Vraag Commissie Justitie: toelatingsexamens

Vraag van Kristien Van Vaerenbergh aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over “Het toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage” (55015145C)

08.01 Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Recent vonden opnieuw de toelatingsexamens tot de gerechtelijke stages plaats. Er waren daarbij grote verschillen tussen de Franstalige en Nederlandstalige examens.
Waarom krijgen niet alle kandidaten hetzelfde examen? Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van de examens? Waarom staan er wel voorbeeldvragen op de Franstalige website en niet op de Nederlandstalige? Hoever staat het met de hervorming van de gerechtelijke stage?

08.02 Minister Vincent Van Quickenborne: De Hoge Raad voor de Justitie organiseert de examens. Hij deelt mij mee dat het organisatorisch moeilijk is om de examens voor beide taalrollen op dezelfde dag te laten plaatsvinden. Daarom krijgen ze ook een ander examen. De examenprogramma’s worden door de benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voorbereid, goedgekeurd door de algemene vergadering en bekrachtigd door de minister van Justitie. De examens kennen zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige kant een gelijkaardige moeilijkheidsgraad. Het gemiddelde slaagpercentage was in 2017-2018 hoger aan Franstalige kant, in 2018-2019 aan beide kanten ongeveer gelijk en in 2019-2020 was het hoger aan

Het klopt dat de Franstalige benoemingscommissie de examens uit het verleden op de website publiceert. De Nederlandstalige benoemingscommissie overweegt om dit in de toekomst ook te doen. De kandidaten kregen echter vooraf veel informatie over het examen.
De Hoge Raad voor de Justitie is van plan om de gerechtelijke stage tijdens het komende mandaat te evalueren in overleg met andere actoren, zoals het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, de korpschefs, de stagebegeleiders en gerechtelijke stagiairs.

08.03 Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): We hebben behoefte aan een sterke magistratuur, dus de examens moeten op punt staan. Misschien kunnen ze na de coronacrisis wel op één dag georganiseerd worden.