Detentiehuis in oude rijkswachtkazerne in Ninove

In de oude rijkswachtkazerne in Ninove wordt een detentiehuis voor 24 personen ingericht. Dat hebben vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Regie der Gebouwen Mathieu Michel en het stadsbestuur van Ninove in samenspraak beslist. In het detentiehuis zullen veroordeelden uit de buurt hun celstraf uitzitten, met vanaf de eerste dag de focus op zelfredzaamheid en re-integratie in de maatschappij. Het pand moet omgebouwd worden en de opening is voorzien voor 2025.  

Detentiehuizen zijn lager beveiligde maar wel gesloten instellingen met een capaciteit tussen de 20 en 60 personen, waar mensen een korte gevangenisstraf van maximaal 3 jaar uitzitten. De bewoners van een detentiehuis hebben een laag veiligheidsrisico en worden bij voorkeur verwezen naar een detentiehuis dicht bij de woonplaats, om de sociale integratie te bevorderen. Ze staan zelf in voor de huishoudelijke taken en krijgen ondersteuning bij het aanleren ervan. De bewoners worden gestimuleerd en geholpen door detentiebegeleiders bij het zoeken naar opleidingen, cursussen, werk en of gemeenschapsdienst. Vanaf dag één wordt gewerkt aan re-integratie in de maatschappij, in samenwerking met de stad en OCMW’s. Op die manier kunnen ze hun leven weer op de rails krijgen, zich nuttig maken én voelen.  

Lokale verankering

Momenteel worden celstraffen onder de drie jaar meestal omgezet in elektronisch toezicht. Door de zinvolle uitvoering van korte celstraffen, met name niet in een klassieke gevangenis, wil minister Van Quickenborne straffeloosheid aanpakken en first offenders sneller corrigeren zodat ze niet uitgroeien tot draaideurcriminelen. Lokale verankering is daarbij erg belangrijk. Daarom brengen detentiebegeleiders bedrijven met openstaande vacatures in contact met het detentiehuis. Onder strikte voorwaarden zou een gedetineerde het detentiehuis kunnen verlaten om te gaan werken en zo zijn leven opnieuw op te bouwen of om slachtoffers te vergoeden. Praktijkonderzoeken in Scandinavië, waar kleinschalige detentieprojecten al langer gangbaar zijn, tonen aan dat detentiehuizen de recidivekans fors doen verminderen.

Wie zich echter misdraagt in het detentiehuis, wordt opnieuw naar een gewone gevangenis verwezen. Zedendelinquenten en verdachten van terrorismefeiten komen niet in aanmerking voor om er hun intrek te nemen.

Oude rijkswachtkazerne

Het stadsbestuur van Ninove verleende haar steun aan de plannen van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om in het land een vijftiental detentiehuizen op te richten. Het Ninoofse detentiehuis komt in de oude rijkswachtkazerne in de Aalstersesteenweg, een pand dat beheerd wordt door de Regie der Gebouwen. Ook bevoegd staatssecretaris Mathieu Michel verleende zijn steun en ging akkoord. Het pand is qua indeling geschikt als detentiehuis maar er moeten toch behoorlijk wat opfrissingswerken gebeuren. Het zal in 2025 in gebruik worden genomen.

Binnen in het detentiehuis zal het regime vrijer zijn dan in een klassieke gevangenis. De controle op wie binnen- en buiten gaat, blijft uiteraard wel strikt opgevolgd. Het detentiehuis zal bemand worden door een directie en administratie, maatschappelijk assistenten, een psycholoog, medisch personeel, bewakingsassistenten en detentiebegeleiders. 

Infoavond

Op woensdag 6 juli vindt van 19.30 uur tot 22 uur een infoavond plaats voor de buurtbewoners. Na de inforonde is er tijd voor een vragenmoment. Naast het stadsbestuur zal ook minister Van Quickenborne aanwezig zijn. 

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “Om kort op de bal te spelen en first-offenders niet uit te laten groeien tot beroepscriminelen, gaan we ook alle korte straffen uitvoeren. Detentiehuizen bieden perspectief en zijn daar de ideale omgeving voor. We moeten gedetineerden tonen dat we in hen blijven geloven en iedereen van waarde kan zijn voor de maatschappij. Daarom is die lokale verankering zo belangrijk. De aanpak met detentiehuizen verlaagt fors de kans op recidive. Zo moet op lange termijn de druk op onze gevangenissen en de overbevolking afnemen” 

Mathieu Michel, Staatssecretaris belast met Regie der gebouwen: “De Regie der Gebouwen is samen met de lokale besturen actief op zoek naar geschikte locaties voor detentiehuizen, zoals hier in Ninove. Er zijn redenen om enthousiast te zijn over de vestiging van dit detentiehuis op deze site, in overleg met de stad. Ik zou erop willen wijzen dat detentiehuizen het enerzijds mogelijk maken straffen uit te voeren die vandaag de dag niet altijd worden uitgevoerd, en anderzijds de re-integratie van gedetineerden in de samenleving vergemakkelijken nadat zij hun straf hebben uitgezeten. Dit project laat ook toe om het gebouw in de stad te renoveren.”

Perscontact

Edward Landtsheere

Woordvoerder minister Van Quickenborne

edward@teamjustitie.be

+32 479 44 93 29

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *