Veiligheid van de Staat gaat voluit voor nieuwe partnerschappen

De Veiligheid van de Staat (VSSE) organiseert de eerste Intelligence Day in haar geschiedenis. Aan haar genodigden – academici, sectorfederaties en organisaties van het middenveld – wil de VSSE een inkijk geven in haar werkwijze, bevoegdheden en competenties. Hiermee wil de VSSE nieuwe partnerschappen aangaan om de voeling met het terrein verder te verstevigen en haar diensten ruimer aan te bieden aan de bedrijfswereld, het middenveld en academici.

Uit een klantenbevraging bleek bovendien dat de partners van de VSSE nood hebben aan vaste contactpersonen waar men terecht kan met vragen en met wie men in vertrouwen informatie kan uitwisselen. Daarom worden op de Intelligence Day de nieuwe Front Offices voorgesteld.

Jaak Raes, administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat: “Sinds mijn aantreden streef ik met mijn dienst naar meer transparantie en openheid. De Front Offices die geografisch verdeeld zijn over de provincies zullen daarin een belangrijke rol spelen. Ze zijn het nieuwe gezicht van de VSSE, de ‘diplomatieke’ dienst die in de relaties met de bestaande en de nieuwe partners een grotere eenvormigheid zal nastreven.”

De Front Offices werden opgericht om de VSSE ook een gezicht te geven op lokaal en regionaal niveau. Behalve met de traditionele veiligheidspartners zoals de lokale politie of lokale parketten, onderhouden de vertegenwoordigers van de VSSE binnen de Front Offices ook contacten met de andere lokale partners (zoals Local Task Forces) alsook met de academische en bedrijfswereld. Dit laatste is uiteraard zeer belangrijk voor de bescherming tegen wetenschappelijke en economische spionage.

Aan de hand van briefings over de werking van de dienst in al zijn aspecten en door te sensibiliseren voor specifieke dreigingen, zullen ze in de eerste plaats aan de beoogde partners uiteenzetten waar de dienst voor staat. Zo zullen ze een bredere basis voor wederzijdse informatie-uitwisseling uitbouwen. Raes: “Het doel is dat de partners vertrouwd raken met de werking, de mogelijkheden en de prioriteiten van de VSSE. Zo kunnen ze inschatten hoe de dienst hen kan ondersteunen en wat ze zelf voor de VSSE kunnen betekenen.”

Daarnaast werken de Front Offices ook aan duurzame contacten met een solide, structurele samenwerking in de informatie-uitwisseling. Daarbij kunnen de verschillende dreigingen zoals spionage en inmenging, terrorisme en radicalisering het voorwerp uitmaken van de samenwerking.

Er zijn in totaal acht Front Offices: vier in Vlaanderen – Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt; drie in Wallonië – Luik, Namen, Bergen. Daarnaast is er een gezamenlijk Front Office die zich buigt over Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant.

Het bestaan van de Front Offices doet geen afbreuk aan de jarenlange uitstekende relaties van de VSSE met de klassieke veiligheidspartners op de daartoe opgerichte platformen. Daarnaast zullen de Front Offices voortaan ook inzetten op synergiën onder meer inzake vorming, human ressource, logistiek en het gebruik van materiaal of van technieken.

Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: “De analyse na de aanslagen maar ook de huidige geopolitieke context leren ons dat we efficiënt moeten samenwerken om de zeer diverse dreigingen die op ons afkomen het hoofd te bieden. De veiligheidsdiensten moeten door lokale samenwerking de dreiging van extremisme nauwgezet opvolgen. Daarnaast weten we dat buitenlandse mogendheden actief bezig zijn met spionage en inmenging in ons land. We versterken daarom de VSSE volop. Vorig jaar maakten we middelen vrij om van 583 mensen te gaan naar 1.000 in 2024. De aanwervingen hiervoor zitten op schema. In mei 2022 waren er al 123 FTE’s bij (totaal 706 FTE’s) mensen bij. We investeren ook in een vernieuwende transparante aanpak. Uiteraard moeten sommige taken van de inlichtingendiensten discreet kunnen gebeuren maar we kiezen voor het credo ‘open waar het kan, gesloten waar het moet’. Daarom is het belangrijk dat de VSSE zich ook ten dienste stelt van bedrijven, de academische wereld en andere partners. De Intelligence Day van vandaag en de oprichting van de Front Offices zijn daarin belangrijke mijlpalen.”

Perscontact:

Edward Landtsheere

Woordvoerder minister Van Quickenborne

edward@teamjustitie.be

+32 479 44 93 29