Vlaamse Sportraad steunt drastische beperking op gokreclame

Sector neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid

De Vlaamse Sportraad heeft een positief standpunt ingenomen over de beslissing van minister van Justitie Van Quickenborne om gokreclame sterk aan banden te leggen. Het adviesorgaan stelt dat de meest kwetsbare groepen in de maatschappij zo goed mogelijk beschermd moeten worden tegen de risico’s van problematisch gokken. Deze wegen volgens de Vlaamse Sportraad niet op tegen het financieel gewin van sommigen. Dat een deel van de sportsector sterk afhankelijk is van gokbedrijven, brengt de clubs volgens de Vlaamse Sportraad bovendien in een kwetsbare positie. “De geluiden van sportactoren die in de media aan bod zijn gekomen rond dit dossier vertegenwoordigen maar een deel van de sportsector. Een groot deel van de brede sportsector heeft zelfs geen enkele link met de goksector/gokreclame”, klinkt het. Minister Van Quickenborne is opgezet dat deze belangrijke stem uit de sportsector wél haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt.  

Het koninklijk besluit dat gokreclame drastisch aan banden legt, is in werking getreden op 1 juli 2023. Ondanks de wetenschappelijke consensus over de nefaste gevolgen van gokreclame proberen bepaalde sportclubs het koninklijk besluit te laten vernietigen via juridische procedures. Bij verschillende rechtbanken van eerste aanleg over het hele land werden zaken in kortgeding aangespannen, net zoals bij de Raad van State. In de tot nu vingen de sportclubs telkens bot.

Intussen heeft ook de Vlaamse Sportraad een standpunt ingenomen over het koninklijk besluit. Het adviesorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van netwerk lokaal sportbeleid, de Vlaamse Sportfederatie en onafhankelijke deskundigen. Zo vertegenwoordigt de Vlaamse Sportraad alle bestaande sportfederaties in Vlaanderen en lokale beleidsmakers inzake sport.

“Risico’s wegen niet op tegen de voordelen”

In haar standpunt benadrukt de Vlaamse Sportraad het recent onderzoek van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) en de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschap van de Universiteit Gent. Daaruit blijkt dat de sportsector in Vlaanderen een duidelijke risicogroep vormt wat betreft problematisch gokken. Leden van sportclubs nemen 5,5 keer vaker deel aan sportweddenschappen en lopen 10 keer meer kans op risicovol gokken dan de algemene bevolking. “Dit risico op problematisch gokgedrag en de (gezondheids)risico’s die dit met zich meebrengt, staan haaks op de meerwaarde van sporten voor de maatschappij”, luidt het standpunt van de Vlaamse Sportraad.

“De risico’s van het effect van gokreclame wegen niet op tegen de voordelen, die zich voor de Vlaamse Sportraad beperken tot het financiële aspect. De Vlaamse Sportraad is daarom een voorstander van een totaalverbod op gokreclame, dat dus ook zou gelden voor de gehele sportsector”, klinkt het.

Volgens de Vlaamse Sportraad stelt een deel van de sportsector zich zeer afhankelijk en dus kwetsbaar op. “Dit dossier laat de kwetsbaarheid zien van hoe een deel van de (top)sport in Vlaanderen wordt gefinancierd. De Vlaamse Sportraad hoopt dat deze case een traject in gang zet waarbij de afhankelijkheid van specifieke financiële middelen/sponsoren in de (top)sport wordt afgebouwd.” Er wordt ook een vergelijking gemaakt met het verbod op tabaksreclame. “De sectorraad is ervan overtuigd dat deze sportclubs alternatieve sponsoren/middelen zullen vinden, zoals eerder ook al gebeurde bij Formule 1 in verband met het verbod op tabaksreclame.”

Breder en genuanceerder beeld van de sportsector

Voorts merkt de Vlaamse Sportraad op dat er in de media herhaaldelijk werd gesproken over ‘de sportsector’ die zich uitsprak over het verbod op gokreclame. “De sectorraad wil met dit advies benadrukken dat de geluiden van sportactoren die in de media aan bod zijn gekomen rond dit dossier maar een deel van de sportsector vertegenwoordigen. Een groot deel van de brede sportsector heeft zelfs geen enkele link met de goksector/gokreclame. De sectorraad hoopt met dit advies een wat breder en genuanceerder beeld te geven van de standpunten binnen de (Vlaamse) sportsector”, aldus de Vlaamse Sportraad. Tot slot stelt de Vlaamse Sportraad dat het koninklijk besluit een stap in de goede richting is en dat België een voortrekkersrol kan spelen op Europees niveau.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is tevreden dat de Vlaamse Sportraad haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt, zowel ter bescherming van de leden van de sportclubs en van de gokverslaafden. “Het is belangrijk dat alle stemmen uit de sportsector worden gehoord en niet enkel de stemmen die afhankelijk zijn van het gokgeld en doelbewust de ogen sluiten voor de verwoestende maatschappelijke gevolgen van gokreclame. Ik hoop dat professionele sportclubs die nog niet overtuigd waren van de noodzaak aan een beperking op gokreclame, het advies van de Vlaamse Sportraad ter harte nemen en de realiteit onder ogen beginnen zien”, reageert de minister.

Perscontact

Jan Van der Cruysse

Woordvoerder

jan@teamjustitie.be

+32 490 57 33 88