Negatieve trend bij justitie keert: steeds meer mensen willen magistraat worden

Steeds meer mensen vinden opnieuw de weg naar een job in de magistratuur. Na een jarenlange daling van het aantal kandidaten, zien we dat de cijfers sinds 2020 opnieuw in de lift zitten.  Een hoopgevend signaal nu justitie sterk investeert om opnieuw een aantrekkelijke werkgever te worden en nieuwe talenten aan te trekken.

De Hoge Raad voor de Justitie staat in voor de procedures om magistraten te benoemen in ons land. Men moet minstens een diploma in de rechten hebben en Belg zijn. De andere voorwaarden hangen af van de procedure die de kandidaat-magistraat wil volgen. Er zijn verschillende manieren om benoemd te worden tot magistraat. Het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, zeg maar een traineeship voor de magistratuur, is bedoeld voor juristen met minstens twee jaar beroepservaring. Wie de stage succesvol doorloopt, kan zich kandidaat stellen voor vacante plaatsen. De tweede optie is via het examen beroepsbekwaamheid. Dit is bedoeld voor actieve juristen met minstens vier jaar ervaring. Hiervoor wordt één of meerdere keren per jaar een examen georganiseerd. Wie slaagt, komt onmiddellijk in aanmerking om te solliciteren voor één van de vele vacante plaatsen.

Justitie staat of valt met de mensen die er werken. Vandaag zijn er veel vacante plaatsen in de magistratuur die niet ingevuld raken. Bovendien zagen we de voorbije jaren een sterk dalende trend: jaar na jaar daalde het aantal kandidaten. Uit de cijfers van de voorbije twee jaar blijkt dat deze trend aan het keren is. Steeds meer mensen willen magistraat worden.

In 2019 hadden we slechts 167 kandidaten voor de gerechtelijke stage. Dit was het laagste aantal van de voorbije twintig jaar. In 2020 waren er 245 kandidaten voor het examen gerechtelijke stage en in 2021 telden we 245 kandidaten.

Voor de twee examens beroepsbekwaamheid die werden georganiseerd in 2019, stelden zich respectievelijk slechts 195 en 145 personen kandidaat. Door de coronacrisis kon er slechts één examen beroepsbekwaamheid georganiseerd worden in 2020, maar ook hier steeg het aantal gegadigden naar 253. Die trend zette zich verder in 2021 met 294 kandidaten voor het examen beroepsbekwaamheid, ondanks dat er door corona ook maar één examen kon georganiseerd worden.

Niet alleen het aantal kandidaten steeg de voorbije twee jaar, maar ook het aantal geslaagden steeg sterk. Waar de slaagpercentages voor het examen gerechtelijke stage en beroepsbekwaamheid in 2019 respectievelijk 19,8% en 17% bedroegen, was dit in 2021 28,6% en 23,5%. Het hoogste percentage van de voorbije tien jaar. Dit komt onder meer door de proactieve houding van de Hoge Raad waardoor kandidaten beter ondersteund worden. Zo worden er infosessies gegeven waarin de verwachtingen worden geschetst, kan men voorbeeldexamens bekijken en wordt er uitgebreide feedback gegeven.

#WordMagistraat

Het beroep van magistraat zit duidelijk weer in de lift en mensen willen terug werken bij justitie. Hiertoe nam justitie al verschillende initiatieven. Zo zet de campagne Da’s Just justitie in de verf als aantrekkelijke werkgever en zowel de zittende als de staande magistratuur promoten actief de job van magistraat. Dit gebeurt via verschillende kanalen onder de hashtag #WordMagistraat. In deze video legt onderzoeksrechter Mieke Thijssen uit wat haar job inhoudt.

Ook zin om de sprong te wagen? Justitie is volop op zoek naar nieuw talent. Tegen het einde van het jaar komen er 1.400 mensen bij, waarvan 119 magistraten. De procedures zijn volop lopende. Wie zich kandidaat wil stellen voor het eerstvolgende examen beroepsbekwaamheid kan zich nog tot 10 februari (12u) inschrijven via deze link.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “Justitie kampt al jaren met een gebrek aan kandidaten om magistraat te worden. Die trend lijkt gelukkig te keren. Er wordt fors geïnvesteerd om van justitie opnieuw een aantrekkelijke werkgever te maken. Het effect blijft niet uit. We zien ook dat jonge mensen opnieuw voor Team Justitie willen werken. Dat is een goede zaak want we hebben veel nieuwe talenten nodig die willen meehelpen om justitie sneller, menselijker en straffer te maken.”

Perscontact:

Edward Landtsheere

Woordvoerder

edward@teamjustitie.be

+32 479 44 93 29