiszoekingen plaats in een groot dossier van georganiseerde criminaliteit en zware geweldscriminaliteit. Het onderzoek wordt geleid door het federaal parket. Er werden meer dan 1 600 politiemensen ingezet.

Politie en justitie konden dit resultaat tegen de georganiseerde criminaliteit boeken door een goede samenwerking, ook met buitenlandse diensten en Europol, de inzet van bijzondere opsporingsmethodes en geavanceerde technologische middelen.

Deze complexe operatie liep al geruime tijd. De actie van vandaag is de grootste gerechtelijke tussenkomst ooit in ons land. Het onderzoek wordt verdergezet. Het federaal parket communiceert hierover vandaag en de komende weken.

De ministers danken justitie, politie en de internationale partners voor hun intensieve werk en de blijvende inzet in dit dossier. De regering wil de georganiseerde misdaad in ons land hard bestrijden en steunt de diensten maximaal in dit onderzoek.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “De voorbije jaren stellen we meer en meer vast dat de drugscriminaliteit oprukt in ons land. Dit bijzonder uitgebreid onderzoek is van groot belang in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Justitie en de Federale Gerechtelijke Politie hebben de voorbije maanden sterk geïnvesteerd in middelen om deze doorbraak te forceren. Deze gerechtelijke actie is daarvan het eerste resultaat. Justitie zal deze criminelen opsporen, vervolgen, straffen en hun vermogens afnemen.”

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken: “We kunnen niet aanvaarden dat drugscriminelen de basis van onze samenleving – onze veiligheid – dreigen te ondermijnen. Vandaag hebben we de georganiseerde criminaliteit in ons land, en ver daarbuiten, een belangrijke slag toegediend. Hier mogen we fier op zijn. Onze politiediensten en het federaal Parket hebben fantastisch werk geleverd.