Justitie beschermt burgers en bedrijven in moeilijkheden door hoge energiefactuur

De ministerraad keurde vrijdag een koninklijk besluit van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne goed tot verlenging van een pakket aan energiemaatregelen in het domein van Justitie, om de impact van de energiecrisis op gezinnen en bedrijven in moeilijkheden zo beperkt mogelijk te houden. Het gaat om verschillende maatregelen die in het kader van de begrotingsopmaak door de regering werden vastgelegd en in oktober door het parlement werden goedgekeurd. Deze wet voorziet dat de drempels voor loonbeslag bij burgers worden verhoogd. Ook bedrijven met energieschulden krijgen een moratorium op faillissement en kunnen de opheffing bekomen van een beslag uitgelokt door een energieleverancier.


Om de impact van de energiecrisis op de economie en de samenleving zo beperkt mogelijk te houden, werd half oktober een wetsvoorstel goedgekeurd in de plenaire vergadering van het parlement. Deze wet bevat verschillende tijdelijke maatregelen binnen de bevoegdheid van de minister van Justitie om gezinnen en bedrijven in moeilijkheden beter te beschermen. Deze maatregelen lopen normaal af op 31 december 2022. Vermits de huidige energiecrisis verder aanhoudt en met de winterperiode in het verschiet, is het dan ook belangrijk om deze maatregelen te verlengen. Met het koninklijk besluit dat vandaag door de ministerraad werd goedgekeurd, worden de maatregelen verlengd tot 31 maart 2023.


Voor burgers zal de tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bovendien met 30% verhoogd worden in plaats van met 20% zoals in de wet is voorzien. Deze bijkomende verhoging is nodig om de verhoogde energieprijzen in de winterperiode te compenseren. Dit betekent dat mensen die onderworpen zijn aan een loonbeslag een groter deel van hun inkomen kunnen behouden. Dit moet ervoor zorgen dat hun koopkracht gewaarborgd blijft en zij niet nog dieper in de schulden raken.


Ondernemingen met energieschulden krijgen bescherming
Voor ondernemingen met energieschulden wordt voorzien dat private schuldeisers en institutionele schuldeisers zoals de fiscus of de sociale zekerheid geen faillietverklaring kunnen vorderen bij de ondernemingsrechtbank, rekening houdend met de voorziene anti-misbruikvoorwaarden. Enkel het openbaar ministerie of een bewindvoerder aangeduid door de rechtbank kunnen dit nog, of wanneer de onderneming wordt doorverwezen door de Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden.


Bovendien zorgen we ervoor dat ondernemingen die geconfronteerd worden met beslag op roerende goederen door energiebedrijven, omdat zij de energiefactuur niet meer kunnen betalen, hiervan de opheffing kunnen vragen. Bedrijven met schulden door de hoge energieprijzen worden dus beter beschermd.


Voorwaarden om misbruik te voorkomen
Indien ondernemingen met energieschulden kampen, moeten ze naar de beslagrechter stappen om van deze maatregelen gebruik te kunnen maken. De beslagrechter zal nagaan of de onderneming aan de voorwaarden voldoet. Deze werkwijze met voorwaarden en controle door de beslagrechter moet misbruiken voorkomen. Ondernemingen moeten hun energiefacturen immers in de mate van het mogelijke betalen. Indien dit niet gebeurt, blijven de verwijlintresten immers lopen. De voorwaarden houden onder meer in dat de onderneming opgericht moet zijn voor 24 februari 2022, de dag waarop Rusland Oekraïne binnenviel. Het bedrijf mag geen grote fiscale of RSZ-schulden hebben zonder afbetalingsplan. Verder moet de energieprijs die men betaalt minstens het dubbele zijn in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en moet het energieverbruik minstens 3% van de toegevoegde waarde van het bedrijf bedragen. Door deze voorwaarden kan ervoor gezorgd worden dat de steunmaatregelen toegepast worden in het voordeel van bedrijven die gezond waren voor de crisis en hiermee deze moeilijke periode kunnen overbruggen.


Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: “Door de huidige energiecrisis blijven veel gezinnen en bedrijven in moeilijkheden zitten. We moeten hen zo veel mogelijk door deze precaire periode loodsen. De overheid zet hiervoor op alle vlakken de zeilen bij, ook vanuit Justitie. We hebben ervoor gezorgd dat gezinnen die het moeilijk hebben om hun energiefacturen te betalen, niet meteen nog dieper geduwd worden door overdreven loonbeslag. Ook ondernemingen gaven we meer bescherming, doordat private en institutionele schuldeisers geen faillietverklaring meer kunnen vorderen. Deze maatregelen liepen tot eind 2022, maar we hebben besloten deze maatregelen te verlengen.”