Justitie beschermt burgers en bedrijven in moeilijkheden door hoge energiefactuur

Het parlement keurde donderdagnacht een pakket aan energiemaatregelen goed. Het gaat om verschillende maatregelen die in het kader van de begrotingsopmaak door de regering werden vastgelegd. Ook in het domein van Justitie is er aan verschillende maatregelen gewerkt om de impact van de energiecrisis op gezinnen en bedrijven zo beperkt mogelijk te houden. De drempels voor loonbeslag bij burgers worden met 20% verhoogd. Bedrijven met energieschulden krijgen een moratorium op faillissement en kunnen de opheffing bekomen van een beslag uitgelokt door een energieleverancier.


De zeer sterke stijging van de energieprijzen vormt een acuut probleem dat het maatschappelijk en economisch weefsel van ons land ondermijnt. Voor veel ondernemingen vormt energie een zeer grote kostenpost waardoor hun financiële levensvatbaarheid in het gedrang komt. Ook de koopkracht van burgers neemt sterk af door de energieprijzen, niet in het minst voor de meest kwetsbare gezinnen. Om de impact van de energiecrisis op de economie en de samenleving zo beperkt mogelijk te houden, is donderdagavond een wetsvoorstel goedgekeurd in de plenaire vergadering van het parlement.


Ook binnen de bevoegdheden van Justitie heeft vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne gewerkt aan verschillende maatregelen om de impact van de energiecrisis op de gezinnen en de bedrijven in moeilijkheden te beperken. Voor burgers wordt voorzien in een tijdelijke verhoging van de inbeslagnamedrempel met 20%. Dit betekent dat mensen die onderworpen zijn aan een loonbeslag een groter deel van hun inkomen kunnen behouden. Dit moet ervoor zorgen dat hun koopkracht gewaarborgd blijft en zij niet nog dieper in de schulden raken.


Ondernemingen met energieschulden krijgen bescherming
Voor ondernemingen met energieschulden wordt voorzien dat private schuldeisers en institutionele schuldeisers zoals de fiscus of de sociale zekerheid geen faillietverklaring kunnen vorderen bij de ondernemingsrechtbank, rekening houdend met de voorziene anti-misbruikvoorwaarden. Enkel het openbaar ministerie of een bewindvoerder aangeduid door de rechtbank kunnen dit nog, of wanneer de onderneming wordt doorverwezen door de Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden.


Ten tweede zorgen we ervoor dat ondernemingen die geconfronteerd worden met beslag op roerende goederen door energiebedrijven, omdat zij de energiefactuur niet meer kunnen betalen, hiervan de opheffing kunnen vragen. Bedrijven met schulden door de hoge energieprijzen worden dus beter beschermd.


Voorwaarden om misbruik te voorkomen
Indien ondernemingen met energieschulden kampen, moeten ze naar de beslagrechter stappen om van deze maatregelen gebruik te kunnen maken. De beslagrechter zal nagaan of de onderneming aan de voorwaarden voldoet. Deze werkwijze met voorwaarden en controle door de beslagrechter moet misbruiken voorkomen. Ondernemingen moeten hun energiefacturen immers in de mate van het
mogelijke betalen. Indien dit niet gebeurt, blijven de verwijlintresten immers lopen. De maatregelen gaan in bij publicatie in het Belgisch Staatsblad en gelden tot 31 december 2022. Deze termijn kan worden verlengd door de regering.


De voorwaarden houden onder meer in dat de onderneming opgericht moet zijn voor 24 februari 2022, de dag waarop Rusland Oekraïne binnenviel. Het bedrijf mag geen grote fiscale of RSZ-schulden hebben zonder afbetalingsplan. Verder moet de energieprijs die men betaalt minstens het dubbele zijn in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en moet het energieverbruik minstens 3% van de toegevoegde
waarde van het bedrijf bedragen. Door deze voorwaarden kan ervoor gezorgd worden dat de steunmaatregelen toegepast worden in het voordeel van bedrijven die gezond waren voor de crisis en hiermee deze moeilijke periode kunnen overbruggen.


Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne:
“Door de torenhoge energieprijzen zitten veel gezinnen en bedrijven in moeilijkheden. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij door deze tijdelijke crisis permanent in de problemen geraken. De overheid doet op alle vlakken haar best om hieraan te verhelpen. Ook Justitie doet haar deel. Gezinnen die het moeilijk hebben om hun
energiefacturen te betalen, mogen niet nog dieper geduwd worden door overdreven loonbeslag. Daarom grijpen we in. En ook ondernemingen moeten we alle kansen geven om solvabel te blijven in tijden van zware energiefacturen. Ik laat in ieder geval niet toe dat energieleveranciers nu moeilijk gaan doen om de betaling van hoge energiefacturen op te eisen van gezonde bedrijven waarvan het water aan de lippen
staat.”