Nieuwe uniformen voor gevangenispersoneel

Er wordt volop geïnvesteerd om justitie sneller, menselijker en straffer te maken. Daarbij wordt ook geluisterd naar de concrete noden op het terrein. Zo vraagt het gevangenispersoneel al jarenlang om nieuwe uniformen. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft daarom 3 miljoen euro uitgetrokken om dit mogelijk te maken. Samen met penitentiaire bewakingsassistenten stelde de minister deze ochtend die nieuwe uniformen voor in de gevangenis van Oudenaarde. 

Deze regering investeert fors in justitie. Een aanzienlijk deel van dat budget gaat naar het gevangeniswezen. Er komen extra mensen bij, we creëren een nieuwe functie met de detentiebegeleiders en we zorgen voor extra capaciteit in nieuwe gevangenissen. Daarnaast investeren we ook in degelijk materiaal voor onze mensen. Bij de voorstelling van de eerste versie van de beleidsplannen van justitie werd aan de 27.000 medewerkers van Team Justitie gevraagd om feedback te geven. Een van de belangrijkste aandachtspunten die daarbij naar voor kwam, was de problematiek van de uniformen van de penitentiaire bewakingsassistenten (PBA’s). Een verzuchting die al jarenlang leeft bij het personeel.  

Daarom besliste vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om 3 miljoen euro te investeren in een volledige nieuwe uitrusting voor de 7.000 penitentiaire bewakingsassistenten die zich inzetten in onze gevangenissen. Daarnaast werd het jaarlijks uniformbudget structureel verhoogd met 500.000 euro en werden de regels hieromtrent aangepast aan de hedendaagse noden. 

Een nieuwe look voor onze medewerkers 

Voortaan zal elke medewerker bij indiensttreding een pakket van 10 kledingstukken ontvangen. Die bestaat uit 4 polo’s, 4 hemden, 1 pullover en 1 vest. Vervolgens kan men elk jaar 5 nieuwe stuks bestellen. Deze nieuw ontworpen uniformen hebben dezelfde donkerblauwe kleur met het nieuwe logo van Justitie en dragen de identificatie- en graadtekens op de borst, naar analogie met de politie. De uniformen ogen niet alleen een pak moderner, maar de kledingstukken zijn ook kwalitatief hoogstaander en duurzamer. 

Daarnaast wordt voorzien in een kledijvergoeding voor de aankoop van de broek, schoenen en andere accessoires. Er werd gekozen voor deze methode omdat we de medewerkers de mogelijkheid willen bieden om de broek en schoenen te kiezen die beantwoorden aan hun persoonlijk draagcomfort. Daarbij dienen uiteraard een aantal basisrichtlijnen qua kleur en vorm in acht genomen te worden. 

Gedaan met verouderde uniformen en archaïsch kledijreglement 

Zo zal het gevangenispersoneel eindelijk afscheid kunnen nemen van hun verouderde en weinig flatterende uniformen waarvan het ontwerp van sommige stukken, zoals het lichtblauwe hemd, nog dateert uit de jaren ’80. 

Daarnaast gaat ook het complexe en inefficiënte kledijreglement op de schop. In het oude systeem beschikte een PBA over een jaarlijks aantal ‘kledijpunten’ (9.900). Met die punten kon men zaken bestellen uit een lijst van vele tientallen verschillende kledingstukken. Die bevatte naast de klassieke uniformelementen diverse zaken zoals regenjassen, sokken, dassen, boekentassen of laarzen.  

Deze lange lijst waaruit elke beambte vrij kon kiezen in zijn of haar jaarlijkse bestelling, zorgde voor een grote administratieve werklast en een kluwen van vele verschillende contracten met allerlei toeleveranciers. In de praktijk zorgde het ervoor dat medewerkers vaak jaren moesten wachten op een besteld kledingstuk. In de woorden van een ploegchef uit Antwerpen: “5 jaar en 20 kilo geleden had ik een broek besteld, vandaag werd die geleverd en kan ik ofwel 20 kilo verdikken of 5 jaar wachten op een kleiner model. Hopelijk wordt hier iets aan gedaan.” 

Deze omslachtige regeling en de bijhorende leveringsproblemen leidden ertoe dat er een grote achterstand van niet-geleverde kledij werd opgebouwd en personeelsleden noodgedwongen zelf hun kledij kochten. Daarom werd eind 2021, bij het afschaffen van dit systeem, eenmalig 2,5 miljoen euro extra uitgetrokken om het personeel te vergoeden voor de niet-geleverde kledij en de kledingstukken die ze de voorbije jaren zelf moesten aankopen.  

Een nieuwe start voor het gevangenispersoneel 

Het nieuwe kledijreglement trad begin dit jaar in voege. Beambten kunnen de komende dagen hun maten doorgeven voor de uniformstukken. Deze zomer worden alle hemden, polo’s en pullovers geleverd. In oktober volgen de vesten. 

Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is tevreden: “Bij de nieuwe start voor justitie horen ook nieuwe uniformen voor onze gevangenismedewerkers. Het is een niet meer dan een terechte erkenning voor de mensen die de voorbije jaren, en nog meer tijdens de coronacrisis, onder bijzonder moeilijke omstandigheden hebben moeten werken in de gevangenissen. We investeren veel om justitie sneller, menselijker en straffer te maken. Daarbij houden we rekening met de concrete noden op het terrein. Maar dit gaat over meer dan uniformen. Door te zorgen voor waardige en moderne kledij, worden mensen opnieuw trots om deel uit te maken van Team Justitie en maken we van Justitie stap voor stap terug een aantrekkelijke werkgever.” 

Perscontact:

Edward Landtsheere 

Woordvoerder 

edward@teamjustitie.be 

+32 479 44 93 29