Justitie strijkt neer op metalfestival Alcatraz met wervingscampagne ‘Aan de bak in den bak’

Ontsnap uit Alcatraz en win een meet & greet met de artiesten 

Te midden van een line-up vol zwaar gitaargeweld verwelkomt het Kortijkse metalfestival Alcatraz dit weekend bijzondere gasten. Justitie gaat namelijk aan de slag op het festivalterrein, in het kader van de aanwervingscampagne ‘Aan de bak in den bak’. De gevangenissen en detentiehuizen zoeken heel wat nieuwe collega’s, niet enkel voor de klassieke functie van bewakingsassistent (cipier in de volksmond) maar ook jobs als detentiebegeleider, maatschappelijk assistent, verpleger en psycholoog. Festivalgangers die erin slagen om het ontsnappingsspel ‘Escape from Alcatraz’ tot een goed einde te brengen, kunnen een meet & greet winnen met een van de artiesten.  

Bij de bouw van de gevangenissen in ons land in de 19e eeuw stond detentie voornamelijk in het teken van isoleren en bewaken van gedetineerden. De visie erachter was dat mensen tot moreel inkeer komen als ze opgesloten zitten binnen een zeer strikt veiligheidsregime van persoonlijke isolatie. Deze visie is intussen al lang achterhaald. De hoge recidivecijfers, 70% van de gedetineerden komt na vrijlating ooit opnieuw voor een rechter, bewijzen dat louter opsluiten niet werkt. Daarom kregen penitentiair beambten of cipiers reeds een breder takenpakket, met meer begeleidingsopdrachten bovenop het bewakingsaspect. Dit moet gedetineerden beter voorbereiden op hun vrijlating.  

Echter, de combinatie van deze opdrachten is steeds complexer geworden. Een modern gevangenisbeleid moet voorzien in nog meer begeleiding op maat om re-integratie van gedetineerden te bevorderen en recidive te vermijden. Binnen het ruime takenpakket van het overbevraagde gevangenispersoneel is er onvoldoende ruimte voor zinvolle detentie, werken aan re-integratie en vermijden van recidive. Daarom is beslist om deze taken op te splitsen in twee functies, met enerzijds veiligheidsassistenten en anderzijds detentiebegeleiders. Minister Van Quickenborne voert deze nieuwe visie uit met een Koninklijk Besluit, dat op 20 juli 2022 werd ondertekend. Dit maakt de nieuwe visie op strafuitvoering ook praktisch uitvoerbaar.  

Detentiebegeleiders: vanaf dag één werken aan re-integratie 

De veiligheidsassistent staat vooral in voor bewaking, controle en observatie om de algemene veiligheid van iedereen binnen de gevangenis ter garanderen. De detentiebegeleider daarentegen heeft de specifieke opdracht om gedetineerden vanaf dag 1 te begeleiden naar de uiteindelijke terugkeer naar de samenleving. Momenteel start deze begeleiding pas wanneer de vrijlating in zicht is. De detentiebegeleider staat in voor het motiveren en begeleiden van gedetineerden. Hij of zij is ook actief betrokken bij de activiteiten van de gedetineerden zoals tewerkstelling, sport, ontspanning, opleiding en koppelt hierover terug naar de medewerkers van de psychosociale diensten, hulpverleners, zorgequipes en directie. De interactie met gedetineerden staat voorop, om zo meer inzicht in hun gedrag maar ook hun noden te krijgen. Zo zal de detentiebegeleider de gedetineerde ondersteunen in de uitvoering van zijn individueel detentieplan, waardoor zo snel mogelijk gewerkt kan worden aan de onderliggende problematieken die voor recidive zouden kunnen zorgen. 

De functies van veiligheidsassistent en detentiebegeleider zijn complementair aan elkaar. De implementatie van deze nieuwe functies draagt niet enkel bij tot een zinvolle detentie maar ook tot de arbeidstevredenheid van het personeel in de gevangenissen. De opsplitsing van functies zorgt ervoor dat het personeel zich kan toespitsen op de taken die in lijn liggen met hun opleiding. Hierdoor haalt men een grotere voldoening uit de job. Deze functiedifferentiatie wordt gefaseerd ingevoerd, in de eerste fase in de nieuwe gevangenissen van Haren, Dendermonde en de detentiehuizen.  

In heel wat andere gevangenissen is men ook op zoek naar extra bewakingsassistenten, maatschappelijk assistenten, verplegend personeel en psychologen.  Deze vacatures worden via een versnelde aanwervingsprocedure ingevuld, waarbij geschikte kandidaten binnen enkele weken aan de slag kunnen. Dit is op basis van eenjarig contract dat met een jaar verlengd kan worden. Het gaat onder meer over vacatures in de gevangenissen van Antwerpen, Beveren, Brugge, Gent, Leuven Hulp, Leuven Centraal, Hoogstraten, Mechelen, Hasselt, Merksplas, Turnhout en Oud-Dendermonde.  Solliciteren kan op www.werkenbijjustitie.be

Justitie op Alcatraz 

Om de aanwervingscampagne kracht bij de zetten, werd de campagne ‘Aan de bak in den bak’ gelanceerd. Daarbij gaat Justitie actief op zoek naar potentiële kandidaten. Dit weekend strijkt justitie daarom neer op het festival Alcatraz in Kortrijk. Festivalgangers krijgen er de nodige informatie over de jobinhoud, de vacatures in de verschillende gevangenissen en hoe ze kunnen solliciteren. Ook minister Vincent Van Quickenborne tekent present op het festival, niet enkel als muziekliefhebber maar ook om zijn aanwervingscampagne te ondersteunen. Om de wervingscampagne extra in de verf te zetten, kunnen festivalgangers er bovendien een meet & greet winnen met verschillende internationale artiesten. Daarvoor moeten ze het ontsnappingsspel ‘Escape from Alcatraz’ zien op te lossen, aan de hand van quizvragen over justitie en Alcatraz. Wie de vragen juist heeft, maakt kans op een meet & greet met zijn of haar favoriete artiest. 

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “Er is krapte op de arbeidsmarkt. Niet alleen bedrijven zijn op zoek naar geschikte kandidaten voor hun vacatures, ook bij Justitie is dit het geval. Daarom hebben we voor het eerst de aanwervingsprocedures drastisch versneld en gaan we veel actiever op zoek naar de geschikte mensen. Dat moeten we op de juiste plaats doen. Ik ben er zeker van dat we die kandidaten bij uitstek tussen de metalfans gaan vinden. Ik ken het metalpubliek goed: het zijn mensen die willen bijdragen aan een betere samenleving en hun medemens willen helpen. Dat zijn net de profielen die we zoeken. Heel wat festivalgangers zullen niet enkel een weekend vol metalplezier vinden op Alcatraz, maar ook een nieuwe roeping om aan de bak te gaan in den bak.”