Mogelijkheid tot digitaal afbetalingsplan voor verkeersboetes!

Het leven wordt alsmaar duurder. De huidige economische situatie en de energiecrisis maken het er niet makkelijker op. Met deze kwesties in het achterhoofd maakt minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, het nu mogelijk om een afbetalingsplan aan te vragen voor verkeersboetes en dit in slechts enkele kliks.

Afbetalingsplannen voor verkeersboetes waren tot op heden niet mogelijk. Daar komt nu verandering in. Via Just-on-web kunnen burgers nu volledig digitaal een afbetalingsplan aanvragen voor verkeersboetes en dit in slechts enkele kliks. Vanuit Justitie willen we een oplossing bieden voor diegenen die hun overtredingen erkennen, maar op dat moment niet over de nodige middelen beschikken om hun boete te betalen. Hiervoor is er een digitale oplossing uitgewerkt waarbij de overtreder op eenvoudige wijze zijn afbetaling kan aanvragen en opvolgen via Just-on-web, het digitale portaal van Justitie.

Een afbetalingsplan aanvragen
De overtreder kan zich aanmelden op Just-on-web/Fines via eID, itsme of met zijn PV- of systeemnummer. De overtreder kan vervolgens kiezen in hoeveel schijven hij de boete wil afbetalen, met een maximum van 6 maanden. De betaling van de eerste schijf zorgt ervoor dat de andere maandelijkse schijven automatisch gedomicilieerd worden op de bankrekening. Na vervaldag van de laatste schijf stopt de domiciliëring automatisch. De burger wordt via e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang van het afbetalingsplan, en ontvangt:

• een activatiebevestiging van automatische betaling van de overige schijven van het plan na een succesvolle betaling via Bancontact van de eerste schijf;
• een reminder per schijf enkele dagen voor de geplande betaling van elke schijf (met de vraag om het saldo op de rekening aan te zuiveren indien nodig);
• indien de automatische inning mislukt: een melding via e-mail dat een tweede poging om te innen ondernomen zal worden enkele dagen later.

Digitaal afbetalingsplan zonder interest
Voor het aanvragen van een afbetalingsplan voor verkeersboetes zal de overtreder zijn financiële situatie niet hoeven te bewijzen. Het aanvragen van een afbetalingsplan is bijgevolg mogelijk voor iedereen. Het afbetalingsplan is volledig vrij van intrest. Iets wat niet altijd het geval is als het komt op afbetalingsplannen. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan de overtreder dient te voldoen, zo dient men het afbetalingsplan op tijd aan te vragen (meer concreet voor de vervaldatum van de boete) en erkent men dat men de bestuurder was die de overtreding beging. Door de afbetalingsplannen te digitaliseren en voor iedereen mogelijk te maken, zet de overheidsdienst opnieuw een stap vooruit richting een menselijke en toegankelijke Justitie.


Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie: “Een verkeersboete moeten betalen is natuurlijk nooit leuk. Maar op een moment dat heel wat gezinnen te kampen hebben met stijgende energieprijzen is het extra zuur als er een verkeersboete in de bus valt. Justitie heeft begrip voor mensen met betalingsmoeilijkheden. Men kon al een afbetalingsplan krijgen voor strafrechtelijke boetes. Nu kan een overtreder ook voor verkeersboetes, die doorgaans kleinere bedragen zijn, een afbetalingsplan aanvragen. Dit kan volledig online op Just-on-web en wie hulp nodig heeft kan contact opnemen met ons contact center.”