Gedetineerden helpen mee aan renovatie Brusselse Justitiepaleis

In het Justitiepaleis in Brussel zijn gedetineerden uit de gevangenis van Nijvel al anderhalve maand aan het werk. Ze voeren schilderwerken uit aan de verouderde lokalen van de Directie Beveiliging van de federale politie. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne bracht maandagmorgen een bezoek aan de werken. Hij zet volop in op tewerkstelling van gedetineerden omdat dit een ideale manier is om veroordeelden opnieuw op het rechte pad te krijgen. Het geeft de gedetineerden de kans om zich voor te bereiden op een succesvolle re-integratie.

Het Brusselse Justitiepaleis dateert van 1883 en is een van de meest iconische gebouwen van het land. Toentertijd was het Justitiepaleis het grootste bouwwerk van Europa. De tand des tijds heeft echter zijn stempel gedrukt op het gebouw. De ruimtes zijn sterk verouderd en vertonen tal van mankementen. De renovatiewerken aan het sinds 2001 beschermde monument zijn een werk van lange adem. Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel investeert volop om het gebouw in zijn eer te herstellen en verder te renoveren.

Lokalen van De Directie Beveiliging in slechte staat

Een van de diensten die lijdt onder de slechte staat van het Justitiepaleis is de Directie Beveiliging (DAB), een onderdeel van de federale politie. Deze dienst staat in voor de bewaking, de algemene veiligheid en het overbrengen van gedetineerden naar de zittingszalen. De toestand van hun lokalen liet te wensen over en had een negatieve impact op de werkomstandigheden en het welzijn op de werkvloer. Het tastte bovendien de beroepstrots aan. Om dit aan te pakken en de lokalen grondig op te frissen, werkte de Directie Beveiliging samen met Cellmade, het tewerkstellingsplatform van het gevangeniswezen. Het is de eerste keer dat de politie beroep doet op het werk van gedetineerden via Cellmade. Vier gedetineerden onder wie twee met beroepservaring in schilderwerken werden grondig gescreend op vlak van onder meer ingesteldheid en veiligheid. Ze bevinden zich bijna aan het einde van hun straf en zijn gemotiveerd om hun leven in handen te nemen.

Van argwaan tot vertrouwen

De gedetineerden zijn op 29 mei gestart met de schilder- en plamuurwerken. Ze presteerden samen reeds 800 werkuren en hebben er nog zo’n 200 voor de boeg. Ze werken volgens een 40-urenweek. Zowel de kleedkamers, rustruimte, de gangen als de doorgangscellen worden onder handen genomen. Ze startten met verwijderen van het oud behangpapier, plamuurden scheuren en barsten dicht en gingen finaal over tot schilderen.  Af en toe wordt ook in het weekend gewerkt omdat de doorgangscellen dan beschikbaar zijn om onder handen te nemen.

De gedetineerden kunnen onder vrij soepel toezicht werken. Ze zijn namelijk goed gescreend door zowel de gevangenisdirectie als de politie. Zelf zijn de gedetineerden bijzonder gemotiveerd om zich aan de strikte regels te houden en zo het vooruitzicht van hun vrijlating niet in gevaar te brengen. Initieel was er bij sommigen onder de politiemensen enig argwaan uit veiligheidsoverwegingen, maar die is intussen verdwenen. Het onderlinge vertrouwen groeide snel en de samenwerking loopt gesmeerd. Er werd bovendien snel vooruitgang geboekt en het resultaat mag gezien worden. De lokalen zijn veel aangenamer om in te werken en in te vertoeven. De gedetineerden hebben zo bijgedragen aan een positievere werksfeer bij de dienst.

Het Brusselse Justitiepaleis is niet het enige gebouw waar gedetineerden schilder- of andere verbouwingswerken uitvoeren. Eerder hebben gedetineerden van de gevangenis van Oudenaarde al schilderwerken in het gerechtsgebouw van Oudenaarde uitgevoerd. Binnen de gevangenismuren wordt standaard beroep gedaan op gedetineerden om schilderwerken en andere kleine renovatiewerken op te nemen. Maar ook buiten de gevangenismuren worden steeds meer gedetineerden ingeschakeld in gebouwen van justitie. Momenteel zijn bijvoorbeeld gedetineerden van de boerderijgevangenis in Ruiselede bezig met schilderwerken in het toekomstige detentiehuis in Kortrijk. Ook de schilderwerken in de nieuwe gevangenis van Haren gebeuren door gedetineerden via Cellmade.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “Justitie zet volop in op zinvolle detentie. Dit betekent kansen aanreiken en zorgen dat gedetineerden beter uit de gevangenis komen dan ze erin gingen. Deze onuitgegeven samenwerking tussen Cellmade en de politie zorgt ervoor dat gedetineerden zich nuttig maken én voelen en een eerlijke stiel leren. Het is bovendien een knelpuntberoep dus ze kunnen na vrijlating onmiddellijk aan de slag. Dit is een win-winsituatie voor de gedetineerden, justitie, de Directie Beveiliging en de maatschappij in het algemeen.”

Odile Somville, directrice van de gevangenis van Nijvel: “Dit initiatief is zinvol en beoogt zowel een geslaagde re-integratie na een periode van detentie als een symbolische samenwerking tussen de gedetineerden en de politie.”

Bernard Devos, van de Directie beveiliging van het Justitiepaleis Brussel: “Dit project, dat de sociale re-integratie van gedetineerden bevordert door hen een stiel aan te leren, en zo elk van hen een nieuwe kans biedt, komt perfect overeen met de waarden van de Directie Beveiliging (DAB) van de Federale Politie. Door deze samenwerking tussen gedetineerden en politiediensten te ondersteunen, krijgt de visie van een politiemacht die gericht is op en ingebed in de samenleving haar volle betekenis.”

Perscontact:

Edward Landtsheere

Woordvoerder

edward@teamjustitie.be

+32 479 44 93 29