Van Quickenborne reageert op insinuaties goklobby

Vanuit de goklobby wordt al langer geïnsinueerd dat de beperkingen op gokreclame er komen op vraag van de Nationale Loterij. Ze verwijzen daarbij naar een brief die de Nationale Loterij stuurde in het kader van de begrotingsopmaak. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is formeel: “De reden waarom we gokreclame aan banden leggen is om de toenemende verwoestende effecten van gokverslaving tegen te gaan. Een overgrote meerderheid van de partijen in het parlement steunt deze maatregelen. Een brief van de Nationale Loterij heeft daar niets mee te maken. De chronologie van de feiten bewijst dat trouwens.”

Naar aanleiding van het EK voetbal vorig jaar, waarbij we via allerlei kanalen overspoeld werden met gokreclame, heeft vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne op 24 juni 2021 in het parlement al duidelijk aangekondigd dat hij de regels rond gokreclame ging verstrengen. Op 7 september werd er samengezeten met de hulpverleningssector om over deze problematiek te spreken en op basis van hun input werd er gewerkt aan een regelgevend kader.

In het kader van het begrotingsoverleg, waarbij 1 miljard euro bespaard werd, besliste de regering om de monopolierente van de Nationale Loterij met 10 miljoen euro te verhogen naar 145 miljoen euro in de jaren 2022, 2023 en 2024. Naar aanleiding hiervan is op 1 oktober 2021 een brief verstuurd door de directeur van de Nationale Loterij aan de staatssecretaris van de Nationale Loterij en de minister van Begroting. Daarin vraagt hij onder meer dat er strengere regels komen inzake gokreclame. Er worden geen specifieke maatregelen voorgesteld. Zoals reeds aangekondigd was dit ook het voornemen van de regering. Bij het verder uitwerken van de beperkingen op gokreclame is er op geen enkele manier overleg geweest met de Nationale Loterij, noch zijn zij betrokken geweest bij het opstellen van deze regels, ondanks hun aandringen hierop.

Minister Van Quickenborne: “De reden waarom we de gokreclame willen bannen, zijn de verwoestende effecten van gokverslaving. Niet een brief van de Loterij. Trouwens, in mijn voorstel spaar ik de Nationale Loterij niet. Ook hun sportweddenschappen vallen onder die strenge regels.” De overige loterijproducten van de Nationale Loterij vallen onder andere regelgeving. Daarvan heeft de bevoegde staatssecretaris Mahdi al aangekondigd dat er ook verstrengingen komen. Minister Van Quickenborne steunt hem hierin: “De gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij spreekt voor eigen rekening maar zijn bewering dat de producten van de Nationale Loterij niet bijdragen aan gokverslavingen raken kant noch wal. Ook voor de Nationale Loterij moeten er strenge beperkingen komen.”

De conclusie is duidelijk voor minister Van Quickenborne: “De goksector is een miljardenbusiness die 40% van haar winsten boekt op de kap van de miserie van gokverslaafden en hun families. Ze deinzen voor niets terug. Ze wisten al langer dat ik werkte aan strenge beperkingen op gokreclame en ik heb dan ook nog nooit zoveel gelobby gevoeld als in die periode. Vanuit de sector zelf, de sportwereld en ook de commerciële media werd er voortdurend gelobbyd. Ik heb me hierdoor niet laten beïnvloeden. De insinuatie dat ik mij wel zou hebben laten beïnvloeden door de Nationale Loterij is dan ook compleet van de pot gerukt. De waarheid is dat de goklobby hiermee opnieuw probeert dit voorstel te ondergraven. Dat zal hen niet lukken. Deze strenge regels zijn nodig en ze zullen er komen.”

Perscontact:

Edward Landtsheere

Woordvoerder

edward@teamjustitie.be

+32 479 44 93 29