De mensen op het terrein schreven mee aan het plan van Team Justitie

In november presenteerde de minister zijn plannen voor justitie. Sneller, menselijker, straffer. Dat is de ambitie. Maar justitie hervormen doe je niet alleen. Duizenden mensen zetten zich er dagelijks voor in. Zij weten hoe het anders en beter kan. 

Daarom kwam er een oproep om voorstellen voor een betere justitie door te sturen. Een uitgestoken hand naar parlementsleden van de oppositie, maar ook naar de 27.000 medewerkers van justitie en de federale gerechtelijke politie.  

Deze oproep werd enthousiast beantwoord. Meer dan 300 voorstellen kwamen binnen. Al deze voorstellen zijn grondig bestudeerd. Voorstellen die haalbaar, betaalbaar en verzoenbaar met het regeerakkoord waren, zijn nu opgenomen in de beleidsverklaring 2.0. Elke mail wordt persoonlijk beantwoord.

Ook tijdens de parlementaire bespreking van de beleidsverklaring werden voorstellen gedaan. Op basis van dezelfde criteria werden deze opgenomen in de beleidsverklaring 2.0.

  • Zo was er bijvoorbeeld veel te doen rond de uniformen in onze gevangenissen. Een probleem dat al jaren aansleept. Op vraag van het personeel gaan we spoedig zorgen voor nieuwe uniformen.
  • Ook de aanwervingsprocedures voor het gerechtspersoneel kwamen vaak aan bod. Die duren soms wel een jaar. Dat gaan we versnellen. We zullen het statuut ook aantrekkelijker maken.
  • Onze magistraten dragen een grote verantwoordelijkheid. Zij kunnen meer ondersteuning van parketjuristen, criminologen en referendarissen gebruiken. Daar werken we betere wettelijke kaders voor uit.
  • In onze gevangenissen is de sfeer soms gespannen. Ons penitentiair personeel zet zich elke dag in om de veiligheid te bewaken. Op hun vraag maken we werk van een betere conflictbeheersing. Zo leren we gedetineerden op een goede manier omgaan met conflicten.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het aangepaste plan kun je hier lezen.

Sommige voorstellen waren eerder punctueel van aard of nog afhankelijk van bepaalde randvoorwaarden. Deze voorstellen staan niet in de beleidsverklaring 2.0 maar alle haalbare voorstellen hebben we opgenomen in een lijst van concrete actiepunten die ook zullen worden uitgevoerd.

Dit is Team Justitie in actie. Nu gaan we aan de slag. Zo maken we justitie de komende jaren sneller, menselijker en straffer. Stap voor stap.