12.000 nieuwe laptops voor justitiemedewerkers

Eerste stap in het Digitaal Transformatieplan  

Justitie heeft de trein van de digitalisering gemist. Opeenvolgende digitaliseringsprojecten in het verleden mislukten en ons land is volgens de Europese Commissie één van de meest digitaal achtergestelde landen in Europa op het vlak van justitie. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil het anders aanpakken met een realistisch stappenplan om justitie de 21e eeuw binnen te loodsen. Daarbij wordt de komende jaren 100 miljoen euro geïnvesteerd. De eerste stap is om te zorgen voor goed IT-materiaal voor alle medewerkers. Zeker in coronatijden waarbij telewerk ook bij justitie de norm is, zijn moderne laptops met de nieuwste software onmisbaar. Dit jaar worden 12.000 nieuwe laptops geleverd met Office 365. Vandaag worden de eerste 3.500 exemplaren geleverd die vanaf volgende week verdeeld worden. 

Justitie heeft in ons land een enorme technologische achterstand. De laptops waarover onze justitiemedewerkers beschikken zijn sterk verouderd. Zo zijn ongeveer de helft van de laptops ouder dan 8 jaar. Er zijn zelfs medewerkers die zich moeten behelpen met exemplaren van meer dan 11 jaar oud. 

Niet enkel de hardware is sterk verouderd, ook de software is achterhaald. Zo maakt justitie nog steeds gebruik van Office 2013. Een systeem dat vanaf volgend jaar niet meer zal ondersteund worden door Microsoft wegens te verouderd. Sommige medewerkers zijn zelfs aangewezen op de gratis variant OpenOffice. 

Bovendien beschikt niet iedereen over een laptop. Medewerkers op de griffies van de rechtbanken of de secretariaten van de parketten hebben vaak enkel een desktop. Hierdoor kunnen zij niet telewerken, wat zeker in coronatijden noodzakelijk is. 

Het is één van de redenen waarom de Europese Commissie de voorbije jaren in verschillende rapporten ons land steevast bestempelde als een achtergestelde of onderontwikkelde regio op het vlak van digitale justitie samen met Griekenland, Cyprus en Kroatië. 

Grote inhaaloperatie 

Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne werkte daarom een digitaal transformatieplan uit. Hierbij wordt 100 miljoen euro voorzien om justitie in 5 concrete stappen uit het digitaal moeras te trekken. De eerste stap hierbij is de medewerkers met goed IT-materiaal uit te rusten. 

Daarom worden dit jaar nog 12.000 nieuwe laptops voorzien. Volgend jaar nog eens 6.000. Dit is een investering van 13,1 miljoen euro. Naast de hardware investeren we ook in de software. Alle gebruikers bij justitie zullen dit jaar nog over Office 365 kunnen beschikken. Hierdoor zullen de medewerkers van justitie efficiënt kunnen telewerken en in gedeelde documenten werken. 

Vandaag komt de eerste bestelling van 3.500 stuks toe. Die zal in de loop van volgende week geleverd worden op het terrein. De tweede golf van 8.500 laptops is voorzien voor september. Deze worden allemaal uitgerust met Office 365 en zijn voorzien van de nodige toebehoren zoals extra scherm, muis, toetsenbord, etc. 

Met de derde levering in 2022 zal iedere medewerker die een laptop nodig heeft een nieuw exemplaar hebben. Voortaan zal de regel gehanteerd worden dat een laptop niet ouder mag zijn dan 5 jaar.   

De lokale IT-medewerkers zullen deze operatie mee in goede banen leiden op het terrein. Zij kunnen hun collega’s van hun afdeling ondersteunen. Zij staan tenslotte het dichtst bij de medewerker en kunnen kort op de bal spelen. 

De laptops werden besteld in het kader van een raamcontract met Dell dat door Defensie werd aangegaan ten voordele van de volledige federale overheid.  

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “We willen justitie sneller, menselijker en straffer maken. Digitalisering is een absolute voorwaarde om dat mogelijk te maken. Er werken bij justitie heel veel gemotiveerde mensen. Het verouderde materiaal waarmee ze moeten werken leidt vaak tot frustratie. Een magistraat stuurde mij onlangs een filmpje door van hoe het 17 minuten duurde vooraleer zijn laptop was opgestart. Dat is onaanvaardbaar en onze mensen verdienen beter. Daarom voorzien we nu voor elk van hen een nieuwe laptop en schakelt justitie over op Office 365. Een concrete en grote stap vooruit om justitie sneller en efficiënter te laten werken. Het begin van ons plan om justitie eindelijk digitaal te transformeren.”  

Perscontact 

Edward Landtsheere 

Woordvoerder 

edward@teamjustitie.be  

+32 479 44 93 29