Strengere straffen voor seksueel geweld

Een verkrachtingszaak deed deze week veel stof opwaaien. Velen vinden dat daders strenger moeten worden bestraft. De Minister van Justitie spreekt zich niet uit over de concrete zaak, dat behoort toe aan onafhankelijke rechters, maar deelt wel de mening dat de bestraffing van seksueel geweld straffer moet. Hij werkt aan een hervorming met zwaardere straffen voor daders en een verruiming van de definitie van verkrachting. De bedoeling is om deze verstrenging dit jaar nog door te voeren.

De minister en zijn kabinet werken aan een wettekst die de straffen voor verkrachting en de meeste andere seksuele misdrijven moet verhogen. Een ander probleem is dat sommige omstandigheden bij seksueel geweld zich vandaag in een juridische schemerzone bevinden. Daarom moet de hervorming ook de definitie van verkrachting verruimen, met een grotere nadruk op de autonomie en de toestemming van beide partijen.

Vandaag definieert ons strafrecht verkrachting als volgt:

“Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt.

Toestemming is er met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer.”

De geplande hervorming wil de wet aanscherpen op deze vlakken:

  • De feiten zijn strafbaar van zodra er geen toestemming is.
  • De toestemming kan ook tijdens de daad nog worden ingetrokken.
  • Uit stilzwijgen kan niet automatisch de toestemming afgeleid worden. Dit moet geval per geval worden beoordeeld.
  • De leeftijd waarop men toestemming kan geven, zakt van 16 naar 14 jaar. Tussen 14 en 16 jaar kan men echter enkel toestemming geven indien het leeftijdsverschil tussen beiden maximum 5 jaar bedraagt.
  • Incest en seksueel geweld door een partner zijn verzwarende omstandigheden voor de bepaling van de strafmaat.

Een eerste ontwerp van deze hervorming ligt nu klaar. Deze wordt nu besproken binnen de regering. De minister hoopt deze tekst tegen de zomer voor te leggen aan de Kamer, zodat deze verstrenging van ons seksueel strafrecht dit jaar nog realiteit kan worden.