Tolerantiemarges en quota afgeschaft op eerste 7 autosnelwegen

In de strijd tegen verkeersdoden is het belangrijk dat we de pakkans verhogen. Daarom werken politie en justitie samen om tolerantiemarges en quota aan te pakken. We voorzien daarvoor een nationaal verkeersparket. In afwachting daarvan worden er op 7 autosnelwegen waarvan 5 in Wallonië en 2 in Vlaanderen een proefproject opgestart. Deze trajectcontroles zullen vanaf vandaag 24/24 en 7/7 actief zijn. Iemand die 129 km/u rijdt of meer zal op deze plaatsen een boete krijgen.

Justitie en politie willen de verkeersveiligheid in ons land verbeteren. Het aantal verkeersdoden is een cruciale indicator voor de verkeersveiligheid. In 2019 steeg dit opnieuw tot 644 doden. In 2020 vielen er 499 doden te betreuren, een daling die te wijten is aan de coronacrisis.

Met 44 verkeersdoden per miljoen inwoners ligt de verkeersmortaliteit in België echter hoger dan het Europese gemiddelde. We doen het slechter dan onze buurlanden Nederland (31), Duitsland (33) en Frankrijk (39).

Overdreven snelheid

Overdreven snelheid speelt hierin een belangrijke rol. Snelheidscamera’s en trajectcontroles hebben een grote impact op het verminderen van het aantal ongevallen. Uit onderzoek blijkt dat trajectcontroles het aantal dodelijke slachtoffers doen dalen met maar liefst 56%. Vaste snelheidscamera’s zorgen voor een vermindering van de ongevallen met 20%.

Door 24/24 en 7/7 te controleren op de snelheid, kan het aantal verkeersdoden op onze wegen verminderd worden. Daarom wil vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de tolerantiemarges en quota voor snelheidsovertredingen aanpakken.

Tolerantiemarges en quota

Een tolerantiemarge voert een bijkomende snelheidsdrempel in voor het opstellen van een proces-verbaal. Deze drempel ligt hoger dan de wettelijke toegestane snelheid. Pas als de gemeten snelheid deze drempel overschrijdt, stelt de politie een proces-verbaal op. Via quota beperkt men de toestroom van snelheidsovertredingen door een snelheidscamera op bepaalde tijdstippen af te zetten. Het doel van deze maatregelen is om de instroom van het aantal snelheidsovertredingen te beheersen en de capaciteit van het parket niet te overschrijden.

Men mag tolerantiemarges niet verwarren met de technische foutenmarge van de snelheidscamera. Deze foutenmarge blijft ongewijzigd. De technische foutenmarge bedraagt op heden 6km/u voor snelheden onder de 100km/u. Voor snelheden boven de 100km/u bedraagt de technische foutenmarge 6% van de toegelaten snelheid. Op een plaats waar de toegelaten snelheid 120km/u bedraagt, kan men dus een snelheidsboete verwachten wanneer men 129 km/u rijdt of meer.

7 pilootprojecten

Vanaf vandaag begint justitie, in samenwerking met de Federale Wegpolitie, met 5 pilootprojecten in Wallonië en 2 in Vlaanderen. Het doel van deze pilootprojecten is om te meten of de politie en parket de verhoogde instroom aan dossiers kunnen verwerken indien er geen tolerantiemarges of quote worden toegepast.

De minister van justitie Vincent Van Quickenborne, minister Valérie De Bue en Kristiaan Popelier van de Federale Wegpolitie, bezochten één van de pilootprojecten in Nijvel. Waar men vroeger op dit traject pas geflitst werd aan een snelheid vanaf 141 km/u of 147 km/u op de snelheidsmeter in de wagen, zijn er nu geen bijkomende tolerantiemarges meer van toepassing. Wie 129 km/u rijdt of meer op deze plaatsen zal dus een boete ontvangen.

Op basis van een monitoring die werd uitgevoerd op dit traject tussen 1 september en 30 september 2021 in de richting van Nijvel werden 483 bestuurders geflitst die 141 km/u reden of meer en 2.822 bestuurders die 129 km/u reden of meer. Zonder de bijkomende tolerantiemarges flitsen we maandelijks dus meer dan 5 keer zoveel hardrijders.

