Minister lanceert afbetalingsplan voor verkeersboetes

Maatregel nadat steeds meer gezinnen betalingsmoeilijkheden ondervinden

Steeds meer gezinnen krijgen moeilijkheden om verkeersboetes te betalen nadat ze een verkeersovertreding begingen. Dit is ongetwijfeld een gevolg van de snel stijgende energieprijzen, de inflatie en de dalende koopkracht. Daarom heeft vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne beslist om afbetalingsplannen voor verkeersboetes mogelijk te maken. Een aanvraag voor een afbetalingsplan indienen zal in de loop van het najaar kunnen via just-on-web.be. Het reeds bestaande systeem van afbetalingsplannen voor strafrechtelijke minnelijke schikkingen – zoals voor verboden wapenbezit – wordt bovendien gedigitaliseerd. 

Een verkeersboete moeten betalen na een verkeersovertreding is nooit leuk. Een goed werkend sanctioneringbeleid rond verkeersinbreuken is echter noodzakelijk. België doet het op vlak van verkeersveiligheid namelijk slecht in vergelijking met de buurlanden. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers per miljoen inwoners ligt duidelijk hoger in ons land. In de huidige economische situatie, ingegeven door de ontsporende energieprijzen, is een verkeersboete krijgen echter extra zuur geworden. Meer en meer gezinnen krijgen moeilijkheden om die verkeersboetes op tijd en in één keer te betalen. Wie de betalingstermijn overschrijdt, riskeert bovendien extra kosten te moeten betalen.  

Bijkomende impact beperken 

Dit zorgt ervoor dat gezinnen die het al moeilijk hebben, nog dieper in de problemen raken. Het treft niet enkel de verkeersovertreder, maar bij uitbreiding het hele gezin. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft begrip voor mensen die met betalingsproblemen kampen en wil de bijkomende impact ten tijde van de energiecrisis zo veel mogelijk beperken. Bovendien wil hij niet dat kinderen de dupe zijn van het rijgedrag van de ouders. Daarom besliste de minister om afbetalingsplannen mogelijk te maken voor verkeersinbreuken, met name voor minnelijke schikkingen door het politieparket en onmiddellijke inningen door de politie. Een aanvraag tot een afbetalingsplan indienen zal in de loop van het najaar kunnen via www.just-on-web.be.  

Maximaal over 6 maanden 

Alles verloopt via een digitaal formulier en de betaling zal maximaal over 6 maanden verspreid kunnen worden, met een vrij te kiezen maandelijkse vervaldag. Een minimumbedrag is niet vereist. Wel moet de overtreder tijdig een afbetalingsplan aanvragen, namelijk in de fase van de onmiddellijke inning, de minnelijke schikking of een rappel. Zodra een overtreding is geëvolueerd naar een bevel tot betalen, is dit niet langer mogelijk. De digitale oplossing laat toe om een afbetalingsplan aan te vragen tot maximaal 3.000 euro. Voor hogere bedragen moet de overtreder een aanvraag doen bij het Contact Center en wordt een manuele procedure opgestart. De afbetalingsplannen zijn overigens geheel vrij van interest.   

Ook digitalisering bij strafrechtelijke minnelijke schikkingen 

Voor strafrechtelijke minnelijke schikkingen door het parket, bijvoorbeeld wegens een winkeldiefstal of verboden wapendracht, zijn afbetalingsplannen al langer mogelijk. Een aanvraag indienen moet op dit moment echter nog schriftelijk. Dit wordt nu ook gedigitaliseerd op just-on-web en dat zal als eerste gebeuren, in de loop van de maand oktober. Daarna volgen de onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen voor verkeersinbreuken.   

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie:Een verkeersboete moeten betalen is natuurlijk nooit leuk. Maar op een moment dat heel wat gezinnen te kampen hebben met stijgende energieprijzen is het extra zuur als er een verkeersboete in de bus valt. Justitie heeft begrip voor mensen met betalingsmoeilijkheden. Men kan al een afbetalingsplan krijgen voor strafrechtelijke boetes. Voor de gewone verkeersboetes, die doorgaans kleinere bedragen zijn, was dit toch niet het geval. Toch merken we dat heel wat mensen contact opnemen met ons contact center met de vraag of dit kan. Daarom willen we deze mogelijkheid uitwerken zodat men dit digitaal kan aanvragen.”  

Perscontact:

Edward Landtsheere

Woordvoerder

edward@teamjustitie.be

+32 479 44 93 29