Hervorming seksueel strafrecht goedgekeurd in eerste lezing

Vandaag is het wetsontwerp seksueel strafrecht van vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne goedgekeurd in eerste lezing in de Kamercommissie Justitie. Dit is een belangrijke volgende stap in de strijd tegen seksueel geweld. Er wordt nu een advies gevraagd aan de Raad van State dat dan in tweede lezing in de commissie zal worden besproken. Het parlementair proces kost tijd maar is heel belangrijk om alle stemmen in het debat te horen. Het is de bedoeling om de wet begin volgend jaar door het parlement te laten stemmen. Dan zullen duidelijkere strafbaarstellingen, strengere straffen voor daders, betere bescherming van slachtoffers en een beter kader voor sekswerk een feit zijn.

Te veel mensen in ons land worden dagelijks slachtoffer van seksueel geweld. Het huidige strafwetboek dateert uit 1867. Hoewel er sindsdien een evolutie in de wetgeving en de rechtspraak is geweest, is het seksueel strafrecht erg verouderd. Er wordt op vandaag te weinig rekening gehouden met nieuwe vormen van seksueel geweld, zoals stealthing. Voor verschillende misdrijven is de definitie nu ontoereikend. Ook de huidige strafmaten die worden gehanteerd binnen het seksueel strafrecht dienen in bepaalde gevallen te worden verhoogd.

Met dit voorstel van vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne hervormen we het seksueel strafrecht met heldere definities waarbij toestemming het centraal principe is. Er komen zwaardere straffen. De maximumstraf voor verkrachting wordt verdubbeld. De maximumstraf voor verzwarende omstandigheden wordt opgetrokken met minimaal 5 jaar. Het zal politie en justitie beter wapenen om op te treden, te vervolgen en te bestraffen.

Vandaag heeft de Commissie Justitie van het federale Parlement de hervorming van het seksueel strafrecht in eerste lezing goedgekeurd. Hiermee is de volgende stap gezet in de strijd tegen seksueel geweld. Er volgt nu een advies van de Raad van State en een tweede lezing hierover in de commissie.

De minister dankt de leden van de commissie voor hun constructieve houding over de partijgrenzen heen waarbij ze mee nadachten hoe we deze belangrijke strijd het best kunnen voeren. Zo wordt het ontwerp verfijnd met een betere definitie van voyeurisme en seksuele integriteit. Ook inzake de leeftijd van seksuele meerderjarigheid worden de regels duidelijker omschreven. Daarnaast wordt seksueel geweld door een ex-partner als verzwarende omstandigheid toegevoegd.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “Vandaag hebben we een belangrijke klip genomen in de strijd tegen seksueel geweld. Dank aan de leden van de commissie om gedegen en constructief over dit belangrijk onderwerp mee na te denken. Dit over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Samen hebben we het ontwerp beter gemaakt. Er werden een aantal definities verfijnd, regels rond seksuele meerderjarigheid verduidelijkt en seksueel geweld door een ex-partner werd toegevoegd als een verzwarende factor. Justitie schoot in het verleden te vaak te kort in de strijd tegen seksueel geweld. Die tijd is voorbij. Met deze wet zullen we justitie wapenen om veel straffer op te treden.”

Perscontact

Edward Landtsheere

Woordvoerder minister Van Quickenborne

edward@teamjustitie.be

+32 479 44 93 29