Voor het eerst kunnen burgers vonnis online raadplegen

Vanaf vandaag kunnen burgers voortaan terecht op justonweb.be om hun vonnis uitgesproken door de politierechtbank te raadplegen. De publicatie van vonnissen op Just-on-web betekent een belangrijke nieuwe stap in de digitale transformatie van justitie. Het draagt bij tot een moderne en vlotte dienstverlening en minder papiergebruik bij justitie.


Voortaan kunnen burgers op Just-on-web online hun vonnis van de politierechtbank raadplegen via de rubriek ‘digitaal dossier’. Dit is een eerste stap in de creatie van een volwaardig digitaal dossier dat alle documenten zal bevatten van een rechtszaak. Na de vonnissen van de politierechtbank, worden nu voorbereidingen getroffen om in een volgende fase alle vonnissen en arresten uitgesproken door andere hoven en rechtbanken ook digitaal beschikbaar te maken.


Na het inloggen op justonweb.be met eID of itsme krijgen burgers toegang tot hun digitaal dossier. Zij zullen daar een digitale versie van hun vonnis kunnen raadplegen. Concreet zullen vonnissen van politierechtbanken uitgesproken na 17 juli 2021 beschikbaar zijn.
Burgers ontvangen per e-mail of via de advocaat de melding dat men het vonnis kan bekijken op Just-on-web. Is er geen e-mailadres bekend, dan ontvangt men een brief met de melding dat het vonnis digitaal beschikbaar is en de instructies om het vonnis te raadplegen.
Burgers die digitaal minder onderlegd zijn, kunnen terecht bij één van de 600 kiosk-pc’s die in de rechtbanken staan. Met ondersteuning van iemand van de griffie kunnen ze daar alle online tools van justitie raadplegen. Wenst men toch het vonnis op papier te ontvangen, dan kan dit door de griffie te contacteren. Vroeger diende de burger het vonnis ter plaatse bij de griffie te gaan inkijken. Op aanvraag en tegen betaling kon men het vonnis thuis per post ontvangen. De wet hieromtrent werd in maart 2021 aangepast waardoor men kosteloos een kopie van het vonnis kan ontvangen. Bovendien maakte de nieuwe wet het ook mogelijk om vonnissen digitaal per mail te versturen.

Eerste nieuwe bouwsteen Just-on-web


Dit is een belangrijke stap in de digitale transformatie van justitie. Om tot een snelle en moderne dienstverlening te komen, willen we deze digitaliseren en online beschikbaar maken via één centrale toegangspoort: Just-on-web. In tegenstelling tot de aanpak uit het verleden, kiezen we ervoor om dit
stapsgewijs te realiseren. Door de verschillende procedures binnen justitie parallel te digitaliseren en vervolgens aan elkaar te linken, kan er sneller vooruitgang geboekt worden.


Recent werd de website voor de inning van verkeersboetes daarom aangepast naar justonweb.be. Deze basis zal nu stapsgewijs worden uitgebouwd. Een eerste nieuwe element is de online raadpleging van het vonnis van de politierechtbank. Naast het uitbreiden naar vonnissen van andere rechtbanken, werken we ook aan het integreren van bestaande online justitietools in Just-on-web. Het gaat daarbij over een gerechtelijk beschermingsdossier of bewindvoering aanvragen, documenten neerleggen voor een rechtbank of zich registreren als beëdigd vertaler, tolk of gerechtsdeskundige. Parallel zijn verschillende projecten lopende om alle elementen te digitaliseren die nodig zijn om tot een volledig digitaal dossier te komen.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie:Politierechtbanken spreken jaarlijks meer dan 250 000 vonnissen uit. Het is een belangrijke stap vooruit in de digitale transformatie van justitie dat we dit voortaan online beschikbaar maken. Er is nog heel veel werk voor de boeg, maar door elke dag vooruitgang te boeken herstellen we het geloof van de burger en onze medewerkers dat justitie wel degelijk kan digitaliseren. Zo zorgen we voor een snellere, menselijkere en straffere dienstverlening.”


Perscontact
Edward Landtsheere
Woordvoerder
edward@teamjustitie.be
+32 479 44 93 29