Elektronisch neergelegde documenten bij hoven en rechtbanken overschrijdt kaap van 1 miljoen

Digitale tool raakt steeds meer ingeburgerd

In 2021 zijn 1.1 miljoen documenten digitaal neergelegd bij de hoven en rechtbanken in ons land. Daarmee is de doelstelling van vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne ruimschoots overtroffen. Het digitaal neerleggen van stukken, conclusies, brieven en verzoekschriften kan door middel van e-Deposit. Het is intussen stevig ingeburgerd in alle burgerlijke rechtbanken. Tegen eind 2022 moet deze werkwijze ook op alle strafrechtbanken geïmplementeerd zijn.

Digitalisering van justitie is één van de speerpunten waarop de federale regering hard inzet. Niet als doel op zich, wel als middel om justitie sneller, menselijker en straffer te maken. In 2017 bijvoorbeeld werd nog geen enkel stuk digitaal neergelegd op een rechtbank in ons land. Dat kon enkel op papier bij een bezoek aan de griffie, in sommige gevallen zelfs verplicht in achtvoud zoals bij de ontbinding van een huurcontract. Het was dan nog wachten op de nodige stempels en de griffier die het juiste papieren dossier moest gaan zoeken. Het zorgde voor een enorm tijdsverlies zowel bij de advocatuur, de burger als de griffiers. Maar daar is sinds 2018 verandering in gekomen dankzij e-Deposit.

Sindsdien kunnen conclusies, stukken ter staving van een dossier en brieven digitaal worden neergelegd in de burgerlijke rechtbanken, ondernemingsrechtbanken, arbeidsrechtbanken en de hoven. In 2018 waren er 92.343 neerleggingen en in 2019 liep dat op tot 367.657. Eind 2020 stapten de vredegerechten mee in het systeem. Mede daardoor steeg het aantal neerleggingen in 2020 al tot 854.269. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wou voor 2021 de kaap van 1 miljoen ronden en dat getal is alvast ruimschoots overstreden. In 2021 ging het al om 1.102.367 neerleggingen, meer dan 25% van het totaal aantal.

Bij het begin van de coronacrisis konden advocaten en burgers ook verzoekschriften neerleggen via e-Deposit. Dit werd in september 2021 volledig verankerd in de wet. Wie de rechter bijvoorbeeld vroeg om een huurovereenkomst te ontbinden of voorlopige bewindvoering op te starten voor een familielid, hoefde zich niet meer te verplaatsen. Op de griffie van het hof van beroep in Antwerpen bijvoorbeeld worden momenteel al 75% van de verzoekschriften digitaal ingediend. Voor de uitbraak van de coronacrisis was dit nog allemaal op papier. De digitalisering zorgt voor een massa minder papierverspilling en een veel hogere efficiënte. Advocaten en burgers kunnen nu 24/7 stukken neerleggen en hoeven geen rekening meer te houden met de openingsuren van de griffie.

Tegen eind 2022 wil minister Van Quickenborne ervoor zorgen dat ook alle strafrechtbanken aangesloten zijn op e-Deposit. Hiervoor was meer tijd nodig wegens het ontbreken van een inventarissysteem. De ontwikkeling van e-Inventaris is hier de oplossing voor en daar wordt nu volop aan gewerkt. Vanaf dan zullen alle rechtbanken met e-Deposit werken en zijn we alweer een stap dichter bij de volledige digitalisering van justitie.

Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: “De digitale trein raakt eindelijk op snelheid bij justitie. Op korte tijd raakte het digitaal indienen meer en meer ingeburgerd. Elke burger en advocaat moet op termijn alle stukken digitaal kunnen neerleggen. Daarom doen we volop verder om de laatste obstakels weg te werken. Ook voor de griffiers scheelt het heel wat in administratieve werklast. Zo is er bij de rechtbanken meer tijd om de mensen kwalitatief bij te staan en vooruit te helpen.”

Perscontact:

Edward Landtsheere

Woordvoerder

edward@teamjustitie.be

+32 479 44 93 29