Pedofiliehandboeken worden expliciet strafbaar

Op het internet circuleren handboeken onder pedofielen, met tips om kinderen te misbruiken, bewijsmateriaal te verwijderen en de politie te omzeilen. De Federale Gerechtelijke Politie trof deze pedofiliehandboeken reeds meermaals aan op het internet, het dark web of op computers van verdachten. Hoewel er in de meeste gevallen andere strafbare feiten gebeurd zijn waaruit een veroordeling kan volgen, zijn het vervaardigen, bezitten of verspreiden van pedofiliehandboeken niet steeds expliciet strafbaar. Europees parlementslid Hilde Vautmans, die werkt aan een Europees verbod op de handboeken, wees reeds eerder op deze lacune in de Belgische wetgeving. Daar komt verandering in. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne stelt dit immers strafbaar in het ontwerp van het nieuwe Strafwetboek. Voor het bezitten, vervaardigen en verspreiden zullen gevangenisstraffen gelden van 3 tot 5 jaar.

De bestaande voorbeelden van pedofiliehandboeken zijn weerzinwekkend. Op een haast pedagogische manier worden in de vaak meer dan 1.000 pagina’s tellende pedofiliehandboeken instructies en tips gegeven om kinderen te benaderen, op hun gemak te stellen, vertrouwen te winnen en te misbruiken. Ook staan er tal van technische richtlijnen in over het encrypteren van bestanden, het vermijden van traceerbare communicatie, het verwijderen van bewijsmateriaal en het uitwissen van sporen voor forensisch onderzoek. Deze handleidingen zetten aan tot kindermisbruik, maken kinderen extra kwetsbaar en hier moet bijgevolg streng tegen opgetreden worden.

Het seksueel strafrecht stelt deze boeken reeds strafbaar indien er suggestieve of expliciete foto’s of tekeningen van minderjarigen in voorkomen. Een rechter kan tevens tenlasteleggingen zoals aanzetten tot ontucht van minderjarigen of aanzetten tot prostitutie van minderjarigen hanteren bij een veroordeling. Bovendien is er meestal al sprake van een ander misdrijf indien deze handboeken ontdekt worden bij pedofielen. Toch bestaat de kans op een vrijspraak indien deze pedofiliehandboeken op een zodanig subtiele en omfloerste wijze worden geformuleerd. Om dit onmogelijk te maken en om duidelijk te maken dat dergelijke verwerpelijke praktijken onaanvaardbaar zijn, werd het bezitten, vervaardigen en verspreiden van pedofiliehandboeken daarom expliciet opgenomen in het ontwerp van nieuw Strafwetboek dat minister van Justitie Van Quickenborne uitwerkte.

In het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland is het bezitten en verspreiden van deze handboeken reeds strafbaar. In Nederland werkt de minister van Justitie aan een wetsontwerp hieromtrent. Europarlementslid Hilde Vautmans pleitte reeds voor een Europees verbod op pedofiliehandboeken. Ook in ons land zal dit strafbaar worden onder het voorstel van nieuw Strafwetboek. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft daartoe een nieuwe strafbaarstelling ingeschreven in het ontwerp van nieuw Strafwetboek, waarover de regering eind oktober reeds een akkoord bereikte.

6 maanden tot 5 jaar gevangenisstraf

Het nieuwe artikel in het wetsontwerp maakt ten eerste het vervaardigen en verspreiden van inhoud die bedoeld is om het plegen van seksueel misbruik ten aanzien van een minderjarige te bevorderen, strafbaar. Er werd een ruime omschrijving gehanteerd om ervoor te zorgen dat misbruikhandboeken niet telkens aangepast worden om buiten de jurisdictie te vallen. Ook het bezitten en het verwerven van deze inhoud is strafbaar. Zowel vervaardigen, verspreiden, bezitten en verwerven van deze handboeken worden bestraft binnen niveau 3, namelijk met 3 tot 5 jaar gevangenisstraf of een behandeling onder vrijheidsberoving van 2 tot 4 jaar. Wie zich louter toegang verschaft tot deze inhoud door middel van informatie- en communicatietechnologie, zonder het vervaardigen, verspreiden, bezitten en verwerven, wordt bestraft binnen niveau 2, namelijk 6 maanden tot 3 jaar gevangenisstraf, een behandeling onder vrijheidsberoving van 6 maanden tot maximum 2 jaar, een straf onder elektronisch toezicht, een werkstraf of een probatiestraf.

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “Pedofiliehandboeken zijn weerzinwekkend. Ze zetten aan tot kindermisbruik en maken kinderen extra kwetsbaar. Hier moet bijgevolg streng tegen opgetreden worden. Meestal is er al sprake van een ander misdrijf indien deze handboeken ontdekt worden en kan Justitie vervolgen. Toch bestaat de kans op een vrijspraak indien deze pedofiliehandboeken op een zodanig subtiele en omfloerste wijze worden geformuleerd. Dat mensen die zich met zo’n verderfelijke praktijken inlaten toch vrijuit zouden kunnen gaan, is onaanvaardbaar. Daarom voorzien we een nieuwe strafbaarstelling in het nieuw Strafwetboek. Bezit, vervaardigen en verspreiden van pedofiliehandboeken zal worden bestraft met 3 tot 5 jaar gevangenisstraf.”

Europarlementslid Hilde Vautmans: Ik ben heel tevreden dat onze Minister van Justitie dit verbod invoert voor België en er geen lacunes en onduidelijkheden meer zullen bestaan rond het bezit, verspreiden of vervaardigen van dergelijke verfoeilijke handboeken. Je gelooft het niet tot je ze gezien hebt. Deze handboeken geven tips and tricks over hoe je kinderen kan benaderen en kan misbruiken zonder sporen na te laten, ze normaliseren pedofilie en seksuele betrekkingen met minderjarigen en zijn m.i. dan ook een gevaar voor de maatschappij. Ik blijf het werk op Europees niveau dus voortzetten zodat er op termijn een Europees verbod op pedofiliehandboeken komt. Want in heel Europa zou elk kind deze bescherming tegen kindermisbruik moeten krijgen. Elke lidstaat heeft nu zijn eigen regels, maar de EU legt wel minimumstandaarden op van wat strafbaar is inzake seksueel misbruik van kinderen. De Europese Commissie is nu aan het bekijken of een Europees verbod op pedohandboeken er kan komen via een herziening van de richtlijn ter bestrijding van seksueel kindermisbruik. Laten we hopen dat dit er snel komt.” Aldus Europees parlementslid en co-voorzitter van de intergroup voor kinderrechten Hilde Vautmans.”