Nieuwe online databank voor gerechtsdeskundigen, vertalers en tolken blijkt groot succes

Meer dan 100.000 opzoekingen in zes maanden tijd


Wie een erkende gerechtsdeskundige, een vertaler of een tolk zoekt, hoeft daarvoor sinds 18 maart niet meer fysiek bij de rechtbank aan te kloppen. Sinds die dag is het nationaal register van gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers/tolken online beschikbaar via Just-on-web.be. Het digitaliseren van de databank was iets waar de beroepsfederaties al meer dan tien jaar om vroegen. “Zes maanden na de lancering mogen we van een succes spreken. In die periode gebeurden al 107.000 opzoekingen, wat neerkomt op gemiddeld 1.000 per werkdag”, duidt vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Hij maakte deze cijfers dit weekend bekend tijdens een evenement voor het tienjarig bestaan van Lextra Linqua, de beroepsvereniging van vertalers-tolken, waar hij digitaal aanwezig was.


De digitale omwenteling binnen justitie is volop aan de gang. Steeds meer applicaties en tools, die bijdragen aan het sneller, menselijker en straffer maken van justitie, zien het levenslicht via Just-on-web. Zo liet Justitie de digitale nationale databank voor gerechtsdeskundigen en vertalers/tolken openstellen voor het grote publiek. Dat kwam geen moment te vroeg. Want tot voor kort lag er per rechtbank een papieren lijst waarin men manueel op zoek moest gaan naar een vertaler of een tolk. Dat was tijdrovend, niet klantvriendelijk en bovendien was de lijst vaak niet up-to-date.


Mogelijk sinds 2014, maar nooit uitgevoerd
Daarom vroegen de beroepsverenigingen van de gerechtsdeskundigen en vertalers/tolken terecht al meer dan tien jaar een nationale databank die online consulteerbaar is voor alle burgers, bedrijven en overheidsinstellingen. Die mogelijheid was reeds sinds 2014 bij wet voorzien, maar er werd nooit uitvoering aan gegeven. Minister Van Quickenborne, die volop inzet op digitalisering, maakte van deze belofte een realiteit. Niet alleen 2.600 vertalers en tolken maar ook meer dan 2.150 gerechtsdeskundigen staan momenteel geregistreerd in de databank. Het gaat om erkende deskundigen die aan bepaalde vastgelegde criteria voldoen om hun expertise, kwaliteit en kennis te controleren en garanderen.


1.000 consultaties per werkdag
“Zes maanden na de start van de online de databank, kunnen we zeer goede cijfers voorleggen. Er zijn al meer dan 107.000 opzoekingen gebeurd, waarvan 78% voor een vertaler of tolk en 22% voor een gerechtsdeskundige”, duidt minister Van Quickenborne. Hij stelde de resultaten dit weekend, via videoconferentie, voor tijdens een evenement ter ere van het tienjarig bestaan van Lextra Lingua, de beroepsvereniging voor vertalers en tolken.


“Als we het aantal opzoekingen bekijken, gaat het over gemiddeld 1.000 consultaties per werkdag. Dat is een stevig begin, maar de databank zal nog veel meer ingeburgerd raken. Het toont de kracht en klantvriendelijkheid van digitalisering. Het vinden van een kwalitatieve en erkende deskundige, vertaler of tolk gebeurt nu veel vlotter en doelgerichter. Dit is een positieve zaak voor alle partijen en het draagt bij aan een snellere en menselijkere rechtsgang”, aldus vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. De vertalers, tolken en deskundigen worden bovendien niet alfabetisch maar wel op willekeurige wijze weergegeven, zodat iedereen even veel kans maakt om aangesteld te worden.