Extra toelage voor personeel Brusselse gevangenissen

Wie in een gevangenis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt en blijft werken, krijgt daar vanaf volgend jaar een toelage voor. Hoe langer men er aan de slag blijft, hoe hoger de toelage. Het gaat om een maatregel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om vacatures in de Brusselse gevangenissen sneller in te vullen, gezien er krapte en hevige concurrentie heerst op de arbeidsmarkt. De huidige en toekomstige personeelsleden in Brussel krijgen binnenkort een maandelijkse bruto toelage van 107,21 euro bovenop hun wedde. Deze maandelijkse toelage loopt elk jaar verder op en bedraagt na vijf jaar 192,98 euro.


De gevangenissen en het toekomstig detentiehuis op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn op zoek naar heel wat nieuwe medewerkers. Vandaag staan meer dan 200 vacatures open voor de nieuwe gevangenis van Haren, het detentiehuis op de site Berkendael en de oude gevangenis van Sint-Gillis. Om de volledige capaciteit van de Brusselse gevangenissen op korte termijn te benutten, moeten deze plaatsen zo snel mogelijk worden ingevuld. De gevangenissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden echter, meer nog dan de gevangenissen in andere gewesten, geconfronteerd met een krapte en hevige concurrentie op de arbeidsmarkt.


Ook de andere veiligheidsberoepen zoals de politie kampen al jaren met dezelfde rekruteringsproblemen in Brussel, waardoor de war for talent nog nooit zo fel woedde als nu. Om die reden heeft de politie een aanmoedigingspremie om in Brussel te werken, doorgevoerd. Dergelijke premie bestaat niet voor het Brusselse gevangenispersoneel en dat is een aanzienlijk concurrentieel nadeel op de Brusselse arbeidsmarkt. De politie zoekt immers gelijkaardige veiligheidsprofielen en rekruteren uit dezelfde vijver van potentiële kandidaten als de gevangenissen. Een andere reden waarom het rekruteringsproces in Brussel trager verloopt dan elders in het land, is de tweetalige werkcontext die voor potentiële kandidaten een extra drempel is.


Maandelijkse toelage voor Brussels gevangenispersoneel

Op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft de regering daarom vandaag beslist om ook voor het gevangenispersoneel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een toelage in te voeren. Deze is bedoeld voor alle personeelsleden van de Brusselse gevangenissen en detentiehuizen: zowel de penitentiair beambten, administratief personeel, zorgpersoneel en directie. Voor alle functies staan immers vacatures open.


Deze maatregel treedt begin 2023 in werking. Wie dan aan de slag is in een Brusselse gevangenis, krijgt elke maand een bruto toelage van 107,21 euro. Op het einde van het jaar komt dit neer op een extra 1.286,57 euro. Elk jaar stijgt dit maandelijks bedrag. Na vijf jaar gaat het om een maandelijkse bruto toelage van 192,98 euro, wat op jaarbasis neerkomt op 2.315,81 euro. Indien men na 5 jaar nog steeds ononderbroken in Brussel tewerkgesteld is, blijft men de hoogste toelage krijgen.


Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil met deze maatregel niet enkel nieuwe mensen aantrekken voor een job in één van de Brusselse gevangenissen, maar ook de reeds aanwezige personeelsleden aanmoedigen om in Brussel te blijven werken.


Jobdag
Deze maatregel kadert in de ruimere aanwervingscampagne met onder andere ‘aan de bak in den bak’ en de tijdelijk versnelde contractuele aanwervingsprocedure die bestaat sinds deze zomer. Hierdoor kunnen nieuwe personeelsleden aangeworven worden op enkele weken tijd waar dit vroeger meerdere maanden in beslag nam. Deze inspanningen resulteerden de afgelopen maanden reeds in meer dan 370 contractuele aanwervingen. Op 3 december vindt overigens een jobdag plaats in de nieuwe gevangenis van Haren, naar het voorbeeld van Nieuw Dendermonde, waar de jobdag meteen 26 nieuwe personeelsleden opleverde. Voor de jobdag in Haren zijn er reeds 117 inschrijvingen.


Een startende penitentiair beambte mag rekenen op een nettoloon van 1.700 euro plus gemiddeld zo’n 250 euro aan premies voor onder andere ploegenwerk. In Brussel komt daar reeds, indien men slaagt voor een tweetaligheidsexamen, een maandelijkse tweetaligheidspremie variërend van 38 tot 211 euro bij. Daarbovenop komt nu dus nog de nieuwe toelage.


Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “In de strijd tegen de overbevolking in de gevangenissen creëren we extra plaatsen met de nieuwe gevangenissen, de detentiehuizen en het langer openhouden van bestaande gevangenissen. Om deze capaciteit ten volle te benutten, werven we massaal nieuwe mensen aan. De rekruteringscijfers in de gevangenissen zitten in de lift, maar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijven de aanwervingen een uitdaging. Dit komt door krapte en hevige concurrentie op de arbeidsmarkt. We vissen in dezelfde vijver als de politie, die reeds een Brusselpremie invoerde. Voor justitie is dit een handicap, dus lanceren we een gelijkaardige toelage voor alle gevangenispersoneel in Brussel. Dit moet onze concurrentiepositie verstevigen en meer mensen overtuigen om in Brussel te komen werken.”