Modernere manier van werken voor gerechtspersoneel

Voor de mensen bij de rechterlijke orde (de rechtbanken, griffies en parketten) bestond tot op heden geen uniforme arbeidstijdregeling. Concreet houdt dit in dat alle griffies en parketten afzonderlijk kiezen of ze opteren voor flexibele uurroosters of op welke manier ze omgaan met overuren. Minister Van Quickenborne werkte samen met de sociale partners een nieuwe uniforme regeling uit.  

Deze arbeidstijdregeling werd zoveel mogelijk afgestemd op die van de medewerkers van de FOD Justitie. Uiteraard houden we daarbij wel rekening met het specifieke karakter van de rechterlijke orde. Het nieuwe systeem zal ingaan op 1 juli 2021. 

Er komt een flexibel uurrooster met glijtijden van 7u30 tot 9u30 en van 15u30 tot 18u30. Een manier van werken die een beter evenwicht tussen werk en privé toelaat.  

Een personeelslid zal zelf kunnen kiezen hoe hij of zij wil werken. Er kan gekozen worden voor een registratie van de arbeidstijd. In dat geval kan men tot maximum 18 recuperatiedagen per jaar presteren. Kiest men ervoor om niet te werken met registratie, dan heeft men recht op 12 forfaitaire recuperatiedagen. 

Bepaalde functies kunnen, omwille van de specifieke aard, niet werken met het systeem van tijdsregistratie. Het gaat om de functies die bijstand leveren aan magistraten, zoals griffiers van niveau A en B en de referendarissen.  

Ook voor de medewerkers toezicht en beheer, de chauffeurs, het schoonmaakpersoneel en de logistieke medewerkers werken we aan een uniforme regeling. We houden je hiervan op de hoogte.