In Vlaanderen worden twee pilootprojecten opgestart waarbij de trajectcontroles 24/7 en 7/7 actief zullen zijn. Op dit moment zijn de camera’s maar de helft van de tijd actief op deze plaatsen, één op twee weken worden ze uitgeschakeld.

Locaties van de proefprojecten

Wallonië:

• E42 Fleurus – Jemeppe-s-Sambre = NAMUR

• A7/E19 Seneffe – La Louvière = MONS

• A16/E42 Bernissart – Péruwelz = TOURNAI

• A54/E420 Charleroi – Pont-à-Celles = NIVELLES

• A4-E411 Assesse – La Bruyère = BRUXELLES

Vlaanderen:

• E19 LODE CRAEYBECKXTUNNEL = BRUSSEL

• E314 LUMMEN – HALEN = Leuven

Actieve trajectcontroles

Daarnaast zet politie en justitie ook volop in op het activeren van trajectcontroles. Momenteel zijn er 72 actieve trajectcontroles verbonden met de gewestelijke verwekingscentra van de politie. De volgende maanden worden nog 36 trajectcontroles geactiveerd waarvan 12 in Wallonië en 24 in Vlaanderen.

Versterking van politie en justitie

Deze proefprojecten zullen helpen om de effectieve extra werklast bij politie en justitie nauwkeurig in kaart te brengen. Het zal de nodige data verschaffen in aanloop naar de oprichting van een centraal parket voor de verkeersveiligheid die volop in voorbereiding is. Het nieuwe, gecentraliseerde parket zal instaan voor een uniforme administratieve afhandeling van verkeersboetes. Dit zorgt zo voor een efficiëntiewinst bij de politieparketten.

Om de verhoogde toestroom aan dossiers te kunnen verwerken, zet justitie ook volop in op de versterking van de capaciteit van het digitaal inningsplatform Crossborder. Zo zullen er tegen eind 2022 45 medewerkers worden aangeworven op het niveau van het openbaar ministerie en 30 medewerkers op het niveau van de Zetel (Hoven & Rechtbanken).

Met de oprichting van het nationaal verkeersparket wil het Openbaar Ministerie de administratieve werklast bij de politieparketten verlagen. 80% van de verkeersboetes zijn onmiddellijke inningen. Dit zijn veelal eenvoudige dossiers maar nemen wel heel wat tijd in beslag. Door de administratieve afhandeling van verkeersboetes te centraliseren, komt er bij de politieparketten capaciteit vrij en kunnen zij zich focussen op de zwaardere overtredingen.

Op het niveau van de politie wordt er extra capaciteit voorzien voor het vaststellen van overtredingen. De aanwervingsprocedure voor 35 personen is lopende. Deze capaciteit wordt samen met de minister van Binnenlandse Zaken verzekerd.

Daarnaast zullen bepaalde taken geautomatiseerd worden. Waar het personeel nu nog veel tijd verliest met het verwerken en controleren van de gegevens, is het de bedoeling om dit op termijn allemaal automatisch te laten verlopen.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “Ons land scoort slecht op het vlak van verkeersveiligheid. Er vallen veel te veel slachtoffers in het verkeer. In 2019 steeg het aantal dodelijke slachtoffers tot 644. Overdreven snelheid is te vaak de oorzaak van een dodelijk ongeval. Door 24/24 en 7/7 te flitsen verhogen we de pakkans en kunnen we het aantal verkeersdoden terugdringen. Dat doen we nu voor het eerst op deze 7 plaatsen. Stap voor stap maken we onze wegen veiliger.”

Valerie De Bue, Waals Minister van Verkeersveiligheid: ”Trajectcontroles werken. Ze zorgen voor een gedragsverandering over een lange afstand, tot buiten de gecontroleerde zone. Overdreven snelheid kost 

Perscontact 

Edward Landtsheere 

Woordvoerder 

edward@teamjustitie.be 

+32 479 44 93 29