Justitie betaalt deskundigen veel sneller via applicatie Justinvoice

Justinvoice, de onlineapplicatie die justitie begin juni lanceerde om sneller facturen van externe experten zoals vertalers, wetsdokters en gerechtspsychiaters te betalen, blijkt goed te werken. Wie zijn factuur digitaal binnenbrengt via Justinvoice, ziet die doorgaans binnen de 15 dagen betaald. Justitie zet namelijk in op snellere betalingstermijnen van experten. De lange betalingstermijnen brengen de vlotte werking van justitie in het gedrang en zorgen ervoor dat sommige experten geen justitie-opdrachten meer willen aanvaarden. Maar de kentering is ingezet. Zo is de gemiddelde betalingstermijn in de eerste helft van 2022 met 7 dagen gedaald ten opzichte van 2021.

Justitie moet elk jaar gemiddeld zo’n 200.000 facturen betalen voor geleverde prestaties van externe personen zoals vertalers, tolken, wetsdokters, gerechtspsychiaters, slotenmakers, takeldiensten en veel meer. De betalingstermijn is echter lang en bedroeg in 2021 gemiddeld 50 dagen. Dit is te wijten aan de trage procedures via mail of op papier. Per factuur ging heel wat correspondentie heen-en-weer en zeker indien er bepaalde stukken ontbraken. Deze administratieve rompslomp bracht de vlotte werking van Justitie in het gedrang. Heel wat experten namen liever geen opdrachten voor justitie meer aan vanwege de trage betalingen. Op die manier dreigt niet enkel een vertraging van de rechtsgang maar ook een tekort aan experten.

Digitalisering als hefboom

Om snellere betalingen te bekomen, lanceerde vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne begin juni de onlineapplicatie Justinvoice. Dit is een van de vele digitale tools die de voorbije maanden zijn gelanceerd op de centrale toegangspoort van justitie, justonweb.be, in het kader van de digitaliseringsgolf. Op Justinvoice kunnen deskundigen hun factuur digitaal indienen. Deze automatisering moet als hefboom dienen om de ambitie van een maximale betalingstermijn van 30 dagen waar te maken. Dankzij Justinvoice verloopt de doorstroming naar de taxatiebureaus veel vlotter en is er veel minder onderlinge correspondentie nodig, omdat alle nodige stukken aanwezig moeten zijn om een factuur in te dienen.

Ongeveer anderhalve maand na de lancering van Justinvoice zijn reeds meer dan 2.100 facturen digitaal ingediend door 524 individuele deskundigen. Het gaat voornamelijk om gerechtsdeskundigen, vertalers en tolken. De betalingstermijn voor via Justinvoice ingediende facturen is doorgaans minder dan vijftien dagen. Nu het systeem goed blijkt te werken, worden andere beroepsgroepen aangespoord om Justinvoice te promoten onder hun leden.

Ook algemene betalingstermijn daalt

Naast de lancering van Justinvoice zijn ook de procedures bij de taxatiebureaus en vereffeningsbureaus vereenvoudigd en aangescherpt, eveneens met als doel de betalingen sneller te doen verlopen. Ook dit heeft een positief effect, want in de eerste helft van 2022 is de gemiddelde betalingstermijn voor alle facturen met 7 dagen verminderd in vergelijking met 2021. Het gaat wel nog steeds om een gemiddelde termijn van 43 dagen, ten opzichte van 50 dagen in 2021. In 2022 is wel 70% van alle ingediende facturen betaald binnen de 30 dagen na ontvangst bij het desbetreffende taxatiebureau. In 2021 was dit gemiddeld nog 53.4%.

Er is dus nog steeds een betalingsachterstand weg te werken, maar die is al aanzienlijk kleiner dan in 2021. De eerste statistieken van Justinvoice wijzen erop dat justitie op de goede weg is om de lange betalingstermijnen sterk terug te dringen. Minister Van Quickenborne roept de experten op met wie justitie samenwerkt om facturen zo veel mogelijk digitaal via Justinvoice in te dienen.

Nog verder optimaliseren

Momenteel wordt ook een dashboard ontwikkeld waarbij alle ingediende facturen via Justinvoice veel beter gemonitord kunnen worden. Via datamanagement zal veel gerichter personeel en middelen ingezet kunnen worden om de betaaltermijnen te verbeteren. In de toekomst worden ook de opdrachtgevers zoals de onderzoeksrechters en/of procureurs aangesloten op Justinvoice, zodat zij de facturen digitaal kunnen goedkeuren, wat een nog snellere afhandeling en betaling moet teweegbrengen.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “De hoge betaalachterstand is onaanvaardbaar. Justitie kan rekenen op uitstekende experten en deskundigen maar moet die ook tijdig betalen. Dit is niet meer dan normaal en bovendien dreigt justitie daardoor uitstekende krachten te verliezen. De lancering van de applicatie Justinvoice met betalingstermijn van minder 15 dagen toont nu al aan dat digitalisering justitie veel sneller en klantvriendelijker maakt.

Perscontact:

Sander Maenhoudt

Woordvoerder

sander@teamjustitie.be

+32 484 29 77 37