Databank gerechtsdeskundigen en vertalers-tolken eindelijk digitaal te raadplegen

Tool waar de sector al meer dan 10 jaar om vraagt 

De belangrijkste verzuchting van de sector van gerechtsdeskundigen en vertalers/tolken is een online databank die door iedereen te consulteren is. Daar wordt al meer dan tien jaar om gevraagd. Het wettelijk kader bestaat reeds sinds februari 2014 maar er werd nooit invulling aan gegeven. Tot op heden was enkel per afzonderlijke rechtbank een papieren lijst aanwezig waarin manueel gezocht moest worden. Een weinig klantvriendelijke methode. Daar komt nu verandering in. Op aansturen van vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is de online databank sinds afgelopen vrijdag 18 maart consulteerbaar.  

Justitie is volop bezig met de digitale transformatie. Met het ontsluiten van de online databank van gerechtsdeskundigen en vertalers-tolken wordt opnieuw een stap gezet. Dat komt geen moment te vroeg. Tot voor kort lag er per rechtbank van eerste aanleg een papieren lijst waarin men manueel op zoek moest gaan naar een deskundige. Dat was tijdrovend, onoverzichtelijk en bovendien was de lijst vaak niet up-to-date. Daarnaast was de lijst enkel beschikbaar voor magistraten en gerechtspersoneel maar niet voor het brede publiek. Daarom vraagt de sector al meer dan tien jaar een lijst die online consulteerbaar is voor de burgers.  

Sinds 18 maart is de databank te raadplegen op justonweb.be door zowel burgers, bedrijven als andere overheden. Hiervoor werd 300.000 euro vrijgemaakt. Meer dan 2.000 gerechtsdeskundigen – zoals verkeersdeskundigen of branddeskundigen – en zo’n 2.500 vertalers en tolken staan momenteel geregistreerd. Het gaat om erkende deskundigen die aan bepaalde vastgelegde criteria voldoen om hun expertise, kwaliteit en kennis te controleren en garanderen. Het feit dat nu ook het grote publiek het register kan consulteren, is ook voor de deskundigen een zeer goede zaak.  

Nieuwe bouwstenen voor Just-on-web  

De gerechtsdeskundigen en de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken kunnen via e-Deposit in hun persoonlijk profiel aangeven welke gegevens wel en niet meegedeeld mogen worden in de databank. De zoekresultaten worden eveneens niet alfabetisch maar wel volgens een willekeurig patroon weergegeven. Dit gebeurde op vraag van de beroepsverenigingen zodat alle deskundigen evenveel kans krijgen op een opdracht. Opzoekingen kunnen bovendien specifieker gebeuren, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt.  

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “De digitale transformatie van Justitie pakken we stapsgewijs aan. Niet via een grote revolutie van bovenaf, maar door te luisteren naar de noden van de mensen op het terrein. Deze online databank is iets waar al meer dan 10 jaar om gevraagd wordt. We maken dit nu mogelijk. Voor de bijna 5.000 mensen op deze lijst en de burgers die een beroep op hen willen doen, toont dit hoe digitalisering justitie sneller, efficiënter en klantvriendelijker kan maken.” 

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken vzw (BKVT/CBTI), Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT/UPTIA) en Lextra Lingua Vzw: We zijn blij dat het nationaal register toegankelijk wordt voor het grote publiek. Onze vertalers en tolken zetten steeds alles op alles om de juiste service te verlenen. Dankzij de verschillende criteria waaraan moet worden voldaan, zijn kwaliteit, expertise en vakbekwaamheid steeds gegarandeerd. We hechten hier dan ook enorm veel belang aan.”   

Perscontact :

Edward Landtsheere 

Woordvoerder 

edward@teamjustitie.be 

+32 479 44 93 29