Gevangenis van Vorst definitief gesloten gedetineerden overgebracht naar nieuwe gevangenis Haren

De poorten van de gevangenis van Vorst zijn vandaag officieel en voorgoed gesloten. Deze middag zijn de laatste gedetineerden overgebracht naar de gloednieuwe gevangenis van Haren. De gevangenis van Vorst was hopeloos verouderd, zelfs in die mate dat gedetineerden er in mensonwaardige omstandigheden moesten leven. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne liet daarom de gedetineerden uit Vorst prioritair transfereren naar Haren. Ook de personeelsleden verhuizen mee.


De gevangenis van Vorst dateert uit 1910, is volledig uitgeleefd en kampt met tal van mankementen, onder andere op vlak van nutsvoorzieningen. De gevangenis voldoet helemaal niet meer aan de hedendaagse standaarden en de gedetineerden verbleven er tot vandaag in erbarmelijke omstandigheden. Dit maakte het moeilijk om te werken aan zinvolle detentie. Nochtans is dit net één van de basisvoorwaarden om gedetineerden op het rechte pad te krijgen, recidive te vermijden en bij vrijlating succesvol te laten re-integreren in de maatschappij. Ook voor het gevangenispersoneel lieten de werkomstandigheden door de gebrekkige staat van het gebouw te wensen over.


Dit staat in schril contrast met de nieuwe gevangenis van Haren, een modern complex waar alles voorhanden is om in menswaardige omstandigheden in te zetten op zinvolle detentie. De gevangenis van Haren is eind september officieel geopend en wordt gefaseerd in gebruik genomen. Daar zijn momenteel reeds zes leefeenheden operationeel. Haren is goed voor 1.144 plaatsen en moet de gevangenissen van Berkendael, Vorst en Sint-Gillis op termijn volledig vervangen. De vrouwelijke gedetineerden van Berkendael werden reeds vorige week overgebracht naar Haren. Binnenkort start de overdracht van de gevangenis van Sint-Gillis.


De overbrengingen uit Vorst, in totaal 126 gedetineerden, zijn al enkele dagen aan de gang. Vandaag reed de celwagen de laatste keren heen-en-weer om de resterende 44 gedetineerden te transfereren. Hun persoonlijke spullen werden met een vrachtwagen overgebracht.


In Haren betrekken de gedetineerden gloednieuwe cellen. Aan de hand van hun profiel worden de gedetineerden ondergebracht in een van de zes leefeenheden die momenteel operationeel zijn. Er wordt namelijk zo veel mogelijk gediversifieerd om de voorzieningen en het aanbod van activiteiten, opleidingen en zorg zo veel mogelijk af te stemmen op de noden van de gedetineerden. Dit moet hun reclassering en een succesvolle re-integratie bij vrijlating ten goede komen. Een individueel detentieplan en detentiebegeleiders helpen hen hierbij.


De grote meerderheid van het gevangenispersoneel van Vorst verhuist mee en gaat aan de slag in Haren. De anderen worden ingeschakeld in de gevangenis van Sint-Gillis.


Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie:
“De gevangenis van Vorst was totaal uitgeleefd en gedetineerden moesten er in mensonwaardige omstandigheden leven. Ook voor het personeel was het geen aangename omgeving om in te werken. Gevangenissen dienen niet enkel om mensen te straffen, maar moet hen ook voorbereiden op succesvolle integratie in de maatschappij nadat ze vrijkomen. Het is een illusie om te denken dat dat in zo’n omgeving mogelijk is. Gelukkig kunnen we vandaag de deuren van Vorst sluiten en worden de gedetineerden overgebracht naar de gloednieuwe gevangenis van Haren, waar volop ingezet wordt op zinvolle detentie. Dit is nodig, willen we de hoge recidivecijfers verminderen. Ik wil het gevangenispersoneel bedanken voor de vlotte verhuis en hun jarenlange inzet in moeilijke omstandigheden.”