5. Waarom moeten slachtoffers soms lang wachten op financiële hulp?

Categorie: Vraag en antwoord Justitie

Word je slachtoffer van een misdaad, dan komen daar soms veel kosten bij kijken. Medische kosten bijvoorbeeld, of het ereloon van jouw advocaat. De dader moet die schade vergoeden aan het slachtoffer, maar soms duurt het lang voor die veroordeeld wordt en/of heeft die niet genoeg geld om de schadevergoeding te betalen. In zulke gevallen kan het zijn dat een slachtoffer in financiële problemen komt, wat natuurlijk frustrerend en oneerlijk is. 

Om slachtoffers in deze situaties te helpen, werd het Slachtofferfonds opgericht. Het fonds voorziet in financiële steun om de slachtoffers van misdrijven te helpen hun leven weer op te bouwen en de geleden schade te herstellen. 

Naast het Slachtofferfonds werden ook nog initiatieven ondernomen om terreurslachtoffers te ondersteunen. Zo wordt er voorzien in extra financiële steun alsook een specifieke begeleiding, die hen moet helpen bij het omgaan en verwerken van zo’n traumatische lasten.  

Bovendien hebben we ons ingezet om de toegang tot een advocaat te verbeteren. Dit deden we door het plafond van pro deo bijstand te verhogen. Hierdoor kunnen meer mensen genieten van gratis juridische hulp. Slachtoffers met minder middelen kunnen zo gemakkelijker toegang krijgen tot een advocaat. 

<<

Tags: begeleiding, financiële hulp, financiële problemen, financiële steun, juridische hulp, Medische kosten, misdaad, misdrijven, pro deo, schade, slachtoffers