FAQ categorie: Vraag en antwoord Justitie

7. Waarom zouden we de rechten van terroristen, verkrachters en andere zware criminelen moeten respecteren? Zij deden dat bij hun slachtoffers ook niet.

In de geschiedenis was het meestal zo dat de overheid mensen ongelijk behandelde. Sommige mensen hadden meer rechten dan andere. Mensen met minder rechten kregen vaak te maken met oneerlijke straffen en onmenselijke behandeling. Dit was niet rechtvaardig.  In hedendaagse democratische landen hebben we daarom een aantal principes afgesproken. Bij ons is iedereen gelijk voor …

7. Waarom zouden we de rechten van terroristen, verkrachters en andere zware criminelen moeten respecteren? Zij deden dat bij hun slachtoffers ook niet. Read More »

6. Waarom sturen we de buitenlandse criminelen in onze gevangenissen niet gewoon terug naar hun land? 

Dit lijkt misschien evident, maar het is vaak heel moeilijk om buitenlands criminelen naar hun land van herkomst terug te sturen. Je kan immers niet zomaar iemand op een vliegtuig steken zonder dat het bestemmingsland de terugkomst van die persoon aanvaardt. Hier zijn afspraken voor nodig met herkomstlanden die we uitleveringsverdragen noemen. Met sommige landen …

6. Waarom sturen we de buitenlandse criminelen in onze gevangenissen niet gewoon terug naar hun land?  Read More »

4. Waarom mag een minister geen commentaar geven op uitspraken van rechters?

Natuurlijk heeft de minister een persoonlijke mening over uitspraken van rechters. Maar in een democratische rechtsstaat zoals België hebben we een scheiding der machten. Dat betekent dat de wetgevende (het parlement), uitvoerende (de regering) en rechterlijke macht (de rechters) onafhankelijk van elkaar hun taken moeten kunnen uitvoeren. Als een minister commentaar op uitspraken van een …

4. Waarom mag een minister geen commentaar geven op uitspraken van rechters? Read More »