Winkeldiefstal? Meteen een lik-op-stukboete

Winkeldiefstal is nog steeds een veelvoorkomende vorm van criminaliteit die in tegenstelling tot andere vormen van diefstal niet is afgenomen. Iedere handelaar maakt het wel eens mee. Maar vaak wordt er geen aangifte gedaan. Hierdoor komen de daders er ongestraft mee weg en blijft de handelaar bekaaid achter. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil een einde maken aan deze straffeloosheid. Sinds 1 januari 2022 kunnen winkeldieven een lik-op-stukboete krijgen, net als voor fietsdiefstallen. Hiermee kan de politie meteen ingrijpen en de dader een boete tot 350 euro opleggen. De dader zal ook eventuele schade moeten terugbetalen aan de winkelier. Samen met Unizo en Comeos roept de minister alle winkeliers op om steeds onmiddellijk aangifte te doen wanneer ze iemand betrappen.

Bij diefstallen met geweld, woninginbraken, zakkenrollers en andere criminele fenomenen gaan de cijfers jaar na jaar naar beneden. Zo is het aantal diefstallen met geweld in ons land gehalveerd. Alsook de aangiftes van zakkenrollers. Bij winkeldiefstallen zien we echter dat het aantal aangiftes jaar na jaar constant blijft. Quasi elke winkel wordt hiermee geconfronteerd en het zorgt voor frustratie en inkomstenverlies.

Ook de aangiftebereidheid bij winkeliers is klein vanuit een gevoel “dat er toch niets mee wordt gedaan”. Naar schatting wordt slechts 10% van de vastgestelde diefstallen aangegeven. Gezien de lage aangiftegraad is er een enorm “dark number” en ligt het werkelijke aantal gevallen van winkeldiefstal veel malen hoger.

Lik-op-stukbeleid

Om ook deze problematiek aan te pakken lanceert vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne lik-op-stukboetes voor winkeldiefstallen, waarbij de politie onmiddellijk een boete kan opleggen aan de overtreder. Zo kan er snel opgetreden worden door de politie en wordt de dief onmiddellijk gestraft.

De politie zal meerderjarige winkeldieven een lik-op-stukboete tot 350 euro kunnen opleggen. De eventuele schade geleden door de winkelier moet eveneens vergoed worden.

De overtreder heeft drie mogelijkheden om te betalen: ter plaatse via betaalterminal of QR-code, of binnen de vijftien dagen, via een klassieke overschrijving.

Het doel van deze procedure is de snelle afhandeling van “kleine” criminaliteit te vergemakkelijken zonder de politie en de rechtbanken te overbelasten. Door lik-op-stukboetes op te leggen kunnen we het gevoel van straffeloosheid bestrijden. Het laat de politie toe om onmiddellijk op te treden en het parket houdt de handen vrij om zich te concentreren op complexere zaken.

Om winkeliers vertrouwt te maken met het systeem en aan te sporen om hiervan gebruik te maken slaat justitie de handen in elkaar met de handelsfederaties Unizo en Comeos die via hun kanalen dit zullen promoten bij hun leden.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “We willen alle vormen van criminaliteit bestrijden. We zien dat dit werkt. Jaar na gaan de meeste cijfers voor verschillende vormen van diefstal sterk naar beneden. Zo is het aantal diefstallen met geweld in ons land gehalveerd. Alsook de aangiftes van zakkenrollerij. Bij winkeldiefstallen zien we echter dat het aantal aangiftes jaar na jaar constant blijft. We merken dat er vaak geen aangifte wordt gedaan en er een gevoel is van straffeloosheid. Daar willen een einde aan maken door ook deze vorm van criminaliteit fors te bestrijden. De Lik-op-stuk boetes zijn daarbij een krachtig wapen. Zo kan de politie snel optreden en wordt de dader onmiddellijk bestraft. Ik roep alle winkeliers op om steeds onmiddellijk aangifte te doen wanneer ze iemand betrappen. Zo kunnen we samen de strijd aangaan tegen winkeldieven.”

Dominique Michel, CEO Comeos: “Elke dag wordt voor bijna 3 miljoen euro gestolen uit de winkels in België.  Wij zijn blij met het initiatief voor de lik-op-stukboete van vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Wij zien dit als een goede stap om het gevoel van straffeloosheid bij winkeldiefstal gevoelig te verminderen. We gaan al onze handelaren sensibiliseren en zullen dit systeem samen met hen blijven opvolgen zodat wij dit regelmatig samen met het kabinet kunnen evalueren.”

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: “Bij UNIZO strijden we al jaren tegen de straffeloosheid bij winkeldiefstallen. Zogezegde ‘kleine criminaliteit’ heeft een grote impact op onze handelaars.  We vinden het dan ook heel belangrijk dat minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, nu een krachtdadig lik-op-stukbeleid invoert om hier paal en perk aan te stellen. Nu alle Procureurs des Konings de nieuwe aanpak hebben goedgekeurd, rekenen we er op de lik-op-stukboetes zo snel mogelijk over heel België zullen toegepast worden. Die rechtszekerheid is levensbelangrijk voor onze handelaars.”

Perscontact:

Edward Landtsheere

Woordvoerder

edward@teamjustitie.be

+32 479 44 93 